ENG

რა კავშირებია პოლიტიკურ პარტიების დონორებსა და კომპანიებს შორის?

17 სექტემბერი, 2012

<p dir="ltr">როგორც ცნობილია, 2011 წლის ბოლოს საქართველოში პარტიების დაფინანსების ახალი სისტემა დაინერგა, რამაც პარტიების დაფინანსების მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. &nbsp;&nbsp;<a href="http://sao.ge/?action=pdf_archive&amp;p_id=171&amp;lang=geo">პოლიტიკურ პარტიების შემომწირველთა სიის</a> გამოქვეყნება პოლიტიკურ პარტიების დაფინანსების გამჭირვალობის კუთხით წინგადადგმული ნაბიჯია, მიუხედავად იმისა, რომ „საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო” &nbsp;ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით გარკვეულ &nbsp;<a href="http://transparency.ge/en/post/report/finances-political-parties-year-20...ხარვეზებზე</a> საუბრობდა.</p>
<p dir="ltr">2012 წლის 1 იანვრიდან 8 აგვისტომდე საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის, ასევე საჯარო რეესტრის &nbsp;ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, „საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველომ” სპეციალური პროგრამა შექმნა და შეეცადა დაედგინა კავშირები &nbsp;პოლიტიკური პარტიებსა და მათი დონორების მიერ კონტოლირებად კომპანიებს შორის. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ საქართველოს კანონმდებლობით კომპანიებს ეკრძალებათ პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ შემოწირულობების განხორციელება და ხშირ შემთხვევაში რთულდება პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერ კომპანიათა იდენტიფიცირება. როგორც აქამდე იყო აღნიშნული ჩვენს <a href="http://transparency.ge/en/post/report/new-ti-georgia-report-pre-election...ანგარიშში</a> წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ, საქართველოში მოქმედი კომპანიები რიგ შემთხვევებში საკუთარ კომერციულ ინტერესებზე მაღლა მმართველი პარტიის მიზნებს აყენებდნენ.</p>
<p dir="ltr">როგორც აღმოჩნდა, იმ კომპანიათა სიაში, რომელთან დაკავშირებულმა პირებმა პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ სერიოზული შემოწირულობები განახორციელეს არიან ისეთი სამშენებლო ფირმები როგორიცაა შ.პ.ს. „ნუგეში”, რომლის ორმა მესაკუთრემ უტა მაზნიაშვილმა და გოჩა დარჩიაშვილმა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას” 60-60 ათასი ლარი შესწირეს. ასევე აღსანიშნავია დავით გულუაშვილი, „ქართუ ბანკის” გენერალური დირექტორის მოადგილე, რომელმაც „ქართულ ოცნებას” 37,429 ლარი შესწირა. ჩვენ გვინდა ხაზგასმით ავღნიშნოთ, რომ ეს არ გულისხმობს ამ პირების მხრიდან კანონის დარღვევას ან იმას, რომ ეს შემოწირულობები ამ კომპანიების სახელით განხორციელდა.</p>
<p dir="ltr">კორპორატიული კავშირების მქონე შემომწირველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პარტიების მიხედვით. მაგალითად, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 735 შემომწირველიდან კერძო კომპანიასთან 404 პირი არის დაკავშირებული და ხშირ შემთხევაში ამ ბიზნეს კომპანიებში მაღალი თანამდებობა უკავიათ. შედარებისთვის „ქართული ოცნების” 673 შემომწირველიდან კი მხოლოდ 64 არის კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის” თითოეულმა შემომწირველმა საშუალოდ 22,666 ლარი გაიღო, მაშინ როცა ამ რიცხვმა „ქართული ოცნების” დონორთა შორის 1,554 ლარი შეადგინა. მმართველი პარტიის სასარგებლოდ კომერციულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ დონორების მიერ შემოწირულმა თანხამ 10,102,251 ლარი შეადგინა (ჯამში 16,659,586 ლარიდან). „ქართული ოცნებისთვის” კი ამ რიცხვმა 540,184 ლარი შეადგინა (ჯამში 1,046,159 ლარიდან).</p>
<p dir="ltr">მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული სია სრული არ არის, რადგანაც შემომწირველთა სიები სრულად წლის ბოლოს იქნება ცნობილი, ვფიქრობთ, რომ მაინც შესაძლებელია გარკვეულ ტენდენციებზე საუბარი, რაც საკმაოდ ახლოს დგას რეალურ სურათთან. &nbsp;ამასთანავე, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით წლის განმავლობაში დაშვებულია ფიზიკური პირების მხრიდან 60 ათასი ლარის შემოწირულობის განხორციელება პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ. ასევე, პირებს, რომლებიც შემოსავალს მთლიანად ან ნაწილობრივ ერთი წყაროდან იღებენ ეკრძალებათ 500 ათას ლარზე მეტი შემოწირულობის განხორციელება ერთი პარტიის სასარგებლოდ. &nbsp;მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ამ სიაში მყოფ შემომწირველებს კანონი არ დაურღვევიათ, მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდში საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს ბიზნეს კომპანიების ფავორიტ პარტიებთან დაკავშირებით.</p>
<p>მოცემულ ბაზაში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ შეგვატყობინოთ ამ ბლოგზე კომენტარით.</p>

<br/><br/><span style="font-size:13px"><strong>სიების სანახავად დააკლიკეთ ქვემოთმოყვანილი პარტიების სათაურებს</strong></span><br/>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sites/default/themes/acquia_marina/plugins/datatables/css/demo_page.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sites/default/themes/acquia_marina/plugins/datatables/css/demo_table.css" />
<script type="text/javascript" src="/sites/default/themes/acquia_marina/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('.dataTable').dataTable( {
"aaSorting": [[ 0, "desc" ]],
"oLanguage": {
"sUrl": "http://transparency.ge/sites/default/themes/acquia_marina/plugins/datata...
}
} );
} );
</script>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ახალი მემარჯვენეები</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>მანანა ნაჭყებია (GEL 6500.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. IV კვ. კორ. 9 ბ. 18</td>
<td>01006007065</td>
<td>მემარჯვენე ქალები</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404932542</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. IV კვ. კორ. 9 ბ. 18</td>
<td>01006007065</td>
<td>მემარჯვენე ქალები</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>404932542</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 6500.0</strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ავთანდილ ვახტანგიშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299</td>
<td>01019005410</td>
<td>შპს მწვანე ველი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226118340</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ვახტანგიშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299</td>
<td>01019005410</td>
<td>შპს მწვანე ველი</td>
<td>ლიკვიდატორი</td>
<td>226118340</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ვახტანგიშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 299</td>
<td>01019005410</td>
<td>ვახტანგიშვილთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400006319</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 4000.0</strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">კონსერვატიული პარტია</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ირაკლი შუშანია (GEL 400)</td>
<td>სოხუმი თბილისის გზატ. I გას. N 12 ბ. 12</td>
<td>62001001311</td>
<td>ნათელი სამყარო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400049559</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი შუშანია</td>
<td>სოხუმი თბილისის გზატ. I გას. N 12 ბ. 12</td>
<td>62001001311</td>
<td>ნათელი სამყარო</td>
<td>გამგეობის თავჯდომარე/ გამგეობის წევრი</td>
<td>400049559</td>
</tr>

<tr>
<td>ანდრო ცანავა (GEL 500)</td>
<td>სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა</td>
<td>62003000909</td>
<td>შპს აიო-2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406039978</td>
</tr>

<tr>
<td>ანდრო ცანავა</td>
<td>სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა</td>
<td>62003000909</td>
<td>შპს აიო-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406039978</td>
</tr>

<tr>
<td>ანდრო ცანავა</td>
<td>სოხუმი ს. ქვემო იაშთხვა</td>
<td>62003000909</td>
<td>შპს აიო-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>406039978</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ხომასურიძე (GEL 1000)</td>
<td>თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5</td>
<td>01030047927</td>
<td>Grand Hope Millennium-(GHM)</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400017110</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ხომასურიძე</td>
<td>თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5</td>
<td>01030047927</td>
<td>Grand Hope Millennium-(GHM)</td>
<td>თავმჯდომარე, , წარმომადგენელი/გამგეობის წევრი</td>
<td>400017110</td>
</tr>

<tr>
<td>გივი რამაზაშვილი (GEL 16000.00)</td>
<td>თბილისი არბოს ქ. კორ. 1 ბ. 48</td>
<td>13001005670</td>
<td>შპს "ნიკე+"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>227719243</td>
</tr>

<tr>
<td>გივი რამაზაშვილი</td>
<td>თბილისი არბოს ქ. კორ. 1 ბ. 48</td>
<td>13001005670</td>
<td>შპს "ნიკე+"</td>
<td>ხელმძღვანელი-წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>227719243</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ხომასურიძე (GEL 1200)</td>
<td>თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5</td>
<td>01030047927</td>
<td>Grand Hope Millennium-(GHM)</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400017110</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ხომასურიძე</td>
<td>თბილისი პ.ჩანჩიბაძის ქ. N 5</td>
<td>01030047927</td>
<td>Grand Hope Millennium-(GHM)</td>
<td>თავმჯდომარე, , წარმომადგენელი/გამგეობის წევრი</td>
<td>400017110</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 19100.0</strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">დემოკრატიული მოძრაობა ქართული ოცნება</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>გიორგი ალავერდაშვილი (GEL 10)</td>
<td>None</td>
<td>01013017373</td>
<td>შპს BG style</td>
<td>Partner</td>
<td>400006186</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა ელიაშვილი (GEL 30)</td>
<td>None</td>
<td>01024004556</td>
<td>შპს მეცხრე არხი ინფო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406068981</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ფეიქრიშვილი (GEL 90)</td>
<td>თბილისი გლდანი IV მ/რ კორ. 105 ბ. 147</td>
<td>01001020764</td>
<td>სახელმწიფოთაშორისი ტელერადიოკომპანია "მირ"-ის საქართველოს წარმომადგენლობა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204388242</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 130.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ერთიანობა რეალური იდეისათვის</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>თამაზ ბუთხუზი (GEL 130.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024014367</td>
<td>მომავალი თაობის, არაწრფივი, მენტალურ-ეთიკური, კონგენიალური განვითარების ახალი უნივერსალური სისტემა</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404404612</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 130.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">თავისუფალი საქართველო</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე (GEL 7250)</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>Partner</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა კუკავა (GEL 12714)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35</td>
<td>01010008849</td>
<td>მოძრაობა თავისუფალი საქართველო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404878129</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა კუკავა</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35</td>
<td>01010008849</td>
<td>მოძრაობა თავისუფალი საქართველო</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>404878129</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ჭუბაბრია (GEL 8229.00)</td>
<td>None</td>
<td>18001003346</td>
<td>არგვეთა</td>
<td>Partner</td>
<td>230057764</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბ ღოღობერიძე (GEL 8000)</td>
<td>ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19</td>
<td>61001031262</td>
<td>საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445401146</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბ ღოღობერიძე</td>
<td>ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19</td>
<td>61001031262</td>
<td>საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი</td>
<td>წარმომადგენელი/გამგეობის თავმჯდომარე/გამგეობის წევრი</td>
<td>445401146</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე (GEL 7850)</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარი გელენიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 19 ბ. 21</td>
<td>60001069392</td>
<td>ავანგარდი ორი</td>
<td>Partner</td>
<td>412670792</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ჭუბაბრია (GEL 7600.00)</td>
<td>None</td>
<td>18001003346</td>
<td>არგვეთა</td>
<td>Partner</td>
<td>230057764</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა კუკავა (GEL 7938)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35</td>
<td>01010008849</td>
<td>მოძრაობა თავისუფალი საქართველო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404878129</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა კუკავა</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ II კვ. კორ. 5 ბ. 35</td>
<td>01010008849</td>
<td>მოძრაობა თავისუფალი საქართველო</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>404878129</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 59581.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">განახლებული საქართველოსთვის</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ლაშა გვასალია (GEL 8000.00)</td>
<td>None</td>
<td>58001003246</td>
<td>კავკასიის ხალხთა კავშირი</td>
<td>პრეზიდიუმის წევრი</td>
<td>404390896</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა გვასალია</td>
<td>None</td>
<td>58001003246</td>
<td>საქველმოქმედო ფონდი პალადიუმი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400030355</td>
</tr>

<tr>
<td>ნელი ჩილაჩავა (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001016018</td>
<td>ფონდი საქართველოსთვის</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი</td>
<td>401965995</td>
</tr>

<tr>
<td>ნელი ჩილაჩავა (GEL 21000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001016018</td>
<td>ფონდი საქართველოსთვის</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი</td>
<td>401965995</td>
</tr>

<tr>
<td>ნელი ჩილაჩავა (GEL 16000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001016018</td>
<td>ფონდი საქართველოსთვის</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი</td>
<td>401965995</td>
</tr>

<tr>
<td>ნელი ჩილაჩავა (GEL 18000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001016018</td>
<td>ფონდი საქართველოსთვის</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი</td>
<td>401965995</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 68000.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">საქართველო არ იყიდება</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>დავით ხოსრუაშვილი (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008021734</td>
<td>შპს ეკო სითი</td>
<td>Partner</td>
<td>404901424</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ხოსრუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01008021734</td>
<td>შპს ნიუ ამერიკან ფეშენ</td>
<td>Partner</td>
<td>401948194</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ მჭედლიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01003009619</td>
<td>შპს მუხიანი სითი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400047258</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ მჭედლიძე</td>
<td>None</td>
<td>01003009619</td>
<td>შპს მუხიანი სითი</td>
<td>Partner</td>
<td>400047258</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გეწაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01001003449</td>
<td>შპს მობილ გაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>416294548</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გეწაძე</td>
<td>None</td>
<td>01001003449</td>
<td>შპს ეკო ფიშ</td>
<td>Partner</td>
<td>404857507</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გუგუშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ატენის ქ. N 3 ბ. 26</td>
<td>01008008248</td>
<td>შპს არომაპროდუქტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200002362</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გუგუშვილი</td>
<td>თბილისი ატენის ქ. N 3 ბ. 26</td>
<td>01008008248</td>
<td>შპს არომაპროდუქტი</td>
<td>Partner</td>
<td>200002362</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს აუდიტ &amp; კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404910548</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ენ ემ პი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205293341</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ბიელთი BLT</td>
<td>Partner</td>
<td>404936450</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს აუდიტ &amp; კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404910548</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>Partner</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ენ ემ პი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>205293341</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>ს/ს ი-მედია</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>202186222</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს MMG Retail</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404950950</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს MMG Agriculture</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404950941</td>
</tr>

<tr>
<td>თინათინ ნიჟარაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60002010196</td>
<td>შპს ფართი ჰაუსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404855965</td>
</tr>

<tr>
<td>თინათინ ნიჟარაძე</td>
<td>თბილისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60002010196</td>
<td>შპს ფართი ჰაუსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404855965</td>
</tr>

<tr>
<td>თინათინ ნიჟარაძე</td>
<td>თბილისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60002010196</td>
<td>შპს ფართი ჰაუსი</td>
<td>Partner</td>
<td>404855965</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 330000.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>გიორგი თოფაძე (GEL 7970)</td>
<td>None</td>
<td>01008005986</td>
<td>შპს სტეფანწმინდა-2010</td>
<td>Partner</td>
<td>401946301</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ მენაბდე (GEL 2000)</td>
<td>None</td>
<td>01008019591</td>
<td>შპს ტექინსპექტი</td>
<td>Partner</td>
<td>416290249</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე (GEL 1200)</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს CALWE</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406068384</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი</td>
<td>Partner</td>
<td>401949120</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს მარიამი-91</td>
<td>Partner</td>
<td>231171059</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს არქტური</td>
<td>Partner</td>
<td>226119438</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი</td>
<td>Partner</td>
<td>226113372</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ კუპატაძე (GEL 300)</td>
<td>თბილისი მოსკოვის გამზ. I კომპ. კორ. 3 ბ. 21</td>
<td>01029000459</td>
<td>ქართველთა და ებრაელთა მეგობრობის საერთაშორისო კავშირი მადლი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>211398076</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე (GEL 50500)</td>
<td>None</td>
<td>01008005986</td>
<td>შპს სტეფანწმინდა-2010</td>
<td>Partner</td>
<td>401946301</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე (GEL 49900)</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს CALWE</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406068384</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი</td>
<td>Partner</td>
<td>401949120</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს მარიამი-91</td>
<td>Partner</td>
<td>231171059</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს არქტური</td>
<td>Partner</td>
<td>226119438</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი</td>
<td>Partner</td>
<td>226113372</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ყაჭეიშვილი (GEL 1000)</td>
<td>თბილისი გ.შატბერაშვილის ქ. N 4 კორ. 7 ბ. 26</td>
<td>01008005618</td>
<td>შპს სამეგობრო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217874619</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ყაჭეიშვილი</td>
<td>თბილისი გ.შატბერაშვილის ქ. N 4 კორ. 7 ბ. 26</td>
<td>01008005618</td>
<td>შპს სამეგობრო</td>
<td>Partner</td>
<td>217874619</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე (GEL 8800)</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს CALWE</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406068384</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს სამთო–სათხილამურო კლუბი ყაზბეგი</td>
<td>Partner</td>
<td>401949120</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს მარიამი-91</td>
<td>Partner</td>
<td>231171059</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს არქტური</td>
<td>Partner</td>
<td>226119438</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თოფაძე</td>
<td>თბილისი მცხეთის ქ. N 43 ბ. 7</td>
<td>01008000849</td>
<td>შპს ყაზბეგი - ბაკურიანი</td>
<td>Partner</td>
<td>226113372</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 121670.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ნაციონალ-დემოკრატიული პარტია</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>პაატა საყვარელიძე (GEL 1000)</td>
<td>None</td>
<td>01017002790</td>
<td>ქართული დემოკრატიის ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>401953258</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ღონღაძე (GEL 30.00)</td>
<td>None</td>
<td>01005023286</td>
<td>ქართული დემოკრატიის ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>401953258</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ღონღაძე (GEL 75.00)</td>
<td>None</td>
<td>01005023286</td>
<td>ქართული დემოკრატიის ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>401953258</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ღონღაძე (GEL 620.00)</td>
<td>None</td>
<td>01005023286</td>
<td>ქართული დემოკრატიის ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>401953258</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ღონღაძე (GEL 3.00)</td>
<td>None</td>
<td>01005023286</td>
<td>ქართული დემოკრატიის ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>401953258</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 1728.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ნაციონალური ფორუმი</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ეკატერინე ცაბაძე (GEL 2498.75)</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36</td>
<td>01021013941</td>
<td>შპს ელიფსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400016022</td>
</tr>

<tr>
<td>ეკატერინე ცაბაძე</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36</td>
<td>01021013941</td>
<td>შპს ელიფსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400016022</td>
</tr>

<tr>
<td>ეკატერინე ცაბაძე</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 36</td>
<td>01021013941</td>
<td>შპს ელიფსი</td>
<td>Partner</td>
<td>400016022</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯანჯღავა (GEL 1900)</td>
<td>წალენჯიხა გალის ქ. N 42</td>
<td>51001000036</td>
<td>შპს GT Auto</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400006881</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯანჯღავა</td>
<td>წალენჯიხა გალის ქ. N 42</td>
<td>51001000036</td>
<td>შპს GT Auto</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400006881</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯანჯღავა</td>
<td>წალენჯიხა გალის ქ. N 42</td>
<td>51001000036</td>
<td>შპს GT Auto</td>
<td>Partner</td>
<td>400006881</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან დურგლიშვილი (GEL 600)</td>
<td>თბილისი მუხიანი I მ/რ კორ. 10 ბ. 73</td>
<td>01003003395</td>
<td>სს ელვა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204854773</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან დურგლიშვილი</td>
<td>თბილისი მუხიანი I მ/რ კორ. 10 ბ. 73</td>
<td>01003003395</td>
<td>ა(ა)იპ საქართველოს ასტროსოფიულ-ეზოთერული ასოციაცია</td>
<td>გამგეობის წევრი.</td>
<td>404384368</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე (GEL 2480.00)</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>Partner</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჭელიძე (GEL 1295.00)</td>
<td>თბილისი თემქა IV მ/რ კორ. 3'ბ' ბ. 10</td>
<td>01021014127</td>
<td>დავით ჭელიძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დანელია (GEL 2490)</td>
<td>თბილისი კრწანისის ქ. N 45</td>
<td>01015012393</td>
<td>შპს ლაზიკა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401959145</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დანელია</td>
<td>თბილისი კრწანისის ქ. N 45</td>
<td>01015012393</td>
<td>შპს ლაზიკა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401959145</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დანელია</td>
<td>თბილისი კრწანისის ქ. N 45</td>
<td>01015012393</td>
<td>შპს ლაზიკა</td>
<td>Partner</td>
<td>401959145</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ყოლანდარია (GEL 450)</td>
<td>None</td>
<td>62007002492</td>
<td>აფხაზეთის ფარიკაობის ფედერაცია</td>
<td>პრეზიდიუმის წევრი</td>
<td>404902156</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ძაძამია (GEL 3100.00)</td>
<td>წალენჯიხა ჯვარი ახალმშენის ქ. N 16</td>
<td>51001001535</td>
<td>შპს კოსმოსი-2</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404395846</td>
</tr>

<tr>
<td>აივენგო ჩხაიძე (GEL 1600.00)</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29</td>
<td>01025011028</td>
<td>შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>434157280</td>
</tr>

<tr>
<td>აივენგო ჩხაიძე</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29</td>
<td>01025011028</td>
<td>შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234204410</td>
</tr>

<tr>
<td>აივენგო ჩხაიძე</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი IV მ/რ კორ. 20 ბ. 29</td>
<td>01025011028</td>
<td>შპს შულავერის არამადნეული მასალების ქარხანა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234204410</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე (GEL 2800)</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>Partner</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ დოხნაძე (GEL 1590)</td>
<td>None</td>
<td>01017004085</td>
<td>შპს ფუდექსპრესი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400008433</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ დოხნაძე</td>
<td>None</td>
<td>01017004085</td>
<td>შპს ფუდექსპრესი</td>
<td>Partner</td>
<td>400008433</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე (GEL 4500.00)</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>შპს NEWINNOTECH</td>
<td>Partner</td>
<td>406072495</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მაისურაძე</td>
<td>თბილისი ვაშლიჯვარი III ზონა კორ. 2 ბ. 13</td>
<td>01024001611</td>
<td>ო ემ ჯი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>401944321</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტი ჩაჩუა (GEL 490)</td>
<td>None</td>
<td>01016003543</td>
<td>სს ლაინი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთობლივად</td>
<td>206027690</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ მელაძე (GEL 3000)</td>
<td>None</td>
<td>01025000579</td>
<td>შპს მწვანე ველი</td>
<td>Partner</td>
<td>226118340</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 28793.75 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ქართული ოცნება</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ნინო გოგისვანიძე (GEL 10.00)</td>
<td>ქუთაისი ნიკეას II შეს. N 14 ბ. 41</td>
<td>60002008557</td>
<td>შპს ლიფტების კომპანია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400013668</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ციციშვილი (GEL 20.00)</td>
<td>თბილისი ჯავახეთის II შეს. კორ. 10 ბ. 23</td>
<td>01027027276</td>
<td>ნინო ციციშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჩიკვილაძე (GEL 28130.00)</td>
<td>None</td>
<td>01023008103</td>
<td>სს "ბანკი ქართუ"-ს ვაკის ფილიალი ლიკვიდირებულია 12.11.2003</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204960970</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჩიკვილაძე</td>
<td>None</td>
<td>01023008103</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>მარიამ მეტრეველი (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი მ.გორკის შეს. N 3</td>
<td>01030026773</td>
<td>შპს ჯეი ქეი ქეთერინგ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416300023</td>
</tr>

<tr>
<td>მარიამ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი მ.გორკის შეს. N 3</td>
<td>01030026773</td>
<td>შპს ჯეი ქეი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416300014</td>
</tr>

<tr>
<td>მარიამ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი მ.გორკის შეს. N 3</td>
<td>01030026773</td>
<td>შპს ჯეი ქეი ქეთერინგ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416300023</td>
</tr>

<tr>
<td>მარიამ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი მ.გორკის შეს. N 3</td>
<td>01030026773</td>
<td>შპს ჯეი ქეი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416300014</td>
</tr>

<tr>
<td>ლიზიკო ყაულაშვილი (GEL 10.00)</td>
<td>ცხინვალი საქარხნოს ქ. კორ. 3 ბ. 37</td>
<td>63031004516</td>
<td>დევნილთა სოლიდარობა-ცხინვალი (ცხინვალის რეგიონი)</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401965254</td>
</tr>

<tr>
<td>ლიზიკო ყაულაშვილი</td>
<td>ცხინვალი საქარხნოს ქ. კორ. 3 ბ. 37</td>
<td>63031004516</td>
<td>დევნილთა სოლიდარობა-ცხინვალი (ცხინვალის რეგიონი)</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე / წარმომადგენელი / გამგეობის წევრი</td>
<td>401965254</td>
</tr>

<tr>
<td>კუკური ლაცაბიძე (GEL 5.00)</td>
<td>None</td>
<td>01010017667</td>
<td>შპს საფერავი</td>
<td>Partner</td>
<td>404913028</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა კობერიძე (GEL 1000.00)</td>
<td>ჭიათურა ს. ითხვისი</td>
<td>54001019101</td>
<td>შპს ჯი-დი-ეს თი-ვი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>404947475</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა კობერიძე</td>
<td>ჭიათურა ს. ითხვისი</td>
<td>54001019101</td>
<td>შპს მეცხრე არხი ინფო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406068981</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი პატარიძე (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54</td>
<td>01029013557</td>
<td>შპს Financial Services Agency</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406057136</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი პატარიძე</td>
<td>თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54</td>
<td>01029013557</td>
<td>შპს Financial Services Agency</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406057136</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი პატარიძე</td>
<td>თბილისი მოსკოვის გამზ. V კვ. კორ. 8 ბ. 54</td>
<td>01029013557</td>
<td>შპს Financial Services Agency</td>
<td>Partner</td>
<td>406057136</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჩიკვილაძე (GEL 5500.00)</td>
<td>None</td>
<td>01023008103</td>
<td>სს "ბანკი ქართუ"-ს ვაკის ფილიალი ლიკვიდირებულია 12.11.2003</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204960970</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჩიკვილაძე</td>
<td>None</td>
<td>01023008103</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს ევრა-კონსტრუქცია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს Mining +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400028108</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს ლიტ ჯეო ინვესტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>443855008</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს ევრა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>243859749</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს ,,წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>243895273</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერი გელაშვილი</td>
<td>ხაშური ნ.ვაჩნაძის ქ. N 22</td>
<td>01020005329</td>
<td>შპს "ევრა-ფასადი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200107990</td>
</tr>

<tr>
<td>თამილა მგალობლიშვილი (GEL 30.00)</td>
<td>None</td>
<td>01018001116</td>
<td>შპს ოფის სიუთის</td>
<td>Partner</td>
<td>201950111</td>
</tr>

<tr>
<td>გიგა ხვედელიძე (GEL 50.00)</td>
<td>თბილისი გლდანი IV მ/რ კორ. 96'ბ' ბ. 26</td>
<td>01001058964</td>
<td>გიგა ხვედელიძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა ოსაძე (GEL 5.00)</td>
<td>ქარელი ს. ფცა</td>
<td>43001009524</td>
<td>შპს ფცა 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416288369</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა ოსაძე</td>
<td>ქარელი ს. ფცა</td>
<td>43001009524</td>
<td>შპს ფცა 2010</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416288369</td>
</tr>

<tr>
<td>ელიზბარ მაკარაძე (GEL 1.00)</td>
<td>შუახევი ს. მაწყვალთა</td>
<td>61010000300</td>
<td>შპს VIP Groope</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445387518</td>
</tr>

<tr>
<td>ელიზბარ მაკარაძე</td>
<td>შუახევი ს. მაწყვალთა</td>
<td>61010000300</td>
<td>შპს VIP Groope</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445387518</td>
</tr>

<tr>
<td>Incorrect ID number format: 1008003703</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>იმედა სამნიძე (GEL 6.46)</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 39 ბ. 5</td>
<td>61008003703</td>
<td>შპს როიალ ფუდ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401957913</td>
</tr>

<tr>
<td>იმედა სამნიძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 39 ბ. 5</td>
<td>61008003703</td>
<td>შპს როიალ ფუდ</td>
<td>Partner</td>
<td>401957913</td>
</tr>

<tr>
<td>ირინე ცეკვაშვილი (GEL 5.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. VI კვ. კორ. 16 ბ. 49</td>
<td>01006013956</td>
<td>შპს PIP პი აი პი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401958075</td>
</tr>

<tr>
<td>ირინე ცეკვაშვილი</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. VI კვ. კორ. 16 ბ. 49</td>
<td>01006013956</td>
<td>შპს PIP პი აი პი</td>
<td>Partner</td>
<td>401958075</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა ნადირაძე (GEL 21870.00)</td>
<td>None</td>
<td>01026005854</td>
<td>სს "ბანკი ქართუ"-ს ვაკის ფილიალი ლიკვიდირებულია 12.11.2003</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204960970</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა ნადირაძე</td>
<td>None</td>
<td>01026005854</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>დირექტორატის წევრი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონი ბურჯალიანი (GEL 100.00)</td>
<td>ქუთაისი ზ.ჭავჭავაძის ქ. N 48 ბ. 27</td>
<td>60003011968</td>
<td>შპს სარჩო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406036114</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონი ბურჯალიანი</td>
<td>ქუთაისი ზ.ჭავჭავაძის ქ. N 48 ბ. 27</td>
<td>60003011968</td>
<td>შპს ტურისტი ტური</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406033402</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონი ბურჯალიანი</td>
<td>ქუთაისი ზ.ჭავჭავაძის ქ. N 48 ბ. 27</td>
<td>60003011968</td>
<td>ავღანეთის და სხვა ომების მონაწილეთა კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>406033475</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ სურმანიძე (GEL 5.00)</td>
<td>None</td>
<td>61002002198</td>
<td>საზოგადოებრივი გაერთიანება დედასაქართველო</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>445408924</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი მათიკაშვილი (GEL 6000.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ IV მ/რ კორ. 5 ბ. 47</td>
<td>01010002046</td>
<td>შპს ოტიუმი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404381691</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი მათიკაშვილი</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ IV მ/რ კორ. 5 ბ. 47</td>
<td>01010002046</td>
<td>შპს საადვოკატო ბიურო კაუზა</td>
<td>Partner</td>
<td>404886021</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაშა ჩიტაია (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. VII კვ. კორ. 19 ბ. 11</td>
<td>01009000338</td>
<td>შპს თამაშა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404882463</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაშა ჩიტაია</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. VII კვ. კორ. 19 ბ. 11</td>
<td>01009000338</td>
<td>შპს თამაშა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404882463</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაშა ჩიტაია</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. VII კვ. კორ. 19 ბ. 11</td>
<td>01009000338</td>
<td>შპს თამაშა</td>
<td>Partner</td>
<td>404882463</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი სესიაშვილი (GEL 22890.00)</td>
<td>None</td>
<td>01026002941</td>
<td>პატიმართა უფლებების დაცვის საქველმოქმედო ფონდი</td>
<td>გამგეობის წევრი.</td>
<td>404868531</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი სესიაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01026002941</td>
<td>საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404411837</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო კალაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ბურძგლას ქ. N 76/80</td>
<td>37001003834</td>
<td>შპს თაიგული</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404892684</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო კალაძე</td>
<td>თბილისი ბურძგლას ქ. N 76/80</td>
<td>37001003834</td>
<td>შპს თაიგული</td>
<td>Partner</td>
<td>404892684</td>
</tr>

<tr>
<td>გივი წიქარიშვილი (GEL 30.00)</td>
<td>თბილისი ბ.ხმელნიცკის ქ. N 149 ბ. 38</td>
<td>01011036534</td>
<td>შპს ჯი.აი.ემ.ჯი.</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416288252</td>
</tr>

<tr>
<td>გივი წიქარიშვილი</td>
<td>თბილისი ბ.ხმელნიცკის ქ. N 149 ბ. 38</td>
<td>01011036534</td>
<td>შპს ჯი.აი.ემ.ჯი.</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416288252</td>
</tr>

<tr>
<td>ბექარი კემულარია (GEL 2000.00)</td>
<td>სენაკი დ.აღმაშენებლის ქ. N 86</td>
<td>39001010393</td>
<td>სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისათვის</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404406095</td>
</tr>

<tr>
<td>ბექარი კემულარია</td>
<td>სენაკი დ.აღმაშენებლის ქ. N 86</td>
<td>39001010393</td>
<td>სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისათვის</td>
<td>თავმჯდომარე, , წარმომადგენელი, გამგეობის წევრი</td>
<td>404406095</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ დეკანოსიძე (GEL 100.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ I მ/რ კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>01024021480</td>
<td>შპს ფავორიტი ედვერთისმენთ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404416128</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ დეკანოსიძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ I მ/რ კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>01024021480</td>
<td>შპს ფავორიტი სტუდიო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404379515</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ დეკანოსიძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ I მ/რ კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>01024021480</td>
<td>შპს ფავორიტი სტუდიო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404379515</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეჭაყმაძე (GEL 27000.00)</td>
<td>ოზურგეთი 26 მაისის ქ. N 30</td>
<td>33001003424</td>
<td>სს პროგრეს ბანკი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>204544323</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეჭაყმაძე</td>
<td>ოზურგეთი 26 მაისის ქ. N 30</td>
<td>33001003424</td>
<td>სს კალა დეველოპმენტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>204542101</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი ჭიღლაძე (GEL 10.00)</td>
<td>თბილისი აბასთუმნის ქ. კორ. 1 ბ. 69</td>
<td>01030033571</td>
<td>შპს ფროვაიდინგ გრუფ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401958869</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი ჭიღლაძე</td>
<td>თბილისი აბასთუმნის ქ. კორ. 1 ბ. 69</td>
<td>01030033571</td>
<td>შპს ფროვაიდინგ გრუფ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401958869</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი ჭიღლაძე</td>
<td>თბილისი აბასთუმნის ქ. კორ. 1 ბ. 69</td>
<td>01030033571</td>
<td>შპს ფროვაიდინგ გრუფ</td>
<td>Partner</td>
<td>401958869</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი ჭიღლაძე</td>
<td>თბილისი აბასთუმნის ქ. კორ. 1 ბ. 69</td>
<td>01030033571</td>
<td>აუდიტ-აისი</td>
<td>Partner</td>
<td>400001056</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ფეიქრიშვილი (GEL 90.00)</td>
<td>თბილისი გლდანი IV მ/რ კორ. 105 ბ. 147</td>
<td>01001020764</td>
<td>სახელმწიფოთაშორისი ტელერადიოკომპანია "მირ"-ის საქართველოს წარმომადგენლობა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204388242</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ტატიშვილი (GEL 12000.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. III კვ. კორ. 20 ბ. 9</td>
<td>01006003705</td>
<td>სს სმს</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404885521</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ტატიშვილი</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. III კვ. კორ. 20 ბ. 9</td>
<td>01006003705</td>
<td>სს სმს</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404885521</td>
</tr>

<tr>
<td>ია გამცემლიძე (GEL 1500.00)</td>
<td>ზესტაფონი კეკელიძის ქ. N 10 ბ. 12</td>
<td>18001019156</td>
<td>სს ბენომა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>208150356</td>
</tr>

<tr>
<td>Incorrect ID number format: 1008009347</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>ჯონარი ქავთარია (GEL 50.00)</td>
<td>None</td>
<td>01001022998</td>
<td>შპს საძირკველი 91</td>
<td>Partner</td>
<td>200007296</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ვადაჭკორია (GEL 1500.00)</td>
<td>None</td>
<td>01006002794</td>
<td>შპს მალიგოს</td>
<td>Partner</td>
<td>401950153</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ვადაჭკორია</td>
<td>None</td>
<td>01006002794</td>
<td>შპს ეფემჯი სოფტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404857455</td>
</tr>

<tr>
<td>ასლან გაბაიძე (GEL 1.00)</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ფიროსმანი</td>
<td>14001024310</td>
<td>ასლან გაბაიძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ადეიშვილი (GEL 2.00)</td>
<td>ბათუმი ალ.სულაბერიძის I შეს. N 1</td>
<td>61001042893</td>
<td>შპს ასტრამშენი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445390988</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ადეიშვილი</td>
<td>ბათუმი ალ.სულაბერიძის I შეს. N 1</td>
<td>61001042893</td>
<td>შპს ასტრამშენი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445390988</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ადეიშვილი</td>
<td>ბათუმი ალ.სულაბერიძის I შეს. N 1</td>
<td>61001042893</td>
<td>შპს ასტრამშენი</td>
<td>Partner</td>
<td>445390988</td>
</tr>

<tr>
<td>სოფიო ჭანტურია (GEL 42.00)</td>
<td>თბილისი პ.ინგოროყვას ქ. N 25</td>
<td>01017027608</td>
<td>შპს სტუდია ანატომია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404425877</td>
</tr>

<tr>
<td>სოფიო ჭანტურია</td>
<td>თბილისი პ.ინგოროყვას ქ. N 25</td>
<td>01017027608</td>
<td>შპს სტუდია ანატომია</td>
<td>Partner</td>
<td>404425877</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ვოლსკი (GEL 9841.00)</td>
<td>None</td>
<td>65007000020</td>
<td>საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404411837</td>
</tr>

<tr>
<td>გაიოზ მონიავა (GEL 1500.00)</td>
<td>თბილისი პ.ქავთარაძის ქ. N 25 კორ. 4 ბ. 41</td>
<td>01009006606</td>
<td>გაიოზ მონიავა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გაიოზ მონიავა</td>
<td>თბილისი პ.ქავთარაძის ქ. N 25 კორ. 4 ბ. 41</td>
<td>01009006606</td>
<td>შპს ჯ.ნ.მ</td>
<td>Partner</td>
<td>419982898</td>
</tr>

<tr>
<td>გაიოზ მონიავა</td>
<td>თბილისი პ.ქავთარაძის ქ. N 25 კორ. 4 ბ. 41</td>
<td>01009006606</td>
<td>შპს ზორდა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200015438</td>
</tr>

<tr>
<td>გაიოზ მონიავა</td>
<td>თბილისი პ.ქავთარაძის ქ. N 25 კორ. 4 ბ. 41</td>
<td>01009006606</td>
<td>შპს ზორდა</td>
<td>Partner</td>
<td>200015438</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს ქართუ ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204876642</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სააქციო საზოგადოება ტრანს-ინვესტი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>204915930</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს იაგუნდი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>203832451</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ბერაძე (GEL 10.00)</td>
<td>None</td>
<td>01026000261</td>
<td>შპს დკ გრუპი</td>
<td>Partner</td>
<td>205292057</td>
</tr>

<tr>
<td>ბ.187] (GEL 13600.00)</td>
<td>None</td>
<td>ნატო ხაინდრავა {N 01003011336} (დაბ. თარიღი: 02/11/1963) [მცხ.: კორპ.1</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ხუციშვილი (GEL 20000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030025947</td>
<td>შპს კულჰაიბერიფარმი</td>
<td>Partner</td>
<td>404900808</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ მელაძე (GEL 50.00)</td>
<td>None</td>
<td>01025000579</td>
<td>შპს მწვანე ველი</td>
<td>Partner</td>
<td>226118340</td>
</tr>

<tr>
<td>რუსუდან კოკობინაძე (GEL 2.00)</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ერგე</td>
<td>61006004836</td>
<td>რუსუდან კოკობინაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ნატო კოპლატაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>ოზურგეთი უნივერსიტეტის ქ. N 12 ბ. 10</td>
<td>33001005393</td>
<td>ოზურგეთი ბუნებათსარგებლობის სასწავლო ინსტიტუტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>237058688</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბ ღოღობერიძე (GEL 20.00)</td>
<td>ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19</td>
<td>61001031262</td>
<td>საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445401146</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბ ღოღობერიძე</td>
<td>ბათუმი მ.კომახიძის ქ. N 19</td>
<td>61001031262</td>
<td>საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი</td>
<td>წარმომადგენელი/გამგეობის თავმჯდომარე/გამგეობის წევრი</td>
<td>445401146</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოე ქინქლაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი მ.მამარდაშვილის ქ. N 9</td>
<td>01030010643</td>
<td>შპს თბილისის ფრანგული სკოლა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404877683</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოე ქინქლაძე</td>
<td>თბილისი მ.მამარდაშვილის ქ. N 9</td>
<td>01030010643</td>
<td>შპს თბილისის ფრანგული სკოლა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404877683</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოე ქინქლაძე</td>
<td>თბილისი მ.მამარდაშვილის ქ. N 9</td>
<td>01030010643</td>
<td>"ბურჯის" საჩხერის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>239403294</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ალავერდაშვილი (GEL 10.00)</td>
<td>None</td>
<td>01013017373</td>
<td>შპს BG style</td>
<td>Partner</td>
<td>400006186</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯონარი ქავთარია (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01001022998</td>
<td>შპს საძირკველი 91</td>
<td>Partner</td>
<td>200007296</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაალ გოგსაძე (GEL 12000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01009006430</td>
<td>საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404411837</td>
</tr>

<tr>
<td>ბელა დოლიძე (GEL 5.00)</td>
<td>თბილისი მ.თოიძის ქ. N 2/10</td>
<td>01030006519</td>
<td>შპს ჯორჯიან ოილ ენერჯი 2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406052907</td>
</tr>

<tr>
<td>ბელა დოლიძე</td>
<td>თბილისი მ.თოიძის ქ. N 2/10</td>
<td>01030006519</td>
<td>შპს ჯორჯიან ოილ ენერჯი 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406052907</td>
</tr>

<tr>
<td>ბელა დოლიძე</td>
<td>თბილისი მ.თოიძის ქ. N 2/10</td>
<td>01030006519</td>
<td>შპს ჯორჯიან ოილ ენერჯი 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>406052907</td>
</tr>

<tr>
<td>ბ.187] (GEL 45000.00)</td>
<td>None</td>
<td>ნატო ხაინდრავა {N 01003011336} (დაბ. თარიღი: 02/11/1963) [მცხ.: კორპ.1</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გალუაშვილი (GEL 12400.00)</td>
<td>None</td>
<td>12001031377</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე/დირექტორატის წევრი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი იმედაძე (GEL 50.00)</td>
<td>ქუთაისი შმიდტის ქ. N 21</td>
<td>60001012125</td>
<td>შპს უნივერსალ.გე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412672594</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი იმედაძე</td>
<td>ქუთაისი შმიდტის ქ. N 21</td>
<td>60001012125</td>
<td>შპს უნივერსალ.გე</td>
<td>Partner</td>
<td>412672594</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ყვავილაშვილი (GEL 50.00)</td>
<td></td>
<td>01017010181</td>
<td>შპს გაჩერება კონკა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404381423</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ყვავილაშვილი</td>
<td></td>
<td>01017010181</td>
<td>შპს გაჩერება კონკა</td>
<td>Partner</td>
<td>404381423</td>
</tr>

<tr>
<td>მარი სხირტლაძე (GEL 20.00)</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 39 ბ. 51</td>
<td>01024043095</td>
<td>მარი სხირტლაძე - ლიზა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გალუაშვილი (GEL 25029.00)</td>
<td>None</td>
<td>12001031377</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე/დირექტორატის წევრი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი კაპანაძე (GEL 1400.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. I კვ. კორ. 12 ბ. 7</td>
<td>54001007156</td>
<td>სს დიდველი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226152427</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი კაპანაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. I კვ. კორ. 12 ბ. 7</td>
<td>54001007156</td>
<td>სს დიდველი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>226152427</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩიკვილაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01023011920</td>
<td>ფეხბურთის აკადემია ქართლი 2011</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>417875981</td>
</tr>

<tr>
<td>სოფიო ნახუცრიშვილი (GEL 10.00)</td>
<td>საგარეჯო ს. ხაშმი</td>
<td>36001004679</td>
<td>სოფიო ნახუცრიშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ბერიძე (GEL 5.00)</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61001004897</td>
<td>შპს იხტიოსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445386948</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ბერიძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61001004897</td>
<td>ემსახურე საქართველოს</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>448385104</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ბერიძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61001004897</td>
<td>ემსახურე საქართველოს</td>
<td>თანათავმჯდომარე</td>
<td>448385104</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბ ივანაშვილი (GEL 3100.00)</td>
<td>None</td>
<td>12001058920</td>
<td>შპს ბახტრიონი -2011</td>
<td>Partner</td>
<td>404871313</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი კაპანაძე (GEL 1500.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. I კვ. კორ. 12 ბ. 7</td>
<td>54001007156</td>
<td>სს დიდველი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226152427</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი კაპანაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. I კვ. კორ. 12 ბ. 7</td>
<td>54001007156</td>
<td>სს დიდველი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>226152427</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან თავდიშვილი (GEL 2.00)</td>
<td>ოზურგეთი ს. ძიმითი</td>
<td>33001009102</td>
<td>შპს ჭანიეთი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>237079068</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან თავდიშვილი</td>
<td>ოზურგეთი ს. ძიმითი</td>
<td>33001009102</td>
<td>შპს ჭანიეთი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>237079068</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან თავდიშვილი</td>
<td>ოზურგეთი ს. ძიმითი</td>
<td>33001009102</td>
<td>შპს ლევანიკა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>237077104</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან თავდიშვილი</td>
<td>ოზურგეთი ს. ძიმითი</td>
<td>33001009102</td>
<td>შპს ტურისტი-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>437059022</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან თავდიშვილი</td>
<td>ოზურგეთი ს. ძიმითი</td>
<td>33001009102</td>
<td>შპს ლევანიკა</td>
<td>Partner</td>
<td>237077104</td>
</tr>

<tr>
<td>ლამარა ბიწაძე (GEL 2.00)</td>
<td>None</td>
<td>01002020471</td>
<td>ბიწაძეთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404943718</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი (GEL 17000.00)</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს ბანკი ქართუ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204891652</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს ქართუ ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204876642</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სააქციო საზოგადოება ტრანს-ინვესტი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>204915930</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი ჟ.შარტავას ქ. N 45 ბ. 22</td>
<td>01024007517</td>
<td>სს იაგუნდი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>203832451</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა კობახიძე (GEL 10562.50)</td>
<td>None</td>
<td>01008000293</td>
<td>საზოგადოებრივი დამცველი</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი, გამგეობის წევრი, წარმომადგენელი</td>
<td>404892014</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ტალახაძე (GEL 5.00)</td>
<td>თბილისი ა.ციმაკურიძის ქ. N 8</td>
<td>60002019521</td>
<td>შპს GNZ-MOTORS</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406047040</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ტალახაძე</td>
<td>თბილისი ა.ციმაკურიძის ქ. N 8</td>
<td>60002019521</td>
<td>შპს GNZ-MOTORS</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406047040</td>
</tr>

<tr>
<td>ქეთევან ცაია (GEL 16.20)</td>
<td>თბილისი მისამართის გარეშე</td>
<td>09001004689</td>
<td>ქეთევან ცაია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გულიკო გაბაიძე (GEL 1.00)</td>
<td>ბათუმი ს.ხიმშიაშვილის ქ. N 37 ბ. 14</td>
<td>61009001416</td>
<td>ქალთა ლაშქარი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445414141</td>
</tr>

<tr>
<td>გულიკო გაბაიძე</td>
<td>ბათუმი ს.ხიმშიაშვილის ქ. N 37 ბ. 14</td>
<td>61009001416</td>
<td>ქალთა ლაშქარი</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე/გამგეობის წევრი</td>
<td>445414141</td>
</tr>

<tr>
<td>მზევინარ ძირკვაძე (GEL 1.00)</td>
<td>None</td>
<td>61006027161</td>
<td>ქალთა ლაშქარი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>445414141</td>
</tr>

<tr>
<td>მანანა ელიაშვილი (GEL 30.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024004556</td>
<td>შპს მეცხრე არხი ინფო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406068981</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 540184.16 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ალექსანდრე გვარიშვილი (GEL 19990)</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის ქ. N 18ა</td>
<td>01024015658</td>
<td>შპს მწვანე რანჩო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404395739</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გვარიშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის ქ. N 18ა</td>
<td>01024015658</td>
<td>შპს ვაზი+</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>236047023</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გვარიშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის ქ. N 18ა</td>
<td>01024015658</td>
<td>შპს მწვანე რანჩო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404395739</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გვარიშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის ქ. N 18ა</td>
<td>01024015658</td>
<td>შპს მწვანე რანჩო</td>
<td>Partner</td>
<td>404395739</td>
</tr>

<tr>
<td>დიანა წერეთელი (GEL 600)</td>
<td>თბილისი ო.დგებუაძის ქ. N 1 ბ. 203</td>
<td>01005007220</td>
<td>შპს SEMEX-GEO</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404885683</td>
</tr>

<tr>
<td>დიანა წერეთელი</td>
<td>თბილისი ო.დგებუაძის ქ. N 1 ბ. 203</td>
<td>01005007220</td>
<td>შპს SEMEX-GEO</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404885683</td>
</tr>

<tr>
<td>დიანა წერეთელი</td>
<td>თბილისი ო.დგებუაძის ქ. N 1 ბ. 203</td>
<td>01005007220</td>
<td>შპს SEMEX-GEO</td>
<td>Partner</td>
<td>404885683</td>
</tr>

<tr>
<td>დიანა წერეთელი</td>
<td>თბილისი ო.დგებუაძის ქ. N 1 ბ. 203</td>
<td>01005007220</td>
<td>შპს თადი</td>
<td>Partner</td>
<td>404872063</td>
</tr>

<tr>
<td>ომარი შაუთიძე (GEL 8000)</td>
<td>None</td>
<td>01019068635</td>
<td>შპს გელა და კომპანია</td>
<td>Partner</td>
<td>224070546</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ფორჩხიძე (GEL 500)</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის შეს. N 23 ბ. 2</td>
<td>01029000033</td>
<td>გიორგი ფორჩხიძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა კაკულია (GEL 800)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 55 კორ. 1 ბ. 162</td>
<td>01007016057</td>
<td>შპს ისანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401954471</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა კაკულია</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 55 კორ. 1 ბ. 162</td>
<td>01007016057</td>
<td>შპს ისანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401954471</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა კაკულია</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 55 კორ. 1 ბ. 162</td>
<td>01007016057</td>
<td>შპს ისანი</td>
<td>Partner</td>
<td>401954471</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ აბაშიძე, კომანდიტი (GEL 21305.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024012319</td>
<td>კს საადვოკატო ბიურო ხაბურძანია, აბაშიძე და პარტნიორები</td>
<td>Founder</td>
<td>204483246</td>
</tr>

<tr>
<td>ციცინო სახვაძე (GEL 800)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 55 კორ. 1 ბ. 162</td>
<td>01004001105</td>
<td>ციცინო სახვაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ კორძაია (GEL 400)</td>
<td>None</td>
<td>62001020285</td>
<td>იძულებით გადაადგილებულ პირთა,დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400019421</td>
</tr>

<tr>
<td>ეთერ ფირცხალავა (GEL 30000)</td>
<td>None</td>
<td>01008005785</td>
<td>ქალთა მოძრაობა დემოკრატიული განვითარებისთვის</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404904412</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ დელიბაშვილი (GEL 840)</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 6 ბ. 40</td>
<td>01024030757</td>
<td>შპს ახალი შენება</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404880633</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ დელიბაშვილი</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 6 ბ. 40</td>
<td>01024030757</td>
<td>შპს ახალი შენება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404880633</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ დელიბაშვილი</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 6 ბ. 40</td>
<td>01024030757</td>
<td>შპს ახალი შენება</td>
<td>Partner</td>
<td>404880633</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ციცქიშვილი (GEL 1000)</td>
<td>ჭიათურა ეგ.ნინოშვილის ქ. N 17</td>
<td>54001039286</td>
<td>ალექსანდრე ციცქიშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გაბოძე (GEL 1000)</td>
<td>თბილისი ოცხელების ქ. N 24 ბ. 10</td>
<td>01029014422</td>
<td>შპს სერვის კომპანია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406037612</td>
</tr>

<tr>
<td>ირმა ნუცუბიძე (GEL 1000)</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 II მ/რ კორ. 29ა ბ. 31</td>
<td>01009003844</td>
<td>შპს კაპიტალ კრედიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406043543</td>
</tr>

<tr>
<td>ირმა ნუცუბიძე</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 II მ/რ კორ. 29ა ბ. 31</td>
<td>01009003844</td>
<td>შპს კაპიტალ კრედიტი</td>
<td>Person on the board</td>
<td>406043543</td>
</tr>

<tr>
<td>ირმა ნუცუბიძე</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 II მ/რ კორ. 29ა ბ. 31</td>
<td>01009003844</td>
<td>შპს კაპიტალ კრედიტი</td>
<td>Partner</td>
<td>406043543</td>
</tr>

<tr>
<td>თემური ბერიანიძე (GEL 400)</td>
<td>None</td>
<td>45001022882</td>
<td>ბერიანიძეთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400025343</td>
</tr>

<tr>
<td>ნონა თორდია (GEL 30000)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 12ა ბ. 35</td>
<td>01005003274</td>
<td>შპს ენერგია პირველი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>231171371</td>
</tr>

<tr>
<td>ნონა თორდია</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 12ა ბ. 35</td>
<td>01005003274</td>
<td>შპს ენერგია პირველი</td>
<td>Partner</td>
<td>231171371</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 116635.0 </strong>

</div>

<br/><br/><a class="togglelinkdiv"><strong style="font-size: 15px;cursor: pointer;">ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა</strong></a>

<div class="hiddentoggle">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display dataTable">
<thead>
<tr>
<th>სახელი</th>
<th>მისამართი</th>
<th>პირადი ნომერი</th>
<th>ორგანიზაცია</th>
<th>ურთიერთობა</th>
<th>ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td>ალექსანდრე დადიანიძე (GEL 15000.00)</td>
<td>გორი ვ.პეტრიაშვილის ქ. N 67</td>
<td>59001008216</td>
<td>შპს ქართული თევზი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417875320</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე დადიანიძე</td>
<td>გორი ვ.პეტრიაშვილის ქ. N 67</td>
<td>59001008216</td>
<td>შპს ქართული თევზი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>417875320</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე დადიანიძე</td>
<td>გორი ვ.პეტრიაშვილის ქ. N 67</td>
<td>59001008216</td>
<td>შპს ქართული თევზი</td>
<td>Partner</td>
<td>417875320</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან კაჭარავა (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>16001001270</td>
<td>შპს Food Import</td>
<td>Partner</td>
<td>406057216</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან კაჭარავა</td>
<td>None</td>
<td>16001001270</td>
<td>შპს კასკო</td>
<td>Partner</td>
<td>404859293</td>
</tr>

<tr>
<td>მამია ჯანაშია (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001013846</td>
<td>შპს ზანა-ეკო</td>
<td>Partner</td>
<td>439860367</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი ჯანაშია (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60001013214</td>
<td>შპს ჭალამოტორსი</td>
<td>Partner</td>
<td>412677205</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბაღათურია (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62004007601</td>
<td>შპს სითი კაპიტალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404901148</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბაღათურია</td>
<td>None</td>
<td>62004007601</td>
<td>შპს სითი კაპიტალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404901148</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო დედაბრიშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>20001023311</td>
<td>შპს DUBAI.GE</td>
<td>Partner</td>
<td>406054166</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ჯახვა (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>33001007092</td>
<td>შპს გზამშენი-18</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>237081206</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გულედანი (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030014637</td>
<td>შპს კრისტალ სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>401968000</td>
</tr>

<tr>
<td>სერგო ლაბარტყავა (GEL 40000.00)</td>
<td>თბილისი ირ.აბაშიძის ქ. N 89 ბ. 13</td>
<td>01008003770</td>
<td>შპს Kinland Georgia Mining</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404911583</td>
</tr>

<tr>
<td>სერგო ლაბარტყავა</td>
<td>თბილისი ირ.აბაშიძის ქ. N 89 ბ. 13</td>
<td>01008003770</td>
<td>შპს Kinland Georgia Mining</td>
<td>Partner</td>
<td>404911583</td>
</tr>

<tr>
<td>არჩილ ჯაყელი (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01018001524</td>
<td>შპს Its STUDIO</td>
<td>Partner</td>
<td>404411640</td>
</tr>

<tr>
<td>არჩილ ჯაყელი</td>
<td>None</td>
<td>01018001524</td>
<td>შპს გეოპლასტი</td>
<td>Partner</td>
<td>406033288</td>
</tr>

<tr>
<td>ედვარდ ხაჩიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 179 კორ. 8 ბ. 3</td>
<td>59001007151</td>
<td>შპს აგროტერმინალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217891084</td>
</tr>

<tr>
<td>ედვარდ ხაჩიშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 179 კორ. 8 ბ. 3</td>
<td>59001007151</td>
<td>შპს აგროტერმინალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217891084</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>შპს ჯეო კირი LTD GEO KIRI</td>
<td>Partner</td>
<td>404421719</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>შპს ციტრონი</td>
<td>Partner</td>
<td>404942112</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>შპს ემთი ჯგუფი</td>
<td>Partner</td>
<td>404928879</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>შპს Bazisi GW</td>
<td>Partner</td>
<td>406054344</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>შპს ჯი ეფ სი</td>
<td>Partner</td>
<td>404871091</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ცქიტიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>52001017729</td>
<td>ოქროყანის მიწის ნაკვეთების მფლობელთა ასოცოაცია</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>454406143</td>
</tr>

<tr>
<td>უტა მაზიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01026001199</td>
<td>შპს ნუგეში</td>
<td>Partner</td>
<td>404865231</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ფირცხალავა (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. V კვ. კორ. 24ბ ბ. 59-60</td>
<td>01006008468</td>
<td>შპს არჩი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400040200</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ფირცხალავა</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. V კვ. კორ. 24ბ ბ. 59-60</td>
<td>01006008468</td>
<td>შპს არჩი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400040200</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ფირცხალავა</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. V კვ. კორ. 24ბ ბ. 59-60</td>
<td>01006008468</td>
<td>შპს არჩი</td>
<td>Partner</td>
<td>400040200</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ფირცხალავა</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. V კვ. კორ. 24ბ ბ. 59-60</td>
<td>01006008468</td>
<td>შპს ანა-მარია</td>
<td>Partner</td>
<td>201944888</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ მაჭავარიანი (GEL 2000.00)</td>
<td>ქუთაისი ავტომშენებლის ქ. N 18 ბ. 48</td>
<td>37001006246</td>
<td>შპს ნატახტარი იმერეთი+</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>212922248</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ მაჭავარიანი</td>
<td>ქუთაისი ავტომშენებლის ქ. N 18 ბ. 48</td>
<td>37001006246</td>
<td>შპს ნატახტარი იმერეთი+</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>212922248</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ მაჭავარიანი</td>
<td>ქუთაისი ავტომშენებლის ქ. N 18 ბ. 48</td>
<td>37001006246</td>
<td>შპს ნატახტარი იმერეთი+</td>
<td>Partner</td>
<td>212922248</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა გამტკიცულაშვილი (GEL 7000.00)</td>
<td>თელავი თბილისის გზატ. კორ. 3 ბ. 8</td>
<td>20001010960</td>
<td>შპს ნაფარეულის ძველი მარანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>231260827</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა გამტკიცულაშვილი</td>
<td>თელავი თბილისის გზატ. კორ. 3 ბ. 8</td>
<td>20001010960</td>
<td>შპს "აჩინებული 2005"</td>
<td>ხელმძღვანელი, წესდებით გათვალისწინებით</td>
<td>231256173</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მაისურაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>20001000340</td>
<td>შპს ვაინმენ საქართველო</td>
<td>Partner</td>
<td>404911128</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მაისურაძე</td>
<td>None</td>
<td>20001000340</td>
<td>უშოლთის სათემო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404869399</td>
</tr>

<tr>
<td>გაბრიელ მარქარაშვილი (GEL 55000.00)</td>
<td>თბილისი ცოდნისკარის ქ. N 7 ბ. 26</td>
<td>01019033364</td>
<td>შპს სპეციალური ცემენტები მარკა 700</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>232578029</td>
</tr>

<tr>
<td>გაბრიელ მარქარაშვილი</td>
<td>თბილისი ცოდნისკარის ქ. N 7 ბ. 26</td>
<td>01019033364</td>
<td>შპს კავთურა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>232578298</td>
</tr>

<tr>
<td>გაბრიელ მარქარაშვილი</td>
<td>თბილისი ცოდნისკარის ქ. N 7 ბ. 26</td>
<td>01019033364</td>
<td>შპს კავთურა</td>
<td>Partner</td>
<td>232578298</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ სტურუა (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>37001007701</td>
<td>შპს დათუნია</td>
<td>Partner</td>
<td>222431795</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ყანჩაველი (GEL 20000.00)</td>
<td></td>
<td>59001009395</td>
<td>სს სამშენებლო ტრესტი №3</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217874076</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ყანჩაველი</td>
<td></td>
<td>59001009395</td>
<td>შპს ავტოტრანსი</td>
<td>Partner</td>
<td>417874090</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ყანჩაველი</td>
<td></td>
<td>59001009395</td>
<td>სს სამშენებლო ტრესტი №3</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>217874076</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დალაქიშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024024793</td>
<td>შპს აითი ფიქს რითეილ</td>
<td>Partner</td>
<td>404889992</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დალაქიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024024793</td>
<td>შპს აითი ფიქს კორპორეით</td>
<td>Partner</td>
<td>404891818</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დალაქიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024024793</td>
<td>შპს ელ თი ქონსთრაქშენი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404394981</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დალაქიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024024793</td>
<td>შპს ელ თი ქონსთრაქშენი</td>
<td>Partner</td>
<td>404394981</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს არალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>222725807</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს ქართგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>417877934</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს ბიარ ვორლდი</td>
<td>Partner</td>
<td>424065255</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს ფლამინგო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224076416</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს ფლამინგო</td>
<td>Partner</td>
<td>224076416</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თათეშვილი</td>
<td>ადიგენი ს. არალი</td>
<td>03001000298</td>
<td>შპს ქართლგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>218050481</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ლანდია (GEL 45000.00)</td>
<td>თბილისი გ.ტოვსტონოგოვის ქ. N 6</td>
<td>01005000874</td>
<td>შპს GDG</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406058215</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ლანდია</td>
<td>თბილისი გ.ტოვსტონოგოვის ქ. N 6</td>
<td>01005000874</td>
<td>შპს International Brands Network</td>
<td>Partner</td>
<td>406073369</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ლანდია</td>
<td>თბილისი გ.ტოვსტონოგოვის ქ. N 6</td>
<td>01005000874</td>
<td>Dream Bartender Group</td>
<td>/გამგეობის წევრი</td>
<td>406055343</td>
</tr>

<tr>
<td>ნათელა თურნავა (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 75 ბ. 46</td>
<td>01010008167</td>
<td>შპს სტუდია ობიექტივი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>230866792</td>
</tr>

<tr>
<td>ნათელა თურნავა</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 75 ბ. 46</td>
<td>01010008167</td>
<td>შპს სორელი</td>
<td>წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>222939337</td>
</tr>

<tr>
<td>ნათელა თურნავა</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 75 ბ. 46</td>
<td>01010008167</td>
<td>ბჟუჟჰესი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>237058562</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ წვერიკმაზაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ქურხულის ქ. N 8</td>
<td>01011004814</td>
<td>შპს კარმერ-მარმარილო, ტურიზმი, მშენებლობა, მრეწველობა და ვაჭრობის ბათუმის ფილიალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>245442631</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ მორჩილაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი კ.მაყაშვილის ქ. N 24</td>
<td>01018002152</td>
<td>შპს სითი &amp; კო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404398077</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ მორჩილაძე</td>
<td>თბილისი კ.მაყაშვილის ქ. N 24</td>
<td>01018002152</td>
<td>შპს მალი ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205292985</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ მორჩილაძე</td>
<td>თბილისი კ.მაყაშვილის ქ. N 24</td>
<td>01018002152</td>
<td>შპს მალი ჯგუფი</td>
<td>Partner</td>
<td>205292985</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი (GEL 20000.00)</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>შპს თბილისის რკინიგზის შემოვლითი გზის პროექტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404386339</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>შპს თბილისის რკინიგზის შემოვლითი გზის პროექტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404386339</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>სს ხიდმშენის №3 ფილიალი</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>212673374</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>ს\ს ხიდმშენის #1 ფილიალი (ყოფ,ხიდმშენი 39)</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>204383292</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>ს\ს ხიდმშენის #2 ფილიალი (ყოფ,მექანიზ,სამუშ,სამმ,ხიდი)</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>204381668</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ჩიქოვანი</td>
<td>თბილისი ქობულეთის ქ. N 10 ბ. 4</td>
<td>01008003477</td>
<td>სს ხიდმშენი</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>204379886</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ლომიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01007001761</td>
<td>შპს ეი სამი</td>
<td>Partner</td>
<td>404873366</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ ლომიძე</td>
<td>None</td>
<td>01007001761</td>
<td>ქართული ხორცის ასოციაცია</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>404883854</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გაბინაშვილი (GEL 40000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019002369</td>
<td>ირმა გაბინაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ახალი ნათება</td>
<td>/გამგეობის წევრი</td>
<td>400035948</td>
</tr>

<tr>
<td>მურად წკრიალაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი რ.სტურუას ქ. N 18</td>
<td>59001016955</td>
<td>შპს დგარი-2005</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218043301</td>
</tr>

<tr>
<td>მურად წკრიალაშვილი</td>
<td>გორი რ.სტურუას ქ. N 18</td>
<td>59001016955</td>
<td>სს სამშენებლო კონსტრუქციები</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217881442</td>
</tr>

<tr>
<td>მურად წკრიალაშვილი</td>
<td>გორი რ.სტურუას ქ. N 18</td>
<td>59001016955</td>
<td>სს სამშენებლო კონსტრუქციები</td>
<td>Partner</td>
<td>217881442</td>
</tr>

<tr>
<td>ლავრენტი თუთბერიძე (GEL 7000.00)</td>
<td>ქუთაისი მ.ბუხაიძის ქ. II მ/რ N 33 ბ. 26</td>
<td>60001003576</td>
<td>შპს ელიტაუდიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412677633</td>
</tr>

<tr>
<td>ლავრენტი თუთბერიძე</td>
<td>ქუთაისი მ.ბუხაიძის ქ. II მ/რ N 33 ბ. 26</td>
<td>60001003576</td>
<td>შპს ელიტაუდიტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412677633</td>
</tr>

<tr>
<td>ლავრენტი თუთბერიძე</td>
<td>ქუთაისი მ.ბუხაიძის ქ. II მ/რ N 33 ბ. 26</td>
<td>60001003576</td>
<td>შპს ელიტაუდიტი</td>
<td>Partner</td>
<td>412677633</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ბებია (GEL 10000.00)</td>
<td>ფოთი რეკვავას ქ. N 3 ბ. 9</td>
<td>48001002845</td>
<td>შპს კ.კ.კ. &amp; კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>415080076</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ბებია</td>
<td>ფოთი რეკვავას ქ. N 3 ბ. 9</td>
<td>48001002845</td>
<td>შპს კ.კ.კ. &amp; კომპანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>415080076</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა ბებია</td>
<td>ფოთი რეკვავას ქ. N 3 ბ. 9</td>
<td>48001002845</td>
<td>შპს კ.კ.კ. &amp; კომპანი</td>
<td>Partner</td>
<td>415080076</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს სამგორი დეველოპერი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404902888</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს მწვანე ოფისი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404876899</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს ფარმა-1</td>
<td>Partner</td>
<td>406034009</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს N ფარმა-2010</td>
<td>Partner</td>
<td>406033992</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს ფარმაცია-79</td>
<td>Partner</td>
<td>400008148</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს ფარმაცევტი-2010</td>
<td>Partner</td>
<td>404387016</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს NS ფარმა</td>
<td>Partner</td>
<td>404387007</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ბერუაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01013023184</td>
<td>შპს საქართველოს სადისტრიბუციო ქსელი</td>
<td>Partner</td>
<td>406030959</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქსოვრელი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017011902</td>
<td>შპს Food Import</td>
<td>Partner</td>
<td>406057216</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქსოვრელი</td>
<td>None</td>
<td>01017011902</td>
<td>სს ავტოსერვისი-94</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>208176846</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქსოვრელი</td>
<td>None</td>
<td>01017011902</td>
<td>სს ავტოსერვისი-94</td>
<td>Partner</td>
<td>208176846</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩაკვეტაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>გაგრა ს. ხეივანი ს.ორჯონიკიძის ქ. N 86</td>
<td>62007006238</td>
<td>შპს ვაკე 2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401954024</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩაკვეტაძე</td>
<td>გაგრა ს. ხეივანი ს.ორჯონიკიძის ქ. N 86</td>
<td>62007006238</td>
<td>შპს ოპტიმა +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400010251</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩაკვეტაძე</td>
<td>გაგრა ს. ხეივანი ს.ორჯონიკიძის ქ. N 86</td>
<td>62007006238</td>
<td>შპს ვაკე 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401954024</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩაკვეტაძე</td>
<td>გაგრა ს. ხეივანი ს.ორჯონიკიძის ქ. N 86</td>
<td>62007006238</td>
<td>შპს ვაკე 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>401954024</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან კაკოიშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი გ.ბრწყინვალეს ქ. N 9 ბ. 55</td>
<td>01025011163</td>
<td>შპს ბათუმი სიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404885371</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან კაკოიშვილი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი გ.ბრწყინვალეს ქ. N 9 ბ. 55</td>
<td>01025011163</td>
<td>შპს ბათუმი სიტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404885371</td>
</tr>

<tr>
<td>მირიან კალაძე (GEL 40000.00)</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 47 კორ. 18 ბ. 7</td>
<td>01009000209</td>
<td>შპს OPES GROUP</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404883694</td>
</tr>

<tr>
<td>მირიან კალაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 47 კორ. 18 ბ. 7</td>
<td>01009000209</td>
<td>შპს სამშენებლო მასალები</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225383144</td>
</tr>

<tr>
<td>მირიან კალაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 47 კორ. 18 ბ. 7</td>
<td>01009000209</td>
<td>შპს სამშენებლო მასალები</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225383144</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი კაპანაძე (GEL 7000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001031024</td>
<td>შპს ლომისი+</td>
<td>Partner</td>
<td>416296289</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი კაპანაძე</td>
<td>None</td>
<td>35001031024</td>
<td>შპს კორპუსის კეთილდღეობა</td>
<td>Partner</td>
<td>416288314</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ჭყონია (GEL 16000.00)</td>
<td>თბილისი ივ.თარხნიშვილის ქ. N 23</td>
<td>01026000914</td>
<td>ქ. თბილისის ხელბურთის ფედერაცია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404901326</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ჭყონია</td>
<td>თბილისი ივ.თარხნიშვილის ქ. N 23</td>
<td>01026000914</td>
<td>ქ. თბილისის ხელბურთის ფედერაცია</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარე ( პრეზიდენტი) / წარმომადგენელი / გამგეობის წევრი</td>
<td>404901326</td>
</tr>

<tr>
<td>იზოლდა გურგენიძე (GEL 24000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030011801</td>
<td>სს ტრავმატოლოგი</td>
<td>Partner</td>
<td>202159387</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაქრო გორდაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>ქობულეთი კ.ლესელიძის ქ. N 6</td>
<td>61004007249</td>
<td>მაქსთერმი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>237978113</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაქრო გორდაძე</td>
<td>ქობულეთი კ.ლესელიძის ქ. N 6</td>
<td>61004007249</td>
<td>მაქსთერმი</td>
<td>Partner</td>
<td>237978113</td>
</tr>

<tr>
<td>ონისე ფიფია (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 1 ბ. 12</td>
<td>01030005592</td>
<td>შპს გეოდისტრიბუცია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401958271</td>
</tr>

<tr>
<td>ონისე ფიფია</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 1 ბ. 12</td>
<td>01030005592</td>
<td>შპს IMPORIO</td>
<td>Partner</td>
<td>404931883</td>
</tr>

<tr>
<td>ონისე ფიფია</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 1 ბ. 12</td>
<td>01030005592</td>
<td>შპს გეოდისტრიბუცია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401958271</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ჯანაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024014499</td>
<td>შპს ჯეო ჰოთელს</td>
<td>Partner</td>
<td>404413158</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ჯანაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024014499</td>
<td>შპს თიბიეს გრუპ</td>
<td>Partner</td>
<td>404908249</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ჯანაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024014499</td>
<td>შპს პირველი ქართული ჰოსპიტალური ქსელი</td>
<td>Partner</td>
<td>404892773</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ჯანაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024014499</td>
<td>შპს მედიმექსის მარნეულის ფილიალი</td>
<td>Partner</td>
<td>234178653</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ჯანაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01024014499</td>
<td>ბლოკ-ჯორჯია</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>226146621</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარი ალადაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>რუსთავი XVII მ/რ კორ. 11 ბ. 33</td>
<td>35001027111</td>
<td>შპს ნოდა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416295413</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარი ალადაშვილი</td>
<td>რუსთავი XVII მ/რ კორ. 11 ბ. 33</td>
<td>35001027111</td>
<td>შპს ნოდა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416295413</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარი ალადაშვილი</td>
<td>რუსთავი XVII მ/რ კორ. 11 ბ. 33</td>
<td>35001027111</td>
<td>შპს ნოდა</td>
<td>Partner</td>
<td>416295413</td>
</tr>

<tr>
<td>ბეჟანი ოდიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>06001005429</td>
<td>შპს ბარამბო და კომპანია</td>
<td>Partner</td>
<td>400052287</td>
</tr>

<tr>
<td>ბეჟანი ოდიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>06001005429</td>
<td>შპს ბარამბო კახეთი</td>
<td>Partner</td>
<td>436031713</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თედორაძე (GEL 1500.00)</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. კორ. 91 ბ. 14</td>
<td>47001003917</td>
<td>ოთარი თედორაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თედორაძე</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. კორ. 91 ბ. 14</td>
<td>47001003917</td>
<td>შპს კ.ა.ს.</td>
<td>Partner</td>
<td>224071858</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი თედორაძე</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. კორ. 91 ბ. 14</td>
<td>47001003917</td>
<td>შპს კორომი</td>
<td>Partner</td>
<td>224067729</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ლომიტაშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის II ჩიხი N 3 ბ. 2</td>
<td>01008031047</td>
<td>შპს მეგა მობი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406039807</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ლომიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის II ჩიხი N 3 ბ. 2</td>
<td>01008031047</td>
<td>შპს ჯეოტრონიკსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401949264</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ლომიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის II ჩიხი N 3 ბ. 2</td>
<td>01008031047</td>
<td>შპს სილუეტი</td>
<td>Partner</td>
<td>406040993</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ლომიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის II ჩიხი N 3 ბ. 2</td>
<td>01008031047</td>
<td>შპს ჯეოტრონიკსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401949264</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ლომიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის II ჩიხი N 3 ბ. 2</td>
<td>01008031047</td>
<td>შპს ჯეოტრონიკსი</td>
<td>Partner</td>
<td>401949264</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ოქროპირიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>გორი ეგ.ნინოშვილის ქ. N 42</td>
<td>59001003497</td>
<td>შპს ქამო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404380264</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ოქროპირიძე</td>
<td>გორი ეგ.ნინოშვილის ქ. N 42</td>
<td>59001003497</td>
<td>შპს უნიფორმა და უსაფრთხოება LTD UNIFORMA AND SAFETY</td>
<td>კომერციული დირექტორი</td>
<td>401965263</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ოქროპირიძე</td>
<td>გორი ეგ.ნინოშვილის ქ. N 42</td>
<td>59001003497</td>
<td>შპს ქამო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404380264</td>
</tr>

<tr>
<td>გენო მიხანაშვილი (GEL 57000.00)</td>
<td>თბილისი მ. და ა.ბალანჩივაძეების ქ. კორ. 22 ბ. 53</td>
<td>01026005640</td>
<td>შპს მარნეული-2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406031440</td>
</tr>

<tr>
<td>გენო მიხანაშვილი</td>
<td>თბილისი მ. და ა.ბალანჩივაძეების ქ. კორ. 22 ბ. 53</td>
<td>01026005640</td>
<td>შპს რკინიგზელი-88</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217881825</td>
</tr>

<tr>
<td>გენო მიხანაშვილი</td>
<td>თბილისი მ. და ა.ბალანჩივაძეების ქ. კორ. 22 ბ. 53</td>
<td>01026005640</td>
<td>შპს რკინიგზელი-88</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217881825</td>
</tr>

<tr>
<td>გენო მიხანაშვილი</td>
<td>თბილისი მ. და ა.ბალანჩივაძეების ქ. კორ. 22 ბ. 53</td>
<td>01026005640</td>
<td>შპს რკინიგზელი-88</td>
<td>Partner</td>
<td>217881825</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხანიშვილი (GEL 40000.00)</td>
<td>თბილისი რ.მარგიანის ქ. N 10</td>
<td>01017001344</td>
<td>შპს ჰელსი ფუდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404921723</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხანიშვილი</td>
<td>თბილისი რ.მარგიანის ქ. N 10</td>
<td>01017001344</td>
<td>შპს ლანჩ ტაიმი</td>
<td>Partner</td>
<td>401968206</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხანიშვილი</td>
<td>თბილისი რ.მარგიანის ქ. N 10</td>
<td>01017001344</td>
<td>შპს ჰელსი ფუდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404921723</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხანიშვილი</td>
<td>თბილისი რ.მარგიანის ქ. N 10</td>
<td>01017001344</td>
<td>შპს ნოვა კრედიტი</td>
<td>Partner</td>
<td>404391966</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხანიშვილი</td>
<td>თბილისი რ.მარგიანის ქ. N 10</td>
<td>01017001344</td>
<td>შპს ჩხავერი</td>
<td>Partner</td>
<td>242002024</td>
</tr>

<tr>
<td>ვანო ცუკილაშვილი (GEL 3500.00)</td>
<td>ყვარელი პეტრე იბერის ქ. N 50</td>
<td>45001000885</td>
<td>შპს ფერმა მარგებელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>434157967</td>
</tr>

<tr>
<td>ვანო ცუკილაშვილი</td>
<td>ყვარელი პეტრე იბერის ქ. N 50</td>
<td>45001000885</td>
<td>შპს ფერმა მარგებელი</td>
<td>მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>434157967</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ მუჩიაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>საგარეჯო ს. პატარძეული</td>
<td>36001000302</td>
<td>შპს პატარძეული</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>238121689</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ მუჩიაშვილი</td>
<td>საგარეჯო ს. პატარძეული</td>
<td>36001000302</td>
<td>შპს პატარძეული</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238121689</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ მუჩიაშვილი</td>
<td>საგარეჯო ს. პატარძეული</td>
<td>36001000302</td>
<td>შპს პატარძეული</td>
<td>Partner</td>
<td>238121689</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ შატბერაშვილი (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 14 ბ. 23</td>
<td>01008015753</td>
<td>შპს რემმშენი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200000015</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ შატბერაშვილი</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 14 ბ. 23</td>
<td>01008015753</td>
<td>შპს რემმშენი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200000015</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ შატბერაშვილი</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 14 ბ. 23</td>
<td>01008015753</td>
<td>შპს რემმშენი</td>
<td>Partner</td>
<td>200000015</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჟველია (GEL 25000.00)</td>
<td>თბილისი ი.კარგარეთელის ქ. N 2</td>
<td>01030040540</td>
<td>შპს ივერია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401943563</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჟველია</td>
<td>თბილისი ი.კარგარეთელის ქ. N 2</td>
<td>01030040540</td>
<td>შპს ივერია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>401943563</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჟველია</td>
<td>თბილისი ი.კარგარეთელის ქ. N 2</td>
<td>01030040540</td>
<td>შპს ბარაქა</td>
<td>Partner</td>
<td>445408568</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჟველია</td>
<td>თბილისი ი.კარგარეთელის ქ. N 2</td>
<td>01030040540</td>
<td>შპს ივერია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401943563</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მაისურაძე (GEL 58000.00)</td>
<td>ხაშური ს. ნაბახტევი</td>
<td>57001008130</td>
<td>შპს პანცო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>443854081</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მაისურაძე</td>
<td>ხაშური ს. ნაბახტევი</td>
<td>57001008130</td>
<td>შპს პანცო</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>443854081</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მაისურაძე</td>
<td>ხაშური ს. ნაბახტევი</td>
<td>57001008130</td>
<td>შპს პანცო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>443854081</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მაისურაძე</td>
<td>ხაშური ს. ნაბახტევი</td>
<td>57001008130</td>
<td>შპს პანცო</td>
<td>Partner</td>
<td>443854081</td>
</tr>

<tr>
<td>სატდარ იაგუბოვი (GEL 59997.00)</td>
<td>None</td>
<td>28001001645</td>
<td>შპს P&amp;E</td>
<td>Partner</td>
<td>434159849</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ კონიაშვილი (GEL 35000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01029008634</td>
<td>შპს ფაინ თრი გრუპ</td>
<td>Partner</td>
<td>404948802</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ კონიაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01029008634</td>
<td>შპს ნიმექს ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404897652</td>
</tr>

<tr>
<td>გასან ნაჰასი (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024048352</td>
<td>სს თბილისის თამბაქო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>206093528</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ შუკაკიძე (GEL 7000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001013592</td>
<td>შპს რეალ გრუპი</td>
<td>Partner</td>
<td>406061611</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ შუკაკიძე</td>
<td>None</td>
<td>35001013592</td>
<td>შპს ჯეო-აირი</td>
<td>Partner</td>
<td>416294520</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი სანიკიძე (GEL 4000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01018003445</td>
<td>შპს გეოპლასტი</td>
<td>Partner</td>
<td>406033288</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი (GEL 3000.00)</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს გორის შპალსაჟღენთი ქარხანა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217878465</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს გორის შპალსაჟღენთი ქარხანა</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>217878465</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს გორის შპალსაჟღენთი ქარხანა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217878465</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს დიდუბის მარკეტი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>401951777</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს ახალგაზი</td>
<td>დირექტორი, შეზღუდული უფლებამოსილება, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის</td>
<td>423351072</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე იოსელიანი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 14 ბ. 120</td>
<td>01012015603</td>
<td>შპს დიდუბის მარკეტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401951777</td>
</tr>

<tr>
<td>კონსტანტინე დუგლაძე (GEL 14000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024003810</td>
<td>კულინარი</td>
<td>Partner</td>
<td>404855830</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ სტეფნაძე (GEL 1000.00)</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 63</td>
<td>11001004868</td>
<td>შპს სანატორიუმი ბორჯომი-ბაღი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226158868</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ სტეფნაძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 63</td>
<td>11001004868</td>
<td>შპს საინჟინრო-სამშენებლო ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226155399</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ სტეფნაძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 63</td>
<td>11001004868</td>
<td>შპს სანატორიუმი ბორჯომი-ბაღი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226158868</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ სტეფნაძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 63</td>
<td>11001004868</td>
<td>შპს სანატორიუმი ბორჯომი-ბაღი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226156307</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ სტეფნაძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 63</td>
<td>11001004868</td>
<td>შპს საინჟინრო-სამშენებლო ჯგუფი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226155399</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ შავგულიძე (GEL 8000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030015937</td>
<td>შპს თერგი I</td>
<td>Partner</td>
<td>201945244</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე (GEL 57000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს H &amp; C</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>433101136</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს MUMOILI</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>433101127</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს H &amp; C</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>433101136</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს H &amp; C</td>
<td>Partner</td>
<td>433101136</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს MUMOILI</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>433101127</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუმლაძე</td>
<td>ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. N 39</td>
<td>25001003773</td>
<td>შპს MUMOILI</td>
<td>Partner</td>
<td>433101127</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კილაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017011314</td>
<td>შპს დამოკიდებულების სამედიცინო მართვის ცენტრი</td>
<td>Partner</td>
<td>404933499</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კილაძე</td>
<td>None</td>
<td>01017011314</td>
<td>შპს IDL</td>
<td>Partner</td>
<td>404396729</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კილაძე</td>
<td>None</td>
<td>01017011314</td>
<td>კილაძეთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>406048110</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - ისანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406031075</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს მარნეულის ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>234157710</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს ფუტკარი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>222937053</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს ,,რატიმ"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217888711</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ლაგუნა</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>248435493</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს სმარტ რითეილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205124346</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს ქუთაისი პლაზა</td>
<td>Partner</td>
<td>404898697</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ ედილაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. N 34 კორ. 5 ბ. 8</td>
<td>01020010070</td>
<td>შპს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - ისანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406031075</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ბაზაძე (GEL 25000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60001000029</td>
<td>შპს ტრანსლიბერთი</td>
<td>Partner</td>
<td>404405746</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ბაზაძე</td>
<td>None</td>
<td>60001000029</td>
<td>ბ.თ.გ.</td>
<td>Partner</td>
<td>226522215</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>სს საქკაბელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>230026888</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>შპს მერცხალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445413936</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>სპს შალვა გოგოლაძე და პარტნიორები</td>
<td>Founder</td>
<td>204471197</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>შპს ქუთაისი პლაზა</td>
<td>Partner</td>
<td>404898697</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>შპს სმარაგდი</td>
<td>Partner</td>
<td>404893255</td>
</tr>

<tr>
<td>ედიშერ მამალაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 22 ბ. 30</td>
<td>01024005013</td>
<td>შპს დუპელი</td>
<td>Partner</td>
<td>404882034</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს თრეიდინგ კორპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404931632</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს მმო კორპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404927353</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს თრეიდინგ კორპ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404931632</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს თრეიდინგ კორპ</td>
<td>Partner</td>
<td>404931632</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს მმო კორპ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404927353</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ ნაჭყებია</td>
<td>თბილისი ად.მიცკევიჩის ქ. N 29 ბ. 21</td>
<td>01024027694</td>
<td>შპს მმო კორპ</td>
<td>Partner</td>
<td>404927353</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი წულაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019006430</td>
<td>შპს ბურები</td>
<td>Partner</td>
<td>400010073</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღონღაძე (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>57001006994</td>
<td>შპს ნიკა 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>443854410</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ბიჭიკაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 179 კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>59001013898</td>
<td>შპს დგარი-2005</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218043301</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ბიჭიკაშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 179 კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>59001013898</td>
<td>სს სამშენებლო კონსტრუქციები</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217881442</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ბიჭიკაშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 179 კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>59001013898</td>
<td>სს სამშენებლო კონსტრუქციები</td>
<td>Partner</td>
<td>217881442</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ბახტაძე (GEL 20000.00)</td>
<td>თბილისი გრ.რობაქიძის გამზ. N 7 ბ. 56</td>
<td>01006010669</td>
<td>შპს ბათუმი სიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404885371</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ბახტაძე</td>
<td>თბილისი გრ.რობაქიძის გამზ. N 7 ბ. 56</td>
<td>01006010669</td>
<td>შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>230866783</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი ქუხილავა (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001015704</td>
<td>შპს აგრო-პლიუსი</td>
<td>Partner</td>
<td>220369465</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან მოსახლიშვილი (GEL 8000.00)</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 34 ბ. 30</td>
<td>01023004767</td>
<td>ფონდი "მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ" საქართველოს წარმომადგენლობა</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>205118219</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ აბულაძე (GEL 8000.00)</td>
<td>ახალციხე ი.ზედგინიძის ქ. N 24</td>
<td>47001022167</td>
<td>შპს ელვა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224080679</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა კოდოშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>გორი ს. მეჯვრისხევი</td>
<td>59001010527</td>
<td>შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217890584</td>
</tr>

<tr>
<td>ემზარი გოზალიშვილი (GEL 1000.00)</td>
<td>ახალციხე ვალე დას. ვაჟა-ფშაველას ქ. N 3</td>
<td>47001001793</td>
<td>შპს ვია-ესტ-ვიტა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218046683</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ხარლამოვი (GEL 8000.00)</td>
<td>თბილისი, ბესიკის ქ. N5</td>
<td>01017009107</td>
<td>შპს გებრიუდერ ვაის</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404931972</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ხარლამოვი</td>
<td>თბილისი, ბესიკის ქ. N5</td>
<td>01017009107</td>
<td>შპს გებრიუდერ ვაის</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404931972</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გოზალიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>ახალციხე ვალე თამარ მეფის ქ. N 57</td>
<td>47001001457</td>
<td>შპს ასტორია +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424066753</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გოზალიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე თამარ მეფის ქ. N 57</td>
<td>47001001457</td>
<td>შპს ასტორია +</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>424066753</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გოზალიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე თამარ მეფის ქ. N 57</td>
<td>47001001457</td>
<td>შპს ასტორია +</td>
<td>Partner</td>
<td>424066753</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გოზალიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე თამარ მეფის ქ. N 57</td>
<td>47001001457</td>
<td>შპს ასტორია</td>
<td>Partner</td>
<td>224067630</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა (GEL 12000.00)</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს ახალი ენდო-ქირურგია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406067198</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს Hipocrates Laboratories Georgia</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406066322</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს ახალი ენდო-ქირურგია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406067198</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს Hipocrates Laboratories Georgia</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406066322</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს Hipocrates Laboratories Georgia</td>
<td>Partner</td>
<td>406066322</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს რეაბილიტაციის ცენტრი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404409305</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>შპს ქიმიოთერაპიის ცენტრი</td>
<td>Partner</td>
<td>406024225</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ინგოროყვა</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 31 ბ. 11</td>
<td>01024002808</td>
<td>საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404904751</td>
</tr>

<tr>
<td>ბაადურ მოსიძე (GEL 12000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017004383</td>
<td>საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404904751</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სხირტლაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი კუმისის გას. N 4</td>
<td>01030040135</td>
<td>შპს TV სუპერი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404396257</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სხირტლაძე</td>
<td>თბილისი კუმისის გას. N 4</td>
<td>01030040135</td>
<td>შპს TV სუპერი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404396257</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სხირტლაძე</td>
<td>თბილისი კუმისის გას. N 4</td>
<td>01030040135</td>
<td>შპს TV სუპერი</td>
<td>Partner</td>
<td>404396257</td>
</tr>

<tr>
<td>ომარი ღიბრაძე (GEL 18000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60002001863</td>
<td>საქართველოს გადაუდებელი ქირურგიის ასოციაცია</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>445389847</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო მეტრეველი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ I კვ. კორ. 15 ბ. 6</td>
<td>01010012577</td>
<td>შპს ტეტო +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445389473</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო მეტრეველი</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ I კვ. კორ. 15 ბ. 6</td>
<td>01010012577</td>
<td>შპს ტეტო +</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445389473</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო მეტრეველი</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ I კვ. კორ. 15 ბ. 6</td>
<td>01010012577</td>
<td>შპს ტეტო +</td>
<td>Partner</td>
<td>445389473</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე (GEL 25000.00)</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს საქართველოს ავტოკლუბი</td>
<td>Partner</td>
<td>416289563</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>Partner</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილი გულიკაშვილი (GEL 18000.00)</td>
<td>საგარეჯო ნ.ბარათაშვილის ქ. N 9</td>
<td>36001002929</td>
<td>შპს სათავე პლუს</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>238133881</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილი გულიკაშვილი</td>
<td>საგარეჯო ნ.ბარათაშვილის ქ. N 9</td>
<td>36001002929</td>
<td>შპს სათავე პლუს</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238133881</td>
</tr>

<tr>
<td>ვარლამ ყურაშვილი (GEL 59997.00)</td>
<td>ბოლნისი იაკობ ცურტაველის ქ. N 2</td>
<td>10001053683</td>
<td>შპს გევა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357749</td>
</tr>

<tr>
<td>ვარლამ ყურაშვილი</td>
<td>ბოლნისი იაკობ ცურტაველის ქ. N 2</td>
<td>10001053683</td>
<td>შპს იმედი XXI</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225377259</td>
</tr>

<tr>
<td>ვარლამ ყურაშვილი</td>
<td>ბოლნისი იაკობ ცურტაველის ქ. N 2</td>
<td>10001053683</td>
<td>შპს გევა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357749</td>
</tr>

<tr>
<td>ვარლამ ყურაშვილი</td>
<td>ბოლნისი იაკობ ცურტაველის ქ. N 2</td>
<td>10001053683</td>
<td>შპს გევა</td>
<td>Partner</td>
<td>425357749</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ სუხიშვილი (GEL 3300.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030015906</td>
<td>შპს ნიუ დილერი</td>
<td>Partner</td>
<td>404422816</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი (GEL 6000.00)</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>"პარტნიორი 2010"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404852717</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს არაონი 2010</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>205295223</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს ბინული 1</td>
<td>Partner</td>
<td>404922189</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>"პარტნიორი 2010"</td>
<td>Partner</td>
<td>404852717</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს ზუგდიდი 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>404863233</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი ჭუმბურიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 7 ბ. 10</td>
<td>60001013901</td>
<td>შპს ირაო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412684554</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი ჭუმბურიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 7 ბ. 10</td>
<td>60001013901</td>
<td>შპს ირაო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412684554</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარი ჭუმბურიძე</td>
<td>ქუთაისი ირ.აბაშიძის გამზ. N 7 ბ. 10</td>
<td>60001013901</td>
<td>შპს ირაო</td>
<td>Partner</td>
<td>412684554</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა ბენდუქიძე (GEL 55555.00)</td>
<td>None</td>
<td>65002010685</td>
<td>შპს ყოველკვირეული საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალი ტაბულა</td>
<td>Partner</td>
<td>202463529</td>
</tr>

<tr>
<td>სამსონ ფხაკაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024006897</td>
<td>კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება</td>
<td>/მმართველი საბჭოს წევრი;</td>
<td>445410029</td>
</tr>

<tr>
<td>მინდია მინდელი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024011826</td>
<td>შპს პროგრიფი</td>
<td>Partner</td>
<td>201948214</td>
</tr>

<tr>
<td>თემური ზაქროშვილი (GEL 1500.00)</td>
<td>ახალციხე ვალე ალ.მანველიშვილის ქ. N 89</td>
<td>47001002568</td>
<td>შპს სილა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424066511</td>
</tr>

<tr>
<td>თემური ზაქროშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე ალ.მანველიშვილის ქ. N 89</td>
<td>47001002568</td>
<td>შპს სილა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>424066511</td>
</tr>

<tr>
<td>თემური ზაქროშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე ალ.მანველიშვილის ქ. N 89</td>
<td>47001002568</td>
<td>შპს სილა</td>
<td>Partner</td>
<td>424066511</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ სულაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი ვ.ჩიქოვანის ქ. N 17</td>
<td>01010010005</td>
<td>შპს კარტლის პროდაქშენი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404883578</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ სულაძე</td>
<td>თბილისი ვ.ჩიქოვანის ქ. N 17</td>
<td>01010010005</td>
<td>შპს კარტლის პროდაქშენი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404883578</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ ბექაური (GEL 55000.00)</td>
<td>კასპი ბორჯომის ქ. N 52</td>
<td>24001032284</td>
<td>შპს ჯეოცემენტ გრუპი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>432539087</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ ბექაური</td>
<td>კასპი ბორჯომის ქ. N 52</td>
<td>24001032284</td>
<td>შპს ჯეოცემენტ გრუპი</td>
<td>დირექტორი, , /აღმასრულებელი/</td>
<td>432539087</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ ბექაური</td>
<td>კასპი ბორჯომის ქ. N 52</td>
<td>24001032284</td>
<td>შპს ჯეოცემენტ გრუპი</td>
<td>Partner</td>
<td>432539087</td>
</tr>

<tr>
<td>გოდერძი ასანიძე (GEL 6000.00)</td>
<td>მარნეული ს. ორჯონიკიძე</td>
<td>28001006668</td>
<td>შპს ამირანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234160421</td>
</tr>

<tr>
<td>გოდერძი ასანიძე</td>
<td>მარნეული ს. ორჯონიკიძე</td>
<td>28001006668</td>
<td>შპს ამირანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234160421</td>
</tr>

<tr>
<td>გოდერძი ასანიძე</td>
<td>მარნეული ს. ორჯონიკიძე</td>
<td>28001006668</td>
<td>შპს ამირანი</td>
<td>Partner</td>
<td>234160421</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი (GEL 59000.00)</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს ტექნოსიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357874</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს დავითი-585</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357213</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს გარანტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225363932</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს ტექნოსიტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357874</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს ტექნოსიტი</td>
<td>Partner</td>
<td>425357874</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს გარანტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225363932</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ აქულაშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ.ლაზარეიშვილის ქ. N 5</td>
<td>10001011319</td>
<td>შპს გარანტი</td>
<td>Partner</td>
<td>225363932</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა კობაიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024032344</td>
<td>შპს მეშვიდე ცა+</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401945945</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა კობაიძე</td>
<td>None</td>
<td>01024032344</td>
<td>შპს მეშვიდე ცა+</td>
<td>Partner</td>
<td>401945945</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბედენაშვილი (GEL 53000.00)</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001008848</td>
<td>შპს დათუნა - 2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>427716876</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბედენაშვილი</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001008848</td>
<td>შპს დათუნა - 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>427716876</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბედენაშვილი</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001008848</td>
<td>შპს დათუნა - 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>427716876</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბედენაშვილი</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001008848</td>
<td>ბედენაშვილების საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400040166</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი (GEL 60000.00)</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს მარინა ბიჩ ქლაბ ბათუმი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404895798</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს დ&amp;გ უძრავი ქონება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404930606</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს დ&amp;გ უძრავი ქონება</td>
<td>Partner</td>
<td>404930606</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ბიბისი მენეჯმენტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404911636</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ბიბისი მენეჯმენტი</td>
<td>Partner</td>
<td>404911636</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ყაზბეგი-ფშაველი</td>
<td>Partner</td>
<td>231248469</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ჩელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>201951664</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>204478948</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა წაქაძე (GEL 40000.00)</td>
<td></td>
<td>01025000765</td>
<td>შპს ქარ რენთ ენდ თრეიდ-ინ ქომფანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404851852</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა წაქაძე</td>
<td></td>
<td>01025000765</td>
<td>შპს ჯორჯიან ქონსთრაქშნ ინქორფორეითიდ ჯი.სი.აი</td>
<td>Partner</td>
<td>205291922</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ სხირტლაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030017217</td>
<td>შპს TV სუპერი</td>
<td>Partner</td>
<td>404396257</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ სხირტლაძე</td>
<td>None</td>
<td>01030017217</td>
<td>შპს ტრანს რადიო-ოპტიკა</td>
<td>Partner</td>
<td>205291389</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი შუბითიძე (GEL 1000.00)</td>
<td>რუსთავი კ.ლესელიძის ჩიხი N 5</td>
<td>35001021563</td>
<td>შპს ჰერეთი 96</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226524026</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი შუბითიძე</td>
<td>რუსთავი კ.ლესელიძის ჩიხი N 5</td>
<td>35001021563</td>
<td>შპს ჰერეთი 96</td>
<td>Partner</td>
<td>226524026</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქურციკიძე (GEL 46000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი ს. შრომა</td>
<td>25001002297</td>
<td>შპს სერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>233104690</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქურციკიძე</td>
<td>ლაგოდეხი ს. შრომა</td>
<td>25001002297</td>
<td>გიორგი ქურციკიძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქურციკიძე</td>
<td>ლაგოდეხი ს. შრომა</td>
<td>25001002297</td>
<td>შპს სერვისი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>233104690</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ქურციკიძე</td>
<td>ლაგოდეხი ს. შრომა</td>
<td>25001002297</td>
<td>შპს სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>233104690</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გუთნიაშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024064140</td>
<td>შპს ჰერმესი</td>
<td>Partner</td>
<td>218039174</td>
</tr>

<tr>
<td>რამაზი მატიაშვილი (GEL 57000.00)</td>
<td>სიღნაღი ს. ჯუგაანი</td>
<td>40001022832</td>
<td>შპს კლოტოიდა 2009</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>240420656</td>
</tr>

<tr>
<td>რამაზი მატიაშვილი</td>
<td>სიღნაღი ს. ჯუგაანი</td>
<td>40001022832</td>
<td>შპს კლოტოიდა 2009</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>240420656</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაალ სადუნიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>კასპი მ.კოსტავას ქ. N 81</td>
<td>24001009033</td>
<td>შპს ავტოგაზი - M</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>231264565</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაალ სადუნიშვილი</td>
<td>კასპი მ.კოსტავას ქ. N 81</td>
<td>24001009033</td>
<td>შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>230868120</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაალ სადუნიშვილი</td>
<td>კასპი მ.კოსტავას ქ. N 81</td>
<td>24001009033</td>
<td>შპს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი</td>
<td>აღმასრულებელი დირექტორი</td>
<td>404927610</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაალ სადუნიშვილი</td>
<td>კასპი მ.კოსტავას ქ. N 81</td>
<td>24001009033</td>
<td>შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>230868120</td>
</tr>

<tr>
<td>მახარე ლემონჯავა (GEL 4000.00)</td>
<td>სენაკი დ.კლდიაშვილის ქ. N 12</td>
<td>39001036592</td>
<td>შპს ელენა და კომპანია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>439861124</td>
</tr>

<tr>
<td>მახარე ლემონჯავა</td>
<td>სენაკი დ.კლდიაშვილის ქ. N 12</td>
<td>39001036592</td>
<td>შპს ვერძი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>239884292</td>
</tr>

<tr>
<td>მახარე ლემონჯავა</td>
<td>სენაკი დ.კლდიაშვილის ქ. N 12</td>
<td>39001036592</td>
<td>შპს ელენა და კომპანია</td>
<td>Partner</td>
<td>439861124</td>
</tr>

<tr>
<td>მახარე ლემონჯავა</td>
<td>სენაკი დ.კლდიაშვილის ქ. N 12</td>
<td>39001036592</td>
<td>შპს ვერძი</td>
<td>დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი</td>
<td>239884292</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი ბოგვერაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60002016438</td>
<td>შპს NEW STAR</td>
<td>Partner</td>
<td>412680790</td>
</tr>

<tr>
<td>ლერი ბოგვერაძე</td>
<td>None</td>
<td>60002016438</td>
<td>სს ამწე</td>
<td>დირექტორი, , დასავლეთის ზონაში</td>
<td>208144863</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ დვალი (GEL 3000.00)</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. IV კვ. კორ. 1ა ბ. 48</td>
<td>01009004605</td>
<td>შპს მშენებელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406063673</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ დვალი</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. IV კვ. კორ. 1ა ბ. 48</td>
<td>01009004605</td>
<td>შპს არენა</td>
<td>Partner</td>
<td>404886968</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მეტრეველი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. III კვ. კორ. 17 ბ. 77</td>
<td>01006009118</td>
<td>შპს ბინული 1</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404922189</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. III კვ. კორ. 17 ბ. 77</td>
<td>01006009118</td>
<td>შპს ბინული 1</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404922189</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. III კვ. კორ. 17 ბ. 77</td>
<td>01006009118</td>
<td>შპს ბინული 1</td>
<td>Partner</td>
<td>404922189</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკო გიგოლაშვილი (GEL 6982.00)</td>
<td>None</td>
<td>01013015891</td>
<td>გიგოლაშვილების საგვარეულო კავშირი</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე/გამგეობის წევრი</td>
<td>401973209</td>
</tr>

<tr>
<td>ციური დავითაძე (GEL 32000.00)</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006011161</td>
<td>შპს ზღვის ვარსკვლავი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445398793</td>
</tr>

<tr>
<td>ციური დავითაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006011161</td>
<td>შპს ხინო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445385495</td>
</tr>

<tr>
<td>ციური დავითაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006011161</td>
<td>შპს ზღვის ვარსკვლავი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445398793</td>
</tr>

<tr>
<td>ციური დავითაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006011161</td>
<td>შპს ზღვის ვარსკვლავი</td>
<td>Partner</td>
<td>445398793</td>
</tr>

<tr>
<td>ციური დავითაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006011161</td>
<td>შპს ხინო</td>
<td>Partner</td>
<td>445385495</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ გველუკაშვილი (GEL 21000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001017509</td>
<td>შპს პოლივა ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404911057</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ გველუკაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001017509</td>
<td>შპს ვილა-პალასი</td>
<td>Partner</td>
<td>224081794</td>
</tr>

<tr>
<td>ნადეჟდა რუდენკო (GEL 40000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001004527</td>
<td>შპს ნოვა კრედიტი</td>
<td>Partner</td>
<td>404391966</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა ყავლაშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი მ.თამარაშვილის ქ. N 17'ა' ბ. 34</td>
<td>01024039373</td>
<td>სპს გიორგი ყავლაშვილი და პარტნიორები</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404877264</td>
</tr>

<tr>
<td>კახა ყავლაშვილი</td>
<td>თბილისი მ.თამარაშვილის ქ. N 17'ა' ბ. 34</td>
<td>01024039373</td>
<td>სპს გიორგი ყავლაშვილი და პარტნიორები</td>
<td>Founder</td>
<td>404877264</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს Georgian Fish</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417877523</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს დგვრისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218049733</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217890584</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს Georgian Fish</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>417877523</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს Georgian Fish</td>
<td>Partner</td>
<td>417877523</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217890584</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა აბულაძე</td>
<td>გორი მ.კოსტავას ქ. N 55</td>
<td>59001000749</td>
<td>შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1</td>
<td>Partner</td>
<td>217890584</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგი ბარლიანი (GEL 59997.00)</td>
<td>თბილისი ვეძათხევის ქ. N 5</td>
<td>28001006083</td>
<td>მარნეულის რაიონის სამომხმარებლო კოოპერატივების კავშირი - რაიკოოპკავშირი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234158513</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგი ბარლიანი</td>
<td>თბილისი ვეძათხევის ქ. N 5</td>
<td>28001006083</td>
<td>მარნეულის რაიონის სამომხმარებლო კოოპერატივების კავშირი - რაიკოოპკავშირი</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>234158513</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ პატარიძე (GEL 15000.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ V მ/რ კორ. 10 ბ. 1</td>
<td>60002000764</td>
<td>სს სანტექმონტაჟნაკეთობა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>208140769</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ პატარიძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ V მ/რ კორ. 10 ბ. 1</td>
<td>60002000764</td>
<td>შპს აგა პლასტიკი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთობლივად</td>
<td>236086542</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ ბაცაცაშვილი (GEL 49000.00)</td>
<td>None</td>
<td>14001017195</td>
<td>შპს ნბ ჯგუფი</td>
<td>Partner</td>
<td>401968867</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>"პარტნიორი 2010"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404852717</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს არაონი 2010</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>205295223</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს ბინული 1</td>
<td>Partner</td>
<td>404922189</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>"პარტნიორი 2010"</td>
<td>Partner</td>
<td>404852717</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ მეტრეველი</td>
<td>თბილისი დიდი დიღომი კორ. 6 ბ. 134</td>
<td>01025014072</td>
<td>შპს ზუგდიდი 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>404863233</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ თათეშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01015010973</td>
<td>შპს კოვერნეტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404950068</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ თათეშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01015010973</td>
<td>შპს თერგი I</td>
<td>Partner</td>
<td>201945244</td>
</tr>

<tr>
<td>რომან ტაბატაძე (GEL 50000.00)</td>
<td>None</td>
<td>57001010154</td>
<td>შპს ქროსროუდ თრეიდინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>404863279</td>
</tr>

<tr>
<td>რომანი აბრამიშვილი (GEL 7000.00)</td>
<td>ბოლნისი რ.ერისთავის ქ. N 2</td>
<td>10001009410</td>
<td>შპს გეო ბილდ გრუპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424066101</td>
</tr>

<tr>
<td>რომანი აბრამიშვილი</td>
<td>ბოლნისი რ.ერისთავის ქ. N 2</td>
<td>10001009410</td>
<td>შპს გ &amp; კ ტექნოლოგი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357295</td>
</tr>

<tr>
<td>რომანი აბრამიშვილი</td>
<td>ბოლნისი რ.ერისთავის ქ. N 2</td>
<td>10001009410</td>
<td>შპს გ &amp; კ ტექნოლოგი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357295</td>
</tr>

<tr>
<td>რომანი აბრამიშვილი</td>
<td>ბოლნისი რ.ერისთავის ქ. N 2</td>
<td>10001009410</td>
<td>შპს გ &amp; კ ტექნოლოგი</td>
<td>Partner</td>
<td>425357295</td>
</tr>

<tr>
<td>ჟორა მაჭანკალაძე (GEL 36000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01030012777</td>
<td>სახელმწიფო საწარმო მაღაზია"ხვამლი"(ვ.გ.პ)(ლიკვ)</td>
<td>Partner</td>
<td>103812643</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბექაური (GEL 35000.00)</td>
<td>კასპი კოჯრის ქ. N 2 ა</td>
<td>24001007917</td>
<td>შპს ვადა-2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>433642169</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბექაური</td>
<td>კასპი კოჯრის ქ. N 2 ა</td>
<td>24001007917</td>
<td>ჯემალ ბექაური</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბექაური</td>
<td>კასპი კოჯრის ქ. N 2 ა</td>
<td>24001007917</td>
<td>შპს ვადა-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>433642169</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ბექაური</td>
<td>კასპი კოჯრის ქ. N 2 ა</td>
<td>24001007917</td>
<td>შპს ვადა-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>433642169</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან კანკია (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008018694</td>
<td>ოქროყანის მიწის ნაკვეთების მფლობელთა ასოცოაცია</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>454406143</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი ფუტკარაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60001045219</td>
<td>შპს კიდობანი 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>412681254</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ბლუაშვილი (GEL 6000.00)</td>
<td>ახალციხე 9 აპრილის ქ. კორ. 2 ბ. 6</td>
<td>47001016496</td>
<td>შპს ელვა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224080679</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ბლუაშვილი</td>
<td>ახალციხე 9 აპრილის ქ. კორ. 2 ბ. 6</td>
<td>47001016496</td>
<td>შპს ელვა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224080679</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ბლუაშვილი</td>
<td>ახალციხე 9 აპრილის ქ. კორ. 2 ბ. 6</td>
<td>47001016496</td>
<td>შპს ელვა</td>
<td>Partner</td>
<td>224080679</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა მოსიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>კასპი მშვიდობის ქ. N 5</td>
<td>01019000264</td>
<td>სს კასპიელექტროაპარატი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>232539018</td>
</tr>

<tr>
<td>კობა მოსიაშვილი</td>
<td>კასპი მშვიდობის ქ. N 5</td>
<td>01019000264</td>
<td>სს კასპიელექტროაპარატი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>232539018</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე გელაშვილი (GEL 9000.00)</td>
<td>None</td>
<td>57001044092</td>
<td>შპს აი-ეს-პი ფაუნდეიშენ პლუს</td>
<td>Partner</td>
<td>401960400</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა დარჩიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01027001762</td>
<td>შპს International Brands Network</td>
<td>Partner</td>
<td>406073369</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა დარჩიაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01027001762</td>
<td>შპს ნუგეში</td>
<td>Partner</td>
<td>404865231</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე კავთელაშვილი (GEL 7000.00)</td>
<td>ქარელი ს. ქვემო შაქშაქეთი</td>
<td>01022006658</td>
<td>შპს გზები+...</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>240887055</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე კავთელაშვილი</td>
<td>ქარელი ს. ქვემო შაქშაქეთი</td>
<td>01022006658</td>
<td>შპს გზები+...</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>240887055</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე კავთელაშვილი</td>
<td>ქარელი ს. ქვემო შაქშაქეთი</td>
<td>01022006658</td>
<td>შპს გზები+...</td>
<td>Partner</td>
<td>240887055</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა გოგიშვილი (GEL 16400.00)</td>
<td>None</td>
<td>01012003024</td>
<td>შპს ქართული-ჰოსპიტალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404859998</td>
</tr>

<tr>
<td>ნატალია ნატროშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 8 ბ. 40</td>
<td>01024002611</td>
<td>შპს ოპტიმა +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400010251</td>
</tr>

<tr>
<td>ნატალია ნატროშვილი</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 8 ბ. 40</td>
<td>01024002611</td>
<td>შპს ოპტიმა +</td>
<td>Partner</td>
<td>400010251</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ბიღიაშვილი (GEL 48000.00)</td>
<td>None</td>
<td>14001005812</td>
<td>სს არწივის ხეობა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>228518805</td>
</tr>

<tr>
<td>ემზარი ჩაჩხიანი (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>16001000543</td>
<td>შპს არაგვის კალმახი</td>
<td>Partner</td>
<td>229322596</td>
</tr>

<tr>
<td>ემზარი ჩაჩხიანი</td>
<td>None</td>
<td>16001000543</td>
<td>შპს შევარდენი</td>
<td>Partner</td>
<td>229280122</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე (GEL 57000.00)</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>შ.პ.ს ,,კოგა"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218083035</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>სპორტსმენთა კავშირი ქართლი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417875311</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417876640</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>სპორტსმენთა კავშირი ქართლი</td>
<td>დირექტორი, , გამგეობის წევრი</td>
<td>417875311</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>შპს სარმა</td>
<td>Partner</td>
<td>218016457</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი თენაძე</td>
<td>გორი სამკურნალოს ქ. N 7</td>
<td>59001011759</td>
<td>გორის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>417876640</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ მანველიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>ახალციხე ვალე დას. სტალინის ქ. N 17ბ</td>
<td>47001001459</td>
<td>შპს ასტორია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224067630</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ მანველიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე დას. სტალინის ქ. N 17ბ</td>
<td>47001001459</td>
<td>შპს ასტორია +</td>
<td>Partner</td>
<td>424066753</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ მანველიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე დას. სტალინის ქ. N 17ბ</td>
<td>47001001459</td>
<td>შპს ასტორია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224067630</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ მანველიშვილი</td>
<td>ახალციხე ვალე დას. სტალინის ქ. N 17ბ</td>
<td>47001001459</td>
<td>შპს ასტორია</td>
<td>Partner</td>
<td>224067630</td>
</tr>

<tr>
<td>კონსტანტინე ჯანანაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი გ.ჩიტაიას ქ. N 42</td>
<td>01030013511</td>
<td>შპს ს&amp;ბ ელექტრიკი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404890784</td>
</tr>

<tr>
<td>კონსტანტინე ჯანანაშვილი</td>
<td>თბილისი გ.ჩიტაიას ქ. N 42</td>
<td>01030013511</td>
<td>შპს დაკო</td>
<td>Partner</td>
<td>404892425</td>
</tr>

<tr>
<td>კონსტანტინე ჯანანაშვილი</td>
<td>თბილისი გ.ჩიტაიას ქ. N 42</td>
<td>01030013511</td>
<td>შპს ს&amp;ბ ელექტრიკი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404890784</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ თოფჩიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>დედოფლისწყარო სტალინის ქ. N 51 კორ. 15 ბ. 1</td>
<td>14001003894</td>
<td>შპს ოზაანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>228523979</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ თოფჩიშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო სტალინის ქ. N 51 კორ. 15 ბ. 1</td>
<td>14001003894</td>
<td>ბესიკ თოფჩიშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ თოფჩიშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო სტალინის ქ. N 51 კორ. 15 ბ. 1</td>
<td>14001003894</td>
<td>შპს ოზაანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>228523979</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკ თოფჩიშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო სტალინის ქ. N 51 კორ. 15 ბ. 1</td>
<td>14001003894</td>
<td>შპს ოზაანი</td>
<td>Partner</td>
<td>228523979</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ნამიჩეიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01026007516</td>
<td>სს საქართველოს ბანკის თერჯოლის ფილალი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>231945027</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ნამიჩეიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01026007516</td>
<td>სს იმპექსბანკი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>204863308</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ნამიჩეიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01026007516</td>
<td>"თბილუნივერსალბანკი"</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>204855521</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ნამიჩეიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01026007516</td>
<td>სს "გალტ ენდ თაგგარტ ბანკი"</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>203845045</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ ნამიჩეიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01026007516</td>
<td>კოოპერატიული ბანკი აიეტი ბანკი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>244547745</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მელიქიძე (GEL 1500.00)</td>
<td>ასპინძა ს. ტოლოში</td>
<td>05001000263</td>
<td>შპს ახალი მესხეთი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>223105574</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მელიქიძე</td>
<td>ასპინძა ს. ტოლოში</td>
<td>05001000263</td>
<td>შპს ახალი მესხეთი</td>
<td>Partner</td>
<td>223105574</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან შერვაშიძე (GEL 45000.00)</td>
<td>None</td>
<td>61008000842</td>
<td>შპს ჯიი XXI</td>
<td>Partner</td>
<td>445389017</td>
</tr>

<tr>
<td>ნაზიბროლა ალასანია (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი კ.აფხაზის ქ. N 30/2</td>
<td>01015000415</td>
<td>შპს ფასტ პლიუს 1</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404401535</td>
</tr>

<tr>
<td>ნაზიბროლა ალასანია</td>
<td>თბილისი კ.აფხაზის ქ. N 30/2</td>
<td>01015000415</td>
<td>შპს იმპერიალ გრუპ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404406157</td>
</tr>

<tr>
<td>ნაზიბროლა ალასანია</td>
<td>თბილისი კ.აფხაზის ქ. N 30/2</td>
<td>01015000415</td>
<td>შპს იმპერიალ გრუპ</td>
<td>Partner</td>
<td>404406157</td>
</tr>

<tr>
<td>ნაზიბროლა ალასანია</td>
<td>თბილისი კ.აფხაზის ქ. N 30/2</td>
<td>01015000415</td>
<td>შპს ფასტ პლიუს 1</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404401535</td>
</tr>

<tr>
<td>ნაზიბროლა ალასანია</td>
<td>თბილისი კ.აფხაზის ქ. N 30/2</td>
<td>01015000415</td>
<td>შპს ფასტ პლიუს 1</td>
<td>Partner</td>
<td>404401535</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან (GEL 3500.00)</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შპს აეს</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406065234</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შპს ჰილალ-ბუნება</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424065674</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შპს ბუნება</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224067391</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შ.პ.ს "ბაღდათი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224069193</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შ.პ.ს "ბაღდათი"</td>
<td>Partner</td>
<td>224069193</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შპს ბუნება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224067391</td>
</tr>

<tr>
<td>სამველ აგიკიან</td>
<td>ახალციხე მ.კოსტავას ქ. N 43 ბ. 5</td>
<td>47001001076</td>
<td>შპს ბუნება</td>
<td>Partner</td>
<td>224067391</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა იორდანიშვილი (GEL 40000.00)</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის დას. კორ. 16 ბ. 21</td>
<td>01012002881</td>
<td>სს დარიალი ენერჯი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401953061</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა იორდანიშვილი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის დას. კორ. 16 ბ. 21</td>
<td>01012002881</td>
<td>შპს დარიალის ტერმინალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404949188</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა იორდანიშვილი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის დას. კორ. 16 ბ. 21</td>
<td>01012002881</td>
<td>შპს დარიალის ტერმინალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404949188</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა იორდანიშვილი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის დას. კორ. 16 ბ. 21</td>
<td>01012002881</td>
<td>სს დარიალი ენერჯი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401953061</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ჯანგულაშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>რუსთავი ხალხთა მეგობრობის გამზ. კორ. 10 ბ. 32</td>
<td>35001022213</td>
<td>თეიმურაზ ჯანგულაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ჯანგულაშვილი</td>
<td>რუსთავი ხალხთა მეგობრობის გამზ. კორ. 10 ბ. 32</td>
<td>35001022213</td>
<td>სპს თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>216322619</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ჯანგულაშვილი</td>
<td>რუსთავი ხალხთა მეგობრობის გამზ. კორ. 10 ბ. 32</td>
<td>35001022213</td>
<td>სპს თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია</td>
<td>Founder</td>
<td>216322619</td>
</tr>

<tr>
<td>გია ტაბატაძე (GEL 13000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001013160</td>
<td>შპს შაორი 2012</td>
<td>Partner</td>
<td>400055783</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>Partner</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს ტექინვესტი</td>
<td>Partner</td>
<td>400011312</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილი ესიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01010005030</td>
<td>შპს "საქართველოს სამთამადნო კომპანია"</td>
<td>ფინანსური დირექტორი</td>
<td>225385525</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილი ესიაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01010005030</td>
<td>სს მადნეული</td>
<td>ფინანსური დირექტორი</td>
<td>225358341</td>
</tr>

<tr>
<td>მინდია საბანაძე (GEL 49965.00)</td>
<td>None</td>
<td>01023002458</td>
<td>შპს ევროგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>404423085</td>
</tr>

<tr>
<td>მინდია საბანაძე</td>
<td>None</td>
<td>01023002458</td>
<td>შპს ტრანსექსპრეს ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404420809</td>
</tr>

<tr>
<td>მინდია საბანაძე</td>
<td>None</td>
<td>01023002458</td>
<td>შპს გეოფუდ ტრეიდინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>404417948</td>
</tr>

<tr>
<td>მინდია საბანაძე</td>
<td>None</td>
<td>01023002458</td>
<td>შპს ძველი ქუჩა 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>205290601</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ეზიეშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001007755</td>
<td>შპს GEO-UKRAVIT</td>
<td>Partner</td>
<td>406065225</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ეზიეშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001007755</td>
<td>შპს ისეკო</td>
<td>Partner</td>
<td>406027838</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალი ჯინიყაშვილი (GEL 46000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001011466</td>
<td>შპს აგრო</td>
<td>Partner</td>
<td>417874544</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ამაღლობელი (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 56'ბ' ბ. 48</td>
<td>01022006815</td>
<td>შპს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404927610</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ამაღლობელი</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 56'ბ' ბ. 48</td>
<td>01022006815</td>
<td>შპს ავტოგაზი - M</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>231264565</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ამაღლობელი</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 56'ბ' ბ. 48</td>
<td>01022006815</td>
<td>შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>230868120</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ამაღლობელი</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 56'ბ' ბ. 48</td>
<td>01022006815</td>
<td>შპს ვიპ-ავია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>230866765</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ამაღლობელი</td>
<td>თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 56'ბ' ბ. 48</td>
<td>01022006815</td>
<td>შპს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი</td>
<td>ფინანსური დირექტორი</td>
<td>404927610</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ნინუა (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019008196</td>
<td>შპს ერის-ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404891710</td>
</tr>

<tr>
<td>რატი კაკაბაძე (GEL 25000.00)</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის ქ. N 5</td>
<td>01029001593</td>
<td>შპს მასტერტეკი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404869193</td>
</tr>

<tr>
<td>რატი კაკაბაძე</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის ქ. N 5</td>
<td>01029001593</td>
<td>შპს ქროსროუდ თრეიდინგი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404863279</td>
</tr>

<tr>
<td>რატი კაკაბაძე</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის ქ. N 5</td>
<td>01029001593</td>
<td>შპს მასტერტეკი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404869193</td>
</tr>

<tr>
<td>რატი კაკაბაძე</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის ქ. N 5</td>
<td>01029001593</td>
<td>შპს მასტერტეკი</td>
<td>Partner</td>
<td>404869193</td>
</tr>

<tr>
<td>რატი კაკაბაძე</td>
<td>თბილისი ქინძმარაულის ქ. N 5</td>
<td>01029001593</td>
<td>შპს ქროსროუდ თრეიდინგი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404863279</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ მაჭარაშვილი (GEL 57000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001012661</td>
<td>შპს P&amp;N GROUP</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406072725</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ მაჭარაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001012661</td>
<td>შპს P&amp;N GROUP</td>
<td>Partner</td>
<td>406072725</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს აუდიტ &amp; კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404910548</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ენ ემ პი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205293341</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ბიელთი BLT</td>
<td>Partner</td>
<td>404936450</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს აუდიტ &amp; კონსალტინგ ინტერნეიშენალ კომპანი ACIC</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404910548</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს I And Time</td>
<td>Partner</td>
<td>404393170</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს ენ ემ პი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>205293341</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>ს/ს ი-მედია</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>202186222</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს MMG Retail</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404950950</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა სირაძე</td>
<td>თბილისი სანაპიროს ქ. N 2 ბ. 12</td>
<td>61001014683</td>
<td>შპს MMG Agriculture</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404950941</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა არსიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01007004647</td>
<td>შპს კონსალტინგ გრუპს</td>
<td>Partner</td>
<td>404945397</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ სვიანაძე (GEL 52000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001031645</td>
<td>შპს ალდანუმა</td>
<td>Partner</td>
<td>417877792</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ მუჭაური (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 129</td>
<td>59001064051</td>
<td>თენგიზ მუჭაური</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი ცერცვაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ე.ნინოშვილის ქ. N 74</td>
<td>01030001468</td>
<td>შპს ევრაზია ტრანსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404854902</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი ცერცვაძე</td>
<td>თბილისი ე.ნინოშვილის ქ. N 74</td>
<td>01030001468</td>
<td>შპს ევრაზია ტრანსი</td>
<td>Partner</td>
<td>404854902</td>
</tr>

<tr>
<td>ორუჯალი ალაქპაროვ (GEL 40000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი ს. კარაჯალა</td>
<td>25001042996</td>
<td>ორუჯალი ალაქპაროვ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მაკრახიძე (GEL 8000.00)</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 14</td>
<td>59001005141</td>
<td>შპს მშენებელი 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417874474</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მაკრახიძე</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 14</td>
<td>59001005141</td>
<td>შპს არქმშენსტუდია 2002</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218020914</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მაკრახიძე</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 14</td>
<td>59001005141</td>
<td>შპს არქმშენსტუდია 2002</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>218020914</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე მაკრახიძე</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. N 14</td>
<td>59001005141</td>
<td>შპს არქმშენსტუდია 2002</td>
<td>Partner</td>
<td>218020914</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი (GEL 20000.00)</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს კარლის კავკასია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412684037</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს ვიტო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412675298</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს კარლის კავკასია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412684037</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს კარლის კავკასია</td>
<td>Partner</td>
<td>412684037</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს ვიტო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412675298</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს ვიტო</td>
<td>Partner</td>
<td>412675298</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიადი ბიბილეიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მ.ლაღიძის ქ. N 15</td>
<td>55001006008</td>
<td>შპს კოლორი</td>
<td>Partner</td>
<td>412675289</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ღვინეფაძე (GEL 20000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008008384</td>
<td>სს თბილისის თამბაქო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>206093528</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ზაზიკაშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>ხაშური მ.თუმანიშვილის ქ. N 10</td>
<td>10002001172</td>
<td>სპს თამაზი და თამაზ ზაზიკაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>243879335</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ ზაზიკაშვილი</td>
<td>ხაშური მ.თუმანიშვილის ქ. N 10</td>
<td>10002001172</td>
<td>შპს ნიკა 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>443854410</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი რევიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62003009104</td>
<td>სს საქართველოს ბანკის თერჯოლის ფილალი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>231945027</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი რევიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>62003009104</td>
<td>სს იმპექსბანკი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>204863308</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი რევიშვილი</td>
<td>None</td>
<td>62003009104</td>
<td>კოოპერატიული ბანკი აიეტი ბანკი</td>
<td>გენერალური დირექტორის მოადგილე</td>
<td>244547745</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ მეზურნიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019009714</td>
<td>სს სადაზღვევო კომპანია სახალხო დაზღვევა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>205020163</td>
</tr>

<tr>
<td>ბონდო გოლეთიანი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017010532</td>
<td>შპს ტრანს ენერჯი</td>
<td>Partner</td>
<td>404421942</td>
</tr>

<tr>
<td>ბონდო გოლეთიანი</td>
<td>None</td>
<td>01017010532</td>
<td>შპს მამაპური</td>
<td>Partner</td>
<td>404871901</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯავახიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი თემქა IX კვ. კორ. 15ბ ბ. 6</td>
<td>01022000371</td>
<td>შპს დდ &amp; ჯ</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>200277011</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი თემქა IX კვ. კორ. 15ბ ბ. 6</td>
<td>01022000371</td>
<td>შპს დდ &amp; ჯ</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>200277011</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჯავახიშვილი</td>
<td>თბილისი თემქა IX კვ. კორ. 15ბ ბ. 6</td>
<td>01022000371</td>
<td>შპს დდ &amp; ჯ</td>
<td>Partner</td>
<td>200277011</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხარაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001017686</td>
<td>შპს ხალიბები</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406038461</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხარაშვილი</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001017686</td>
<td>შპს ხალიბები</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406038461</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ხარაშვილი</td>
<td>გურჯაანი ს. კარდენახი</td>
<td>13001017686</td>
<td>შპს ხალიბები</td>
<td>Partner</td>
<td>406038461</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე იმნაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი გ.მუხაძის ქ. N 34 ბ. 8</td>
<td>01008020281</td>
<td>შპს კავკაზ ცემენტ ვესტ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404879734</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე იმნაძე</td>
<td>თბილისი გ.მუხაძის ქ. N 34 ბ. 8</td>
<td>01008020281</td>
<td>სს ჯორჯიან რეზორტს გუდაური</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404889484</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე იმნაძე</td>
<td>თბილისი გ.მუხაძის ქ. N 34 ბ. 8</td>
<td>01008020281</td>
<td>შპს კავკაზ ცემენტ ვესტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404879734</td>
</tr>

<tr>
<td>გიმერი ბერძნიშვილი (GEL 56000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001066765</td>
<td>შპს პსს ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>417875053</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კირკიტაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ზესტაფონი ქუთაისის ქ. N 3</td>
<td>18001000221</td>
<td>შპს ალფა მარკეტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404880535</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კირკიტაძე</td>
<td>ზესტაფონი ქუთაისის ქ. N 3</td>
<td>18001000221</td>
<td>შპს იბერ მით ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205296106</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ გოგოხია (GEL 15000.00)</td>
<td>ზუგდიდი ბუკიას ქ. N 2 ბ. 20</td>
<td>51001000506</td>
<td>შპს ჯეოდაფნა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404926746</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ გოგოხია</td>
<td>ზუგდიდი ბუკიას ქ. N 2 ბ. 20</td>
<td>51001000506</td>
<td>შპს ჯეოდაფნა</td>
<td>Partner</td>
<td>404926746</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირანი ქორთიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>65002011492</td>
<td>შპს ანკო</td>
<td>Partner</td>
<td>400020838</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირანი ქორთიაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>65002011492</td>
<td>შპს კანტი</td>
<td>Partner</td>
<td>200140267</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს D &amp; G COMPANY</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404879627</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404866123</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს HMG</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404419660</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს HMG</td>
<td>Partner</td>
<td>404419660</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404866123</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ფერაძე</td>
<td>თბილისი იერუსალიმის შეს. N 5</td>
<td>01015004891</td>
<td>შპს ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა</td>
<td>Partner</td>
<td>404866123</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა კაპანაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 18 ბ. 41</td>
<td>01024005871</td>
<td>შპს კოვერნეტ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404950068</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა კაპანაძე</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 18 ბ. 41</td>
<td>01024005871</td>
<td>შპს კოვერნეტ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404950068</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა კაპანაძე</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 18 ბ. 41</td>
<td>01024005871</td>
<td>შპს კოვერნეტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404950068</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ კვახაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 6ა</td>
<td>01010004839</td>
<td>შპს გზამშენი-5</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>243855128</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ კვახაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 6ა</td>
<td>01010004839</td>
<td>შპს გზამშენი-5</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>243855128</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ კვახაძე</td>
<td>თბილისი ს.ჩიქოვანის ქ. N 6ა</td>
<td>01010004839</td>
<td>შპს გზამშენი-5</td>
<td>Partner</td>
<td>243855128</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ გაბაიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>61002000241</td>
<td>შპს ილგამი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445386323</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ გაბაიძე</td>
<td>None</td>
<td>61002000241</td>
<td>შპს ილგამი</td>
<td>Partner</td>
<td>445386323</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე (GEL 2500.00)</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შპს ბალუ</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>426109481</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შპს ბალუ</td>
<td>Partner</td>
<td>426109481</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შპს ბორჯომულა</td>
<td>Partner</td>
<td>426109123</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შ.პ.ს. "ძველი ბორჯომი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226149824</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შ.პ.ს. "ძველი ბორჯომი"</td>
<td>Partner</td>
<td>226149824</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შ.პ.ს. ,,ბორჯომის ხეობა"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226118331</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შ.პ.ს. ,,ბორჯომის ხეობა"</td>
<td>Partner</td>
<td>226118331</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>შპს ნადიმი</td>
<td>Partner</td>
<td>226112462</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კურტანიძე</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 23</td>
<td>11001000002</td>
<td>სს ბორჯომი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226110874</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ მჭედლიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ს. დიღომი</td>
<td>31001008734</td>
<td>შპს ყაზბეგი ჰესი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>241495422</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ მჭედლიშვილი</td>
<td>თბილისი ს. დიღომი</td>
<td>31001008734</td>
<td>შპს დარიალის ტერმინალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404949188</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ მჭედლიშვილი</td>
<td>თბილისი ს. დიღომი</td>
<td>31001008734</td>
<td>შპს დარიალის ტერმინალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404949188</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკი ჩიხრაძე (GEL 50000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62007006782</td>
<td>შპს საფეხბურთო კლუბი გაგრა</td>
<td>Partner</td>
<td>200112476</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>სპს მურუსიძე-სხილაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>230048533</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს მშენებელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404884354</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს იურიდიული კომპანია კონსულტანტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401945384</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს აუდიტ-ცენტრი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>230052368</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს გზა-2002</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200099990</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>სს კავკასავტომაგისტრალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>238109202</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს იურიდიული კომპანია კონსულტანტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401945384</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს იურიდიული კომპანია კონსულტანტი</td>
<td>Partner</td>
<td>401945384</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად გაფრინდაშვილი</td>
<td></td>
<td>54001002884</td>
<td>შპს აუდიტ-ცენტრი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>230052368</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ნიპარიშვილი (GEL 8000.00)</td>
<td>კასპი გელათის ქ. N 3</td>
<td>24001001014</td>
<td>შპს თანო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>232539857</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ნიპარიშვილი</td>
<td>კასპი გელათის ქ. N 3</td>
<td>24001001014</td>
<td>შპს თანო</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>232539857</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ნიპარიშვილი</td>
<td>კასპი გელათის ქ. N 3</td>
<td>24001001014</td>
<td>შპს თანო</td>
<td>Partner</td>
<td>232539857</td>
</tr>

<tr>
<td>როლანდი ლუტიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 IV მ/რ კორ. 403 ბ. 204</td>
<td>01027039759</td>
<td>შპს სტილ საქართველო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401950377</td>
</tr>

<tr>
<td>როლანდი ლუტიძე</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 IV მ/რ კორ. 403 ბ. 204</td>
<td>01027039759</td>
<td>შპს სტილ საქართველო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401950377</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი აფრიდონიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ქუთაისი 26 მაისის ქ. N 53</td>
<td>60001048458</td>
<td>შპს ტრანს-ჯორჯია „TRANS-GEORGIA“</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406024494</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი აფრიდონიძე</td>
<td>ქუთაისი 26 მაისის ქ. N 53</td>
<td>60001048458</td>
<td>შპს ტრანს-ჯორჯია „TRANS-GEORGIA“</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406024494</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუსერიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. II კვ. კორ. 4 ბ. 30</td>
<td>01022007819</td>
<td>შპს ნავადა ენდ როსს ქონსალთინგ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404860334</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუსერიძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. II კვ. კორ. 4 ბ. 30</td>
<td>01022007819</td>
<td>შპს ნავადა ენდ როსს ქონსალთინგ</td>
<td>დირექტორი, შეზღუდული უფლებამოსილება, წესდება, მუხლი 10</td>
<td>404860334</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მუსერიძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მას. II კვ. კორ. 4 ბ. 30</td>
<td>01022007819</td>
<td>შპს ნავადა ენდ როსს ქონსალთინგ</td>
<td>Partner</td>
<td>404860334</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს პარაბოლა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401967378</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს უნიფორმა და უსაფრთხოება LTD UNIFORMA AND SAFETY</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>401965263</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს უნიფორმა და უსაფრთხოება LTD UNIFORMA AND SAFETY</td>
<td>Partner</td>
<td>401965263</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს ანზელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404906937</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს ანზელი</td>
<td>Partner</td>
<td>404906937</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ქამუშაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77 კორ. 5 ბ. 41</td>
<td>59001016853</td>
<td>შპს კანტი</td>
<td>Partner</td>
<td>200140267</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ღურწკაია (GEL 1600.00)</td>
<td>None</td>
<td>01011017608</td>
<td>შპს ნინი 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>401960151</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ღურწკაია</td>
<td>None</td>
<td>01011017608</td>
<td>შპს გირა</td>
<td>Partner</td>
<td>401960160</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ღურწკაია</td>
<td>None</td>
<td>01011017608</td>
<td>შპს დიღომი 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>401960179</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ ღურწკაია</td>
<td>None</td>
<td>01011017608</td>
<td>შპს ლალე ტრანსი</td>
<td>Partner</td>
<td>404878593</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა სხიერელი (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008011374</td>
<td>სს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი</td>
<td>დირექტორი, ერთპიროვნულად</td>
<td>208144079</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა რევაზიშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 95</td>
<td>11001002516</td>
<td>შპს ჯორჯიან ქონსთრაქშნ ინქორფორეითიდ ჯი.სი.აი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205291922</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა რევაზიშვილი</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 95</td>
<td>11001002516</td>
<td>შპს ევროგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>404423085</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა რევაზიშვილი</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 95</td>
<td>11001002516</td>
<td>შპს EURO GAZ</td>
<td>Partner</td>
<td>404420925</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა რევაზიშვილი</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 95</td>
<td>11001002516</td>
<td>შპს ჯორჯიან ქონსთრაქშნ ინქორფორეითიდ ჯი.სი.აი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>205291922</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა რევაზიშვილი</td>
<td>ბორჯომი შ.რუსთაველის ქ. N 95</td>
<td>11001002516</td>
<td>შპს ჯორჯიან ქონსთრაქშნ ინქორფორეითიდ ჯი.სი.აი</td>
<td>Partner</td>
<td>205291922</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დუმბაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>ბათუმი გ.კაიკაციშვილის ქ. N 33</td>
<td>61003002907</td>
<td>შპს D.G. &amp; COMPANY+</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>245630517</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დუმბაძე</td>
<td>ბათუმი გ.კაიკაციშვილის ქ. N 33</td>
<td>61003002907</td>
<td>შპს ძველი ბათუმი</td>
<td>Partner</td>
<td>445412508</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დუმბაძე</td>
<td>ბათუმი გ.კაიკაციშვილის ქ. N 33</td>
<td>61003002907</td>
<td>შპს LONG POMPA</td>
<td>Partner</td>
<td>445410653</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დუმბაძე</td>
<td>ბათუმი გ.კაიკაციშვილის ქ. N 33</td>
<td>61003002907</td>
<td>შპს ნოვა-2012</td>
<td>Partner</td>
<td>445405972</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი მოდებაძე (GEL 8000.00)</td>
<td>ჭიათურა დ.ცხოვრებაძის ქ. N 38</td>
<td>54001013777</td>
<td>შპს გვირაბმშენი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>415589143</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი მოდებაძე</td>
<td>ჭიათურა დ.ცხოვრებაძის ქ. N 38</td>
<td>54001013777</td>
<td>შპს გვირაბმშენი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>415589143</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი მოდებაძე</td>
<td>ჭიათურა დ.ცხოვრებაძის ქ. N 38</td>
<td>54001013777</td>
<td>შპს გვირაბმშენი</td>
<td>Partner</td>
<td>415589143</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>შპს გორა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226119722</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>შპს დიდუბის მარკეტი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>401951777</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>შპს გორა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226119722</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>ს.ს.,,რესპუბლიკაბანკის" სამტრედიის ფილილი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238749887</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>ბანკი "რესპუბლიკას" სადგურის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>202181833</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ასლანიშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 24 ბ. 17</td>
<td>01021000571</td>
<td>ს.ს ბანკი `რესპუბლიკა` გლდანის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200075186</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ მანჯგალაძე (GEL 1000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01010008117</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>Partner</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ნოზაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008000942</td>
<td>ფონის წმ. გიორგის სახელობის მონასტრის მშენებლობის ფონდი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404902646</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გოგებაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>ბოლნისი მოსიაშვილის ქ. N 86</td>
<td>10001021734</td>
<td>შპს კრისტალი - 2005</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225385400</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გოგებაშვილი</td>
<td>ბოლნისი მოსიაშვილის ქ. N 86</td>
<td>10001021734</td>
<td>შპს კრისტალი - 2005</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225385400</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გოგებაშვილი</td>
<td>ბოლნისი მოსიაშვილის ქ. N 86</td>
<td>10001021734</td>
<td>შპს კრისტალი - 2005</td>
<td>Partner</td>
<td>225385400</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე არდემანაშვილი (GEL 25000.00)</td>
<td>ქარელი ს. ბებნისი</td>
<td>43001002056</td>
<td>სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინაგრო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218077113</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე არდემანაშვილი</td>
<td>ქარელი ს. ბებნისი</td>
<td>43001002056</td>
<td>სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინაგრო</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>218077113</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე (GEL 50000.00)</td>
<td>გორი ზ.ანტონოვის ქ. N 6</td>
<td>59001079234</td>
<td>შპს გეო ფრუქტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417874358</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე</td>
<td>გორი ზ.ანტონოვის ქ. N 6</td>
<td>59001079234</td>
<td>შპს გივაზ</td>
<td>Partner</td>
<td>406035115</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს მემო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400012295</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს კალეგო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200048199</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს კალეგო</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>200048199</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს კალეგო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200048199</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს კალეგო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200048199</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ ღუდუშაური</td>
<td>თბილისი ზესტაფონის ქ. N 3 ბ. 1</td>
<td>01019006529</td>
<td>შპს კალეგო</td>
<td>Partner</td>
<td>200048199</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკი ყუფუნია (GEL 2000.00)</td>
<td>ზუგდიდი ვაჟა-ფშაველას ქ. N 6</td>
<td>19001006361</td>
<td>შპს ქურუმ სთიილ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>439860241</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ქიშმარეიშვილი (GEL 8375.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024018103</td>
<td>შპს სუპერგაზი-იტალია</td>
<td>Partner</td>
<td>227720785</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით სარდაროვი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. კორ. 15 ბ. 178</td>
<td>01012013209</td>
<td>შპს ეს ჯი დი გრუპი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406037587</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით სარდაროვი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. კორ. 15 ბ. 178</td>
<td>01012013209</td>
<td>შპს ეს ჯი დი გრუპი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406037587</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით სარდაროვი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. კორ. 15 ბ. 178</td>
<td>01012013209</td>
<td>შპს ეს ჯი დი გრუპი</td>
<td>Partner</td>
<td>406037587</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა თოდრია (GEL 8000.00)</td>
<td>ჩოხატაური ს. ჩაისუბანი</td>
<td>46001003885</td>
<td>შპს ენგადი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>242005888</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა თოდრია</td>
<td>ჩოხატაური ს. ჩაისუბანი</td>
<td>46001003885</td>
<td>სს მარგებელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205283931</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა თოდრია</td>
<td>ჩოხატაური ს. ჩაისუბანი</td>
<td>46001003885</td>
<td>შპს ენგადი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>242005888</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ სვიმონიშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის I ჩიხი N 9</td>
<td>01018001045</td>
<td>შპს მეექვსე საავტორო სკოლა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404405443</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ სვიმონიშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის I ჩიხი N 9</td>
<td>01018001045</td>
<td>შპს მეექვსე საავტორო სკოლა</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>404405443</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ სვიმონიშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ზანდუკელის I ჩიხი N 9</td>
<td>01018001045</td>
<td>სს წყალი მარგებელი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>241997158</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სულაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი იორის ქ. N 7</td>
<td>01011019753</td>
<td>შპს მეტალ ქონსტრაქტინგ</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>406031093</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სულაძე</td>
<td>თბილისი იორის ქ. N 7</td>
<td>01011019753</td>
<td>შპს მეტალ ქონსტრაქტინგ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406031093</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სულაძე</td>
<td>თბილისი იორის ქ. N 7</td>
<td>01011019753</td>
<td>შპს მეტალ ქონსტრაქტინგ</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>406031093</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სულაძე</td>
<td>თბილისი იორის ქ. N 7</td>
<td>01011019753</td>
<td>შპს მეტალ ქონსტრაქტინგ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406031093</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სულაძე</td>
<td>თბილისი იორის ქ. N 7</td>
<td>01011019753</td>
<td>შპს მეტალ ქონსტრაქტინგ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406031093</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ლოლაძე (GEL 8104.00)</td>
<td>None</td>
<td>10001004204</td>
<td>შპს ბიო ნატურალი</td>
<td>Partner</td>
<td>404926470</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ლოლაძე</td>
<td>None</td>
<td>10001004204</td>
<td>შპს გუგული</td>
<td>Partner</td>
<td>225357244</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ კეიდია (GEL 45000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008006162</td>
<td>შპს გზა</td>
<td>Partner</td>
<td>242728857</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზი ბერიძე (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>05001000808</td>
<td>შპს მესხეთი პროდაქტი</td>
<td>Partner</td>
<td>223103120</td>
</tr>

<tr>
<td>დათო ფრანგულაშვილი (GEL 40000.00)</td>
<td>None</td>
<td>26001005564</td>
<td>შპს ბოლნექსი</td>
<td>Partner</td>
<td>225380771</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი კანდელაკი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001000989</td>
<td>სპორტსმენთა კავშირი ქართლი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>417875311</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჭელიძე (GEL 7000.00)</td>
<td>რუსთავი ალ.მესხიშვილის III გას. კორ. 10 ბ. 31</td>
<td>35001030809</td>
<td>შპს ჯეო-აირი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416294520</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჭელიძე</td>
<td>რუსთავი ალ.მესხიშვილის III გას. კორ. 10 ბ. 31</td>
<td>35001030809</td>
<td>შპს ჯეო-აირი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>416294520</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ცერაძე (GEL 18000.00)</td>
<td>საგარეჯო ს. გიორგიწმინდა</td>
<td>01001029261</td>
<td>შპს ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი გინემედი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200038002</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ცერაძე</td>
<td>საგარეჯო ს. გიორგიწმინდა</td>
<td>01001029261</td>
<td>შპს ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი გინემედი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>200038002</td>
</tr>

<tr>
<td>ნანა ცერაძე</td>
<td>საგარეჯო ს. გიორგიწმინდა</td>
<td>01001029261</td>
<td>შპს სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი პირველი</td>
<td>Partner</td>
<td>200013083</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მელიქიძე (GEL 50000.00)</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. N 24</td>
<td>47001004233</td>
<td>შპს მელიზა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424065549</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მელიქიძე</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. N 24</td>
<td>47001004233</td>
<td>შპს მესხეთი XXI</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224071849</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მელიქიძე</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. N 24</td>
<td>47001004233</td>
<td>შპს მესხეთი XXI</td>
<td>ხელმძღვანელი, შეზღუდული უფლებამოსილება, შეზღუდულია 06.08.2001 წლია წესდების 9.8</td>
<td>224071849</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა მელიქიძე</td>
<td>ახალციხე შ.რუსთაველის ქ. N 24</td>
<td>47001004233</td>
<td>შპს მესხეთი XXI</td>
<td>Partner</td>
<td>224071849</td>
</tr>

<tr>
<td>კახი ბიჭიკაშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>კასპი ს. ხოვლე</td>
<td>24001005617</td>
<td>კახი ბიჭიკაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბარაბაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 12</td>
<td>01017002529</td>
<td>შპს იბერ მით ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205296106</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბარაბაძე</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 12</td>
<td>01017002529</td>
<td>შპს იბერულა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404883391</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბარაბაძე</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 12</td>
<td>01017002529</td>
<td>შპს იბერ მით ჯორჯია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>205296106</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს MEDISON</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404923632</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს ტაურუსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>230867951</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს Clerion</td>
<td>Partner</td>
<td>404941532</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს Poker.ge</td>
<td>Partner</td>
<td>406066331</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს კაპიტალ ინვესტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401965030</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს კაპიტალ ინვესტი</td>
<td>Partner</td>
<td>401965030</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ბაკურაძე</td>
<td>თბილისი გ.ცაბაძის ქ. N 2 ბ. 16</td>
<td>01021002264</td>
<td>შპს ტაურუსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>230867951</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ილურიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი ვ.გორგასლის ქ. N 11</td>
<td>59001048332</td>
<td>შპს გორმშენი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218036391</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ილურიძე</td>
<td>გორი ვ.გორგასლის ქ. N 11</td>
<td>59001048332</td>
<td>შპს გორმშენი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>218036391</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯემალ ილურიძე</td>
<td>გორი ვ.გორგასლის ქ. N 11</td>
<td>59001048332</td>
<td>შპს გორმშენი</td>
<td>Partner</td>
<td>218036391</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი სულხანიშვილი (GEL 40000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008002059</td>
<td>სს ქართული ლუდის კომპანია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404900737</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკი ბრეგაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60002000768</td>
<td>შპს ჯვაროსნები</td>
<td>Partner</td>
<td>412672317</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ინასარიძე (GEL 12000.00)</td>
<td>თბილისი მ.ალექსიძის ქ. N 1 კორ. 4 ბ. 28</td>
<td>57001013100</td>
<td>შპს კაუკასიან თრეიდინგ გრუპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404874329</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ინასარიძე</td>
<td>თბილისი მ.ალექსიძის ქ. N 1 კორ. 4 ბ. 28</td>
<td>57001013100</td>
<td>სს ექსპრესტრანსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226517515</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა ბერუაშვილი (GEL 20000.00)</td>
<td>გორი ქეთევან წამებულის ქ. N 31</td>
<td>59001011538</td>
<td>სს გორიგაზი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217885947</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა ბერუაშვილი</td>
<td>გორი ქეთევან წამებულის ქ. N 31</td>
<td>59001011538</td>
<td>შპს აგროვიტა კვება და ტექნოლოგია</td>
<td>Partner</td>
<td>417877088</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა ბერუაშვილი</td>
<td>გორი ქეთევან წამებულის ქ. N 31</td>
<td>59001011538</td>
<td>სს გორიგაზი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217885947</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ დარჩიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 78 კორ. 5 ბ. 5</td>
<td>01027005305</td>
<td>საქართველოს არქეოლოოგიის განვითარებისა და ისტორიული ფასეულობების დაცვის ფონდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406072887</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ დარჩიაშვილი</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 78 კორ. 5 ბ. 5</td>
<td>01027005305</td>
<td>საქართველოს არქეოლოოგიის განვითარებისა და ისტორიული ფასეულობების დაცვის ფონდი</td>
<td>თავმჯდომარე</td>
<td>406072887</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ კაკაშვილი (GEL 55000.00)</td>
<td>None</td>
<td>24001033197</td>
<td>შპს ოკმის მარანი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>432539602</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერიანი კუჭუხიძე (GEL 2000.00)</td>
<td>ქუთაისი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 127 ბ. 78</td>
<td>60001011742</td>
<td>შპს ნიკეა ბილდინგი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412682468</td>
</tr>

<tr>
<td>ვალერიანი კუჭუხიძე</td>
<td>ქუთაისი დ.აღმაშენებლის გამზ. N 127 ბ. 78</td>
<td>60001011742</td>
<td>შპს ნიკეა ბილდინგი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412682468</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე სვანიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 16 ბ. 62</td>
<td>01026002973</td>
<td>შპს გრანდი 2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404901843</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე სვანიძე</td>
<td>თბილისი ბახტრიონის ქ. N 16 ბ. 62</td>
<td>01026002973</td>
<td>შპს გრანდი 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404901843</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჩანტლაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის I ჩიხი კორ. 5'ბ' ბ. 1ა</td>
<td>01030000593</td>
<td>შპს ტიფლის ექსპრესი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205293172</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ჩანტლაძე</td>
<td>თბილისი ი.ჭავჭავაძის I ჩიხი კორ. 5'ბ' ბ. 1ა</td>
<td>01030000593</td>
<td>შპს ტიფლის ექსპრესი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>205293172</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მიმინოშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>62001009934</td>
<td>შპს ბლექ სი აგრო</td>
<td>Partner</td>
<td>404905260</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მიმინოშვილი</td>
<td>None</td>
<td>62001009934</td>
<td>შპს რუსმეტალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>216406306</td>
</tr>

<tr>
<td>თემურ მიმინოშვილი</td>
<td>None</td>
<td>62001009934</td>
<td>შპს რუსმეტალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>216406306</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბოხუა (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი ჭ.ლომთათიძის ქ. N 4 ბ. 15</td>
<td>01019004036</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბოხუა</td>
<td>თბილისი ჭ.ლომთათიძის ქ. N 4 ბ. 15</td>
<td>01019004036</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბოხუა</td>
<td>თბილისი ჭ.ლომთათიძის ქ. N 4 ბ. 15</td>
<td>01019004036</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>Partner</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე (GEL 30000.00)</td>
<td>ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 5 ბ. 16</td>
<td>60001004600</td>
<td>შპს B.M. Company</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412678240</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე</td>
<td>ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 5 ბ. 16</td>
<td>60001004600</td>
<td>შპს B.M. Company</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412678240</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე</td>
<td>ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 5 ბ. 16</td>
<td>60001004600</td>
<td>შპს B.M. Company</td>
<td>Partner</td>
<td>412678240</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე</td>
<td>ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 5 ბ. 16</td>
<td>60001004600</td>
<td>შპს ზ.მ.დ.</td>
<td>Partner</td>
<td>412673209</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა შანიძე</td>
<td>ქუთაისი რ.თაბუკაშვილის ქ. N 5 ბ. 16</td>
<td>60001004600</td>
<td>შპს ნერგები</td>
<td>Partner</td>
<td>236048576</td>
</tr>

<tr>
<td>გაგა ქავთარაძე (GEL 7000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60002001355</td>
<td>შპს ნიუ ლაინი-2012</td>
<td>Partner</td>
<td>412683485</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ასლანიშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 97/4 ბ. 10</td>
<td>10001017851</td>
<td>შპს საბა 2002</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357605</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ასლანიშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 97/4 ბ. 10</td>
<td>10001017851</td>
<td>შპს საბა 2002</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357605</td>
</tr>

<tr>
<td>გელა ასლანიშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 97/4 ბ. 10</td>
<td>10001017851</td>
<td>შპს საბა 2002</td>
<td>Partner</td>
<td>425357605</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა აფხაიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008025672</td>
<td>შპს ბალკან არგო ტრეიდინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>401943377</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ბატიაშვილი (GEL 58000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი ს. ჩადუნიანი</td>
<td>25001008278</td>
<td>თამაზი ბატიაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>233105001</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ბატიაშვილი</td>
<td>ლაგოდეხი ს. ჩადუნიანი</td>
<td>25001008278</td>
<td>თამაზი ბატიაშვილი</td>
<td>თავმჯდომარე</td>
<td>233105001</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ბატიაშვილი</td>
<td>ლაგოდეხი ს. ჩადუნიანი</td>
<td>25001008278</td>
<td>თამაზი ბატიაშვილი</td>
<td>Founder</td>
<td>233105001</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტ ელოიძე (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი პ.ასლანიდის ქ. N 19/21 ბ. 26</td>
<td>47001005765</td>
<td>შპს ჯეომედიცინი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404928030</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტ ელოიძე</td>
<td>თბილისი პ.ასლანიდის ქ. N 19/21 ბ. 26</td>
<td>47001005765</td>
<td>შპს ელდორადო</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>404857124</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტ ელოიძე</td>
<td>თბილისი პ.ასლანიდის ქ. N 19/21 ბ. 26</td>
<td>47001005765</td>
<td>შპს ჯეომედიცინი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404928030</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტ ელოიძე</td>
<td>თბილისი პ.ასლანიდის ქ. N 19/21 ბ. 26</td>
<td>47001005765</td>
<td>შპს როტაფარმ მარკეტინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>404876979</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტ ელოიძე</td>
<td>თბილისი პ.ასლანიდის ქ. N 19/21 ბ. 26</td>
<td>47001005765</td>
<td>შპს ვოლდ მედიცინი მარკეტინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>404877022</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა თევდორაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60003006490</td>
<td>საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაცია გეოკონსუმერ</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>400028368</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჭელიძე (GEL 2900.00)</td>
<td>None</td>
<td>01001012122</td>
<td>ჯგუფი რაჭა</td>
<td>Partner</td>
<td>222943705</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გელაშვილი (GEL 45250.00)</td>
<td>გორი ი.სუხიშვილის ქ. კორ. 57 ბ. 6</td>
<td>59001007085</td>
<td>შპს გორი სიტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218043007</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გელაშვილი</td>
<td>გორი ი.სუხიშვილის ქ. კორ. 57 ბ. 6</td>
<td>59001007085</td>
<td>შპს ახალი ჯგუფი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217893670</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გელაშვილი</td>
<td>გორი ი.სუხიშვილის ქ. კორ. 57 ბ. 6</td>
<td>59001007085</td>
<td>შპს შუმი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217892412</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გელაშვილი</td>
<td>გორი ი.სუხიშვილის ქ. კორ. 57 ბ. 6</td>
<td>59001007085</td>
<td>შპს შუმი</td>
<td>Partner</td>
<td>217892412</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გელაშვილი</td>
<td>გორი ი.სუხიშვილის ქ. კორ. 57 ბ. 6</td>
<td>59001007085</td>
<td>სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლა ორბი</td>
<td>თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი, წარმომადგენელი</td>
<td>417874839</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ყავლაშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01015005953</td>
<td>სპს გიორგი ყავლაშვილი და პარტნიორები</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404877264</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ყავლაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01015005953</td>
<td>სპს გიორგი ყავლაშვილი და პარტნიორები</td>
<td>Founder</td>
<td>404877264</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი ქიმაძე (GEL 1000.00)</td>
<td>None</td>
<td>03001010112</td>
<td>შპს თორნიკე</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>222726913</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი ქიმაძე</td>
<td>None</td>
<td>03001010112</td>
<td>შპს თორნიკე</td>
<td>Partner</td>
<td>222726913</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი (GEL 20000.00)</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს მარინა ბიჩ ქლაბ ბათუმი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404895798</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს დ&amp;გ უძრავი ქონება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404930606</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს დ&amp;გ უძრავი ქონება</td>
<td>Partner</td>
<td>404930606</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ბიბისი მენეჯმენტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404911636</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ბიბისი მენეჯმენტი</td>
<td>Partner</td>
<td>404911636</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ყაზბეგი-ფშაველი</td>
<td>Partner</td>
<td>231248469</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>შპს ჩელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>201951664</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გიორგობიანი</td>
<td></td>
<td>01017000104</td>
<td>სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>204478948</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ მგელაძე (GEL 1000.00)</td>
<td>ხელვაჩაური ს. კაპრეშუმი</td>
<td>61006008750</td>
<td>შპს ჯეო-თურქ კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445400762</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ მგელაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. კაპრეშუმი</td>
<td>61006008750</td>
<td>შპს ელჯი 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445383718</td>
</tr>

<tr>
<td>ნოდარ მგელაძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. კაპრეშუმი</td>
<td>61006008750</td>
<td>შპს ელჯი 2010</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445383718</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მამალაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ი.ნიკოლაძის ქ. N 7 ბ. 29</td>
<td>60002007175</td>
<td>შპს 4 პეკინი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404883337</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მამალაძე</td>
<td>თბილისი ი.ნიკოლაძის ქ. N 7 ბ. 29</td>
<td>60002007175</td>
<td>შპს დუპელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404882034</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მამალაძე</td>
<td>თბილისი ი.ნიკოლაძის ქ. N 7 ბ. 29</td>
<td>60002007175</td>
<td>შპს სმარაგდი</td>
<td>Partner</td>
<td>404893255</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მამალაძე</td>
<td>თბილისი ი.ნიკოლაძის ქ. N 7 ბ. 29</td>
<td>60002007175</td>
<td>შპს დუპელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404882034</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა მამალაძე</td>
<td>თბილისი ი.ნიკოლაძის ქ. N 7 ბ. 29</td>
<td>60002007175</td>
<td>შპს დუპელი</td>
<td>Partner</td>
<td>404882034</td>
</tr>

<tr>
<td>ტარიელ გვალია (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024014321</td>
<td>შპს ავზი-94</td>
<td>Partner</td>
<td>226521092</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გოგოლაძე (GEL 4000.00)</td>
<td>ბორჯომი მესხეთის ქ. N 29</td>
<td>11001005359</td>
<td>შპს მშენებელი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226112578</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით გოგოლაძე</td>
<td>ბორჯომი მესხეთის ქ. N 29</td>
<td>11001005359</td>
<td>შპს მშენებელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226112578</td>
</tr>

<tr>
<td>აკაკი პატარაია (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>42001000219</td>
<td>ჭალადიდი</td>
<td>Partner</td>
<td>244554004</td>
</tr>

<tr>
<td>ლალი ხვედელიძე (GEL 20000.00)</td>
<td>ბათუმი ფარნავაზ მეფის ქ. N 74 ბ. 10</td>
<td>61001006833</td>
<td>შპს ჩრდილო აღმოსავლეთის საზღვაო ინსტიტუტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>448381304</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გუგუნავა (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის ქ. N 1</td>
<td>26001000089</td>
<td>შპს ჯენერალ ქონსთრაქშენ კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404383546</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გუგუნავა</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის ქ. N 1</td>
<td>26001000089</td>
<td>შპს ლსტ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>433642052</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გუგუნავა</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის ქ. N 1</td>
<td>26001000089</td>
<td>შპს ლსტ</td>
<td>გენ.დირექტორი</td>
<td>433642052</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე გუგუნავა</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის ქ. N 1</td>
<td>26001000089</td>
<td>შპს ლსტ</td>
<td>Partner</td>
<td>433642052</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გათენაშვილი (GEL 6000.00)</td>
<td>ახალგორი აკ.წერეთლის ქ. N 11</td>
<td>06001000904</td>
<td>გია გათენაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გათენაშვილი</td>
<td>ახალგორი აკ.წერეთლის ქ. N 11</td>
<td>06001000904</td>
<td>შპს სტელ კომი</td>
<td>Partner</td>
<td>223237897</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გათენაშვილი</td>
<td>ახალგორი აკ.წერეთლის ქ. N 11</td>
<td>06001000904</td>
<td>შპს ახალგორგაზი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>223236086</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გვაზავა (GEL 7000.00)</td>
<td>თბილისი ს.დოდაშვილის მოედ. N 3</td>
<td>01011008582</td>
<td>შპს Bazisi GW</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406054344</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გვაზავა</td>
<td>თბილისი ს.დოდაშვილის მოედ. N 3</td>
<td>01011008582</td>
<td>შპს Bazisi GW</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406054344</td>
</tr>

<tr>
<td>ამირან გვაზავა</td>
<td>თბილისი ს.დოდაშვილის მოედ. N 3</td>
<td>01011008582</td>
<td>შპს ევრო პაკი</td>
<td>Partner</td>
<td>406034553</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭაბუკი ნოზაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001056994</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>Partner</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტი გვაზავა (GEL 17000.00)</td>
<td>None</td>
<td>42001011512</td>
<td>შპს ინტერმოდალ სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>404925961</td>
</tr>

<tr>
<td>რობერტი გვაზავა</td>
<td>None</td>
<td>42001011512</td>
<td>შპს ბესტტრანს ფოთი</td>
<td>Partner</td>
<td>415083992</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სარაჯიშვილი (GEL 47966.00)</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 95/102 ბ. 84</td>
<td>10002000745</td>
<td>შპს ნანტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357972</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სარაჯიშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 95/102 ბ. 84</td>
<td>10002000745</td>
<td>შპს ნანტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357972</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი სარაჯიშვილი</td>
<td>ბოლნისი დ. კაზრეთი კორ. 95/102 ბ. 84</td>
<td>10002000745</td>
<td>შპს ნანტი</td>
<td>Partner</td>
<td>425357972</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გოზალიშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი არსენას ქ. N 27</td>
<td>01017006100</td>
<td>შპს ინტელ-აგრო-სერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404899348</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გოზალიშვილი</td>
<td>თბილისი არსენას ქ. N 27</td>
<td>01017006100</td>
<td>შპს ლონდრი სერვისეს</td>
<td>Partner</td>
<td>404913867</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გოზალიშვილი</td>
<td>თბილისი არსენას ქ. N 27</td>
<td>01017006100</td>
<td>შპს ინტელ-აგრო-სერვისი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404899348</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გოზალიშვილი</td>
<td>თბილისი არსენას ქ. N 27</td>
<td>01017006100</td>
<td>შპს "საქართველოს სამთამადნო კომპანია"</td>
<td>შესყიდვების დირექტორი</td>
<td>225385525</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ გოზალიშვილი</td>
<td>თბილისი არსენას ქ. N 27</td>
<td>01017006100</td>
<td>სს მადნეული</td>
<td>შესყიდვების დირექტორი</td>
<td>225358341</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კიკნაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის III შეს.</td>
<td>01015005026</td>
<td>შ.პ.ს. "კუმისი"</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>226517819</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კიკნაძე</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის III შეს.</td>
<td>01015005026</td>
<td>შ.პ.ს. "კუმისი"</td>
<td>წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>226517819</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით კიკნაძე</td>
<td>თბილისი ვ.გორგასალის III შეს.</td>
<td>01015005026</td>
<td>შ.პ.ს. "კუმისი"</td>
<td>Partner</td>
<td>226517819</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ნანავა (GEL 5000.00)</td>
<td>ზუგდიდი ს. რუხი</td>
<td>19001018082</td>
<td>შპს ჯორჯიან ტრეიდინგ გრუპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>419983726</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ნანავა</td>
<td>ზუგდიდი ს. რუხი</td>
<td>19001018082</td>
<td>შპს ჯორჯიან ტრეიდინგ გრუპ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>419983726</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ნანავა</td>
<td>ზუგდიდი ს. რუხი</td>
<td>19001018082</td>
<td>შპს ჯორჯიან ტრეიდინგ გრუპ</td>
<td>Partner</td>
<td>419983726</td>
</tr>

<tr>
<td>იაგო ჩოჩელი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>06001000160</td>
<td>შპს ახალგორგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>223236086</td>
</tr>

<tr>
<td>იაგო ჩოჩელი</td>
<td>None</td>
<td>06001000160</td>
<td>შპს რონე</td>
<td>Partner</td>
<td>200109916</td>
</tr>

<tr>
<td>იაგო ჩოჩელი</td>
<td>None</td>
<td>06001000160</td>
<td>სს ლილო</td>
<td>Partner</td>
<td>226521467</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსი თათრიშვილი (GEL 6000.00)</td>
<td>გორი მგალობლიშვილის ქ. N 30</td>
<td>59001007265</td>
<td>შპს მათა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417877195</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსი თათრიშვილი</td>
<td>გორი მგალობლიშვილის ქ. N 30</td>
<td>59001007265</td>
<td>შპს ,,ციცინათელა"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217889676</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსი თათრიშვილი</td>
<td>გორი მგალობლიშვილის ქ. N 30</td>
<td>59001007265</td>
<td>ალექსი თათრიშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსი თათრიშვილი</td>
<td>გორი მგალობლიშვილის ქ. N 30</td>
<td>59001007265</td>
<td>შპს მათა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>417877195</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსი თათრიშვილი</td>
<td>გორი მგალობლიშვილის ქ. N 30</td>
<td>59001007265</td>
<td>შპს მათა</td>
<td>Partner</td>
<td>417877195</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა საღრიშვილი (GEL 2000.00)</td>
<td>ქუთაისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60001014073</td>
<td>შპს ლოჯისტიკ სერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400013310</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა საღრიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60001014073</td>
<td>შპს სავაჭრო სახლი კუდაკოვი და ვაჟიშვილები</td>
<td>Partner</td>
<td>421268363</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა საღრიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60001014073</td>
<td>შპს ლოჯისტიკ სერვისი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400013310</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა საღრიშვილი</td>
<td>ქუთაისი მისამართის გარეშე</td>
<td>60001014073</td>
<td>შპს ლოჯისტიკ სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>400013310</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ სტეფანიანი (GEL 2500.00)</td>
<td>None</td>
<td>11001005174</td>
<td>შპს კრისტალვილი</td>
<td>Partner</td>
<td>426109579</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯამბულატ ჯაყელი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>10001009172</td>
<td>შპს "საქართველოს სამთამადნო კომპანია"</td>
<td>წარმოების დირექტორი</td>
<td>225385525</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯამბულატ ჯაყელი</td>
<td>None</td>
<td>10001009172</td>
<td>სს მადნეული</td>
<td>წარმოების დირექტორი</td>
<td>225358341</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ წულაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი წაღვერის ქ. N 9</td>
<td>01019003694</td>
<td>თეიმურაზ წულაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>რევაზ ვაშაკიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01005004194</td>
<td>შპს აბიფარმი</td>
<td>Partner</td>
<td>404381316</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი ხორავა (GEL 20000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01020005032</td>
<td>შპს მარნეულის ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>234157710</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილი ხორავა</td>
<td>None</td>
<td>01020005032</td>
<td>სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>202161098</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონ ჩიტაშვილი (GEL 1500.00)</td>
<td>თბილისი ლ.ასათიანის ქ. N 60</td>
<td>47001000091</td>
<td>შპს ნარდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424066049</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონ ჩიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ლ.ასათიანის ქ. N 60</td>
<td>47001000091</td>
<td>შპს ნარდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>424066049</td>
</tr>

<tr>
<td>ფრიდონ ჩიტაშვილი</td>
<td>თბილისი ლ.ასათიანის ქ. N 60</td>
<td>47001000091</td>
<td>შპს ნარდი</td>
<td>Partner</td>
<td>424066049</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე (GEL 8000.00)</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>შპს ოშეანეტ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401943652</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>შპს კავკასიური მომხმარებელთა სერვისი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404865883</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>შპს კავკასიური მომხმარებელთა სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>404865883</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>ოშეანეტ ჯორჯია</td>
<td>ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>404379944</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>ოშეანეტ ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404379944</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>შპს ოშეანეტ ჯორჯია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401943652</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე ბერაძე</td>
<td>თბილისი დიღმის მასივი 6კვ. 6კორპ. ბ45</td>
<td>01006004628</td>
<td>შპს ოშეანეტ ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>401943652</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ დამენია (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>19001000498</td>
<td>შპს თი სი გრუპ</td>
<td>Partner</td>
<td>400054490</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ დამენია</td>
<td>None</td>
<td>19001000498</td>
<td>შპს VTS GEORGIA</td>
<td>Partner</td>
<td>445406383</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბარათაშვილი (GEL 7000.00)</td>
<td>თბილისი მ.ასათიანის ქ. N 10ა ბ. 19</td>
<td>21001009407</td>
<td>შპს ზედაზენი იმერეთი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404919870</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბარათაშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ასათიანის ქ. N 10ა ბ. 19</td>
<td>21001009407</td>
<td>შპს ლუქსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>238757074</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბარათაშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ასათიანის ქ. N 10ა ბ. 19</td>
<td>21001009407</td>
<td>შპს ლუქსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238757074</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბარათაშვილი</td>
<td>თბილისი მ.ასათიანის ქ. N 10ა ბ. 19</td>
<td>21001009407</td>
<td>შპს ლუქსი</td>
<td>Partner</td>
<td>238757074</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ნარსიძე (GEL 18000.00)</td>
<td>რუსთავი XVI მ/რ კორ. 7 ბ. 100</td>
<td>35001036117</td>
<td>ლუნი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416288519</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ნარსიძე</td>
<td>რუსთავი XVI მ/რ კორ. 7 ბ. 100</td>
<td>35001036117</td>
<td>ლუნი</td>
<td>ხელმძღვანელი, შეზღუდული უფლებამოსილება, წესდება, თავი N 4</td>
<td>416288519</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ნარსიძე</td>
<td>რუსთავი XVI მ/რ კორ. 7 ბ. 100</td>
<td>35001036117</td>
<td>ლუნი</td>
<td>Partner</td>
<td>416288519</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ხმელიძე (GEL 6000.00)</td>
<td>ბოლნისი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 28</td>
<td>10001004254</td>
<td>შპს დევეპლიუსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225390216</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ხმელიძე</td>
<td>ბოლნისი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 28</td>
<td>10001004254</td>
<td>ბოლნისის რაიონული სამომხმარებო კოოპერატივის #1 ფილიალი აგრარული ბაზარი</td>
<td>გამგეობის წევრი; თავმჯდომარის მოადგილე-დირექტორი</td>
<td>225359457</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ხმელიძე</td>
<td>ბოლნისი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 28</td>
<td>10001004254</td>
<td>ბოლნისის რაიონული სამომხმარებლო კოოპერატივი</td>
<td>გამგეობის წევრი; თავმჯდომარის მოადგილე-დირექტორი</td>
<td>225357805</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ხმელიძე</td>
<td>ბოლნისი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 28</td>
<td>10001004254</td>
<td>შპს დევეპლიუსი</td>
<td>Partner</td>
<td>225390216</td>
</tr>

<tr>
<td>მარგარიტა კარამანოვა (GEL 1000.00)</td>
<td>ბათუმი ალ.გრიბოედოვის ქ. N 5 ბ. 55</td>
<td>61001006811</td>
<td>შპს ჯეო-თურქ კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445400762</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ალიაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>გურჯაანი თელავის ქ. N 30</td>
<td>13001007225</td>
<td>გოჩა ალიაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ლუნიკა 2011</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445395616</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ერთობა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397179</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ერთობა</td>
<td>Partner</td>
<td>445397179</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ბათუმი პროვაიდერი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397160</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ბათუმი პროვაიდერი</td>
<td>Partner</td>
<td>445397160</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს მიქა-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397204</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს მიქა-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397204</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს როინი-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397151</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს როინი-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397151</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ალენიკა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397142</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ალენიკა</td>
<td>Partner</td>
<td>445397142</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს გ.გ.გ.-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397133</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს გ.გ.გ.-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397133</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ბაჩო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397197</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ბაჩო</td>
<td>Partner</td>
<td>445397197</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს გიბ-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397188</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს გიბ-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397188</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ტაო-2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397124</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ტაო-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397124</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ანაბა 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397115</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ანაბა 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397115</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ლუნიკა 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445397106</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ლუნიკა 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445397106</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ლუნიკა 2011</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445395616</td>
</tr>

<tr>
<td>შოთა ფუტკარაძე</td>
<td>ბათუმი გ.ტაბიძის ქ. N 9 ბ. 66</td>
<td>61002010311</td>
<td>შპს ლუნიკა 2011</td>
<td>Partner</td>
<td>445395616</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ფხაკაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024008758</td>
<td>ვისოლ ჯგუფის საქველმოქმედო ფონდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404943317</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა არჩვაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი მუხიანი I მ/რ კორ. 2 ბ. 38</td>
<td>01003009564</td>
<td>ლაშა არჩვაძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ჟიულენი რობიტაშვილი (GEL 43000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი ლ.ასათიანის ქ. N 13</td>
<td>25001001410</td>
<td>შპს მაგელანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>233108115</td>
</tr>

<tr>
<td>ჟიულენი რობიტაშვილი</td>
<td>ლაგოდეხი ლ.ასათიანის ქ. N 13</td>
<td>25001001410</td>
<td>შპს ქინძმარაული</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>233106992</td>
</tr>

<tr>
<td>ჟიულენი რობიტაშვილი</td>
<td>ლაგოდეხი ლ.ასათიანის ქ. N 13</td>
<td>25001001410</td>
<td>შპს ქინძმარაული</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>233106992</td>
</tr>

<tr>
<td>ჟიულენი რობიტაშვილი</td>
<td>ლაგოდეხი ლ.ასათიანის ქ. N 13</td>
<td>25001001410</td>
<td>შპს ქინძმარაული</td>
<td>Partner</td>
<td>233106992</td>
</tr>

<tr>
<td>დალი ურუშაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008005126</td>
<td>შპს ერთობა-2011</td>
<td>Partner</td>
<td>404890178</td>
</tr>

<tr>
<td>ოთარ თოიძე (GEL 4300.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017010031</td>
<td>თ.გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404932098</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფაცაცია (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 43 ბ. 13</td>
<td>48001003841</td>
<td>შპს ნია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404882365</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფაცაცია</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 43 ბ. 13</td>
<td>48001003841</td>
<td>შპს ნია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404882365</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფაცაცია</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 43 ბ. 13</td>
<td>48001003841</td>
<td>შპს ნია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404882365</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაურ საგანელიძე (GEL 6995.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001000868</td>
<td>საქართველო-გერმანიის ერთობლივი საწარმო ეკო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217880942</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფერაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. N 75 კორ. 9 ბ. 69</td>
<td>01009010161</td>
<td>შპს სამგორი კ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404894030</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფერაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. N 75 კორ. 9 ბ. 69</td>
<td>01009010161</td>
<td>შპს გეო ინვესტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404862573</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფერაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. N 75 კორ. 9 ბ. 69</td>
<td>01009010161</td>
<td>შპს ბონ აპეტიტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404901567</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფერაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. N 75 კორ. 9 ბ. 69</td>
<td>01009010161</td>
<td>შპს SBC</td>
<td>Partner</td>
<td>404389960</td>
</tr>

<tr>
<td>თენგიზ ფერაძე</td>
<td>თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. N 75 კორ. 9 ბ. 69</td>
<td>01009010161</td>
<td>სს თბილისის თამბაქო</td>
<td>Partner</td>
<td>206093528</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი რუსია (GEL 8000.00)</td>
<td>None</td>
<td>39001001535</td>
<td>შპს რუმო</td>
<td>Partner</td>
<td>239868568</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერი რუსია</td>
<td>None</td>
<td>39001001535</td>
<td>შპს რუსი</td>
<td>Partner</td>
<td>239868032</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი იასეშვილი (GEL 25000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001008649</td>
<td>შპს ალაზანი 2</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>426519920</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი იასეშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001008649</td>
<td>შპს სორელი</td>
<td>წარმომადგენელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>222939337</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი იასეშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001008649</td>
<td>ბჟუჟჰესი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>237058562</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ მაკრახიძე (GEL 25000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001005148</td>
<td>შპს მათა</td>
<td>Partner</td>
<td>417877195</td>
</tr>

<tr>
<td>ჰამლეტი ამისულაშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001051452</td>
<td>სს ავტომობილი 3</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>216291108</td>
</tr>

<tr>
<td>მიხეილ შარანგია (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01009013760</td>
<td>შპს "დაგი-1"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225385552</td>
</tr>

<tr>
<td>სოფიო ჟორდანია (GEL 1000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017014820</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>Partner</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი ჭრელაშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60001004569</td>
<td>შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>230868120</td>
</tr>

<tr>
<td>ალეკო ჯახუა (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01003011802</td>
<td>შპს საგამომცემლო სახლი ლაბირინთი</td>
<td>Partner</td>
<td>404863929</td>
</tr>

<tr>
<td>სიმონ მეფარიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01018000918</td>
<td>შპს აკვარიუმი 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>404854582</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა ლეჟავა (GEL 15000.00)</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 11 ბ. 127</td>
<td>01026000118</td>
<td>შპს L&amp;V</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>429649106</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა ლეჟავა</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 11 ბ. 127</td>
<td>01026000118</td>
<td>შპს მობილ გაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>416294548</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა ლეჟავა</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 11 ბ. 127</td>
<td>01026000118</td>
<td>შპს L&amp;V</td>
<td>Partner</td>
<td>429649106</td>
</tr>

<tr>
<td>ლაშა ლეჟავა</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 11 ბ. 127</td>
<td>01026000118</td>
<td>შპს სამწვადე №1</td>
<td>Partner</td>
<td>427716457</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ქორქაშვილი-ჩარკვიანი (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024002368</td>
<td>შპს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკური საავადმყოფო</td>
<td>Partner</td>
<td>404908524</td>
</tr>

<tr>
<td>ნინო ქორქაშვილი-ჩარკვიანი</td>
<td>None</td>
<td>01024002368</td>
<td>სტირიგმა</td>
<td>Founder</td>
<td>404862868</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მიქელაძე (GEL 35000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01025004326</td>
<td>შპს ნიუ გრატო</td>
<td>Partner</td>
<td>404413620</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ბოსტოღანაშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.ჭავჭავაძის ქ. N 23</td>
<td>01019003555</td>
<td>სს მარნეულის სასურსათო კომბინატი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234158461</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა ბოსტოღანაშვილი</td>
<td>თბილისი ალ.ჭავჭავაძის ქ. N 23</td>
<td>01019003555</td>
<td>სს მარნეულის სასურსათო კომბინატი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234158461</td>
</tr>

<tr>
<td>ქეთევან ყვავილაშვილი (GEL 1000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019021690</td>
<td>შპს ეკოლარი</td>
<td>Partner</td>
<td>401951955</td>
</tr>

<tr>
<td>ბეჟან ბუცხრიკიძე (GEL 3000.00)</td>
<td>თერჯოლა ს. ალისუბანი</td>
<td>21001001154</td>
<td>მართლმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებელი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>431945229</td>
</tr>

<tr>
<td>ბეჟან ბუცხრიკიძე</td>
<td>თერჯოლა ს. ალისუბანი</td>
<td>21001001154</td>
<td>მართლმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებელი</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>431945229</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ჩოხელიშვილი (GEL 52000.00)</td>
<td>ახმეტა ალ.ყაზბეგის ქ. N 4</td>
<td>08001007964</td>
<td>გოჩა ჩოხელიშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე გოგლიძე (GEL 7000.00)</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 9 ბ. 29</td>
<td>01006003504</td>
<td>შპს გსქ კულა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218083197</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე გოგლიძე</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 9 ბ. 29</td>
<td>01006003504</td>
<td>შპს "კულა"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218029121</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე გოგლიძე</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 9 ბ. 29</td>
<td>01006003504</td>
<td>შპს გსქ კულა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>218083197</td>
</tr>

<tr>
<td>ივანე გოგლიძე</td>
<td>თბილისი ნ.ყიფშიძის ქ. N 9 ბ. 29</td>
<td>01006003504</td>
<td>შპს გსქ კულა</td>
<td>Partner</td>
<td>218083197</td>
</tr>

<tr>
<td>სიმონ ესართია (GEL 35000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01025003319</td>
<td>შპს International Brands Network</td>
<td>Partner</td>
<td>406073369</td>
</tr>

<tr>
<td>სიმონ ესართია</td>
<td>None</td>
<td>01025003319</td>
<td>Dream Bartender Group</td>
<td>/გამგეობის წევრი</td>
<td>406055343</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ქებაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი სტალინის გამზ. კორ. 21 ბ. 24</td>
<td>59001026312</td>
<td>ქება 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417873279</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ქებაძე</td>
<td>გორი სტალინის გამზ. კორ. 21 ბ. 24</td>
<td>59001026312</td>
<td>ქება 2010</td>
<td>ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>417873279</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა ქებაძე</td>
<td>გორი სტალინის გამზ. კორ. 21 ბ. 24</td>
<td>59001026312</td>
<td>ქება 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>417873279</td>
</tr>

<tr>
<td>მუხრან ქამადაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>ბათუმი თამარ მეფის დას. N 29 ბ. 99</td>
<td>61003005901</td>
<td>შპს მ&amp;ს კომპანია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404382477</td>
</tr>

<tr>
<td>მუხრან ქამადაძე</td>
<td>ბათუმი თამარ მეფის დას. N 29 ბ. 99</td>
<td>61003005901</td>
<td>შპს მ&amp;ს კომპანია</td>
<td>დირექტორი, შეზღუდული უფლებამოსილება, N 100445298 წესდების მე-8 მუხლის საფუძველზე</td>
<td>404382477</td>
</tr>

<tr>
<td>მუხრან ქამადაძე</td>
<td>ბათუმი თამარ მეფის დას. N 29 ბ. 99</td>
<td>61003005901</td>
<td>შპს მ&amp;ს კომპანია</td>
<td>Partner</td>
<td>404382477</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს გლობალ ელექტრონიქსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412672013</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს მასტერ სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>412680772</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს ბითტავრი</td>
<td>Partner</td>
<td>412680745</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს გლობალ ადმინისტრატორი</td>
<td>Partner</td>
<td>412677296</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს გლობალ ელექტრონიქსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412672013</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ ბრეგვაძე</td>
<td>ქუთაისი ტყიბულის I შეს. N 31</td>
<td>60002014208</td>
<td>შპს გლობალ ელექტრონიქსი</td>
<td>Partner</td>
<td>412672013</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზი საჯაია (GEL 30000.00)</td>
<td>ზუგდიდი მ.გორკის I შეს. N 1</td>
<td>19001011080</td>
<td>შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>219987067</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზი საჯაია</td>
<td>ზუგდიდი მ.გორკის I შეს. N 1</td>
<td>19001011080</td>
<td>შპს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>219987067</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი საბედაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.წურწუმიას შეს. N 5</td>
<td>01011047184</td>
<td>სმართ სერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>402886052</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი საბედაშვილი</td>
<td>თბილისი ალ.წურწუმიას შეს. N 5</td>
<td>01011047184</td>
<td>შპს ინტერნეტ მედია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>204577010</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი საბედაშვილი</td>
<td>თბილისი ალ.წურწუმიას შეს. N 5</td>
<td>01011047184</td>
<td>სმართ სერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>402886052</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეკელიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ლანჩხუთი ნ.ჟორდანიას ქ. N 99</td>
<td>26001000937</td>
<td>შპს ტრანსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404897858</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეკელიძე</td>
<td>ლანჩხუთი ნ.ჟორდანიას ქ. N 99</td>
<td>26001000937</td>
<td>სს უნივერსალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200004921</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეკელიძე</td>
<td>ლანჩხუთი ნ.ჟორდანიას ქ. N 99</td>
<td>26001000937</td>
<td>შპს ლიტ ჯგუფი</td>
<td>Partner</td>
<td>404423414</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია კეკელიძე</td>
<td>ლანჩხუთი ნ.ჟორდანიას ქ. N 99</td>
<td>26001000937</td>
<td>შპს ტრანსი</td>
<td>Partner</td>
<td>404897858</td>
</tr>

<tr>
<td>აკაკი კობიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. II მ/რ კორ. 3 ბ. 4</td>
<td>01019006263</td>
<td>შპს Food Import</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406057216</td>
</tr>

<tr>
<td>აკაკი კობიაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. II მ/რ კორ. 3 ბ. 4</td>
<td>01019006263</td>
<td>შპს Food Import</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406057216</td>
</tr>

<tr>
<td>აკაკი კობიაშვილი</td>
<td>თბილისი ც.დადიანის ქ. II მ/რ კორ. 3 ბ. 4</td>
<td>01019006263</td>
<td>საქართველოს კანოეს ეროვნული ფედერაცია</td>
<td>გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე/გამგეობის წევრი</td>
<td>404949071</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯუმბერი გოლეთიანი (GEL 56000.00)</td>
<td>ლაგოდეხი მეგობრობის ქ. N 74</td>
<td>25001004938</td>
<td>შპს გოლდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>233113243</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯუმბერი გოლეთიანი</td>
<td>ლაგოდეხი მეგობრობის ქ. N 74</td>
<td>25001004938</td>
<td>შპს გოლდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>233113243</td>
</tr>

<tr>
<td>ჯუმბერი გოლეთიანი</td>
<td>ლაგოდეხი მეგობრობის ქ. N 74</td>
<td>25001004938</td>
<td>შპს გოლდი</td>
<td>Partner</td>
<td>233113243</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მაღრაძე (GEL 15000.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ II მ/რ I კვ. კორ. 3 ბ. 1</td>
<td>01010002996</td>
<td>სს საქენერგორემონტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>236037962</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მაღრაძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ II მ/რ I კვ. კორ. 3 ბ. 1</td>
<td>01010002996</td>
<td>შპს კაპრიჩო</td>
<td>Partner</td>
<td>400005178</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მაღრაძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ II მ/რ I კვ. კორ. 3 ბ. 1</td>
<td>01010002996</td>
<td>ს/ს ,,საქენერგორემონტი - ცენტრალური სარემონტო ქარხანა"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>236032967</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მაღრაძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ II მ/რ I კვ. კორ. 3 ბ. 1</td>
<td>01010002996</td>
<td>ენერგომონტაჟრემონტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>226526523</td>
</tr>

<tr>
<td>სერგეი პაპოიან (GEL 8000.00)</td>
<td>ახალციხე ნ.კეცხოველის ქ. N 16</td>
<td>47001002418</td>
<td>შპს შანთ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>224083257</td>
</tr>

<tr>
<td>სერგეი პაპოიან</td>
<td>ახალციხე ნ.კეცხოველის ქ. N 16</td>
<td>47001002418</td>
<td>შპს შანთ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224083257</td>
</tr>

<tr>
<td>სერგეი პაპოიან</td>
<td>ახალციხე ნ.კეცხოველის ქ. N 16</td>
<td>47001002418</td>
<td>შპს შანთ</td>
<td>Partner</td>
<td>224083257</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სს ლიბერთი ბანკი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>203828304</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>ს.ს საქ. "სახალხო ბანკის" ასპინძის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>223098190</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>ს.ს საქართველოს სახალხო ბანკის გურჯაანის ფილალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>227716022</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სს კომერციული აგრომრეწვბანკის ლაგოდეხის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>233109775</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>საქართველოს სახალხო ბანკის ტყიბულის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>219631361</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სახალხო ბანკის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>241993795</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სახ.კომერციული აგროსამრეწველო ბანკის დედოფლისწყაროს განყოფილება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>228518770</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სს საქართველოს სახალხო ბანკი-ს ვანის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>229649547</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სააქციო საზოგადოება "აგრომრეწვბანკი"-ს ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>245392150</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>საქართველოს სახ ბანკის ბათ ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>248047420</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სახალხო ბანკის ხობის განყოფილება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>244547709</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>საქართველოს სახალხო ბანკის წალენჯიხის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>242728152</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სააქციო-კომერციული ,,აგრომრეწვბანკის" ცაგერის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>242572355</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>საწართველოს სახალხო ბანკის ყვ.ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>241567522</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სააქციო-კომერციული "აგრომრეწვბანკი"-ს ყვარლის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>241555704</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სკბ აგრომრეწვბანკის საჩხერის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>239397906</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>ს.ს.,,საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს სამტრედიის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238724056</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სახალხო ბანკის საგარეჯოს ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>238107124</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>"სახალხო ბანკი"-ს მარნეულის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234158979</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სახალხო ბანკი-ს ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234065622</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სს "სახალხო ბანკი"-ს ლანჩხუთის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>233642225</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>ს.ს. სახალხო ბანკის ზესტაფონის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>230027841</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სააქციო კომერც. ბანკი "აგრომრეწვბანკის" ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>228882411</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>"საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225358029</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>სააქციო-კომერციული აგრომრეწვბანკის ახმეტის განყოფილება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224613292</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>აგრომრეწვბანკის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>224068096</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>საქართველოს ,,სახალხო ბანკის" ახალქალაქის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>223351806</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>"საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს დიდუბის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>202213194</td>
</tr>

<tr>
<td>არმენ მატევოსიანი</td>
<td>თბილისი ამაღლების ქ. N 5</td>
<td>01017003929</td>
<td>ს.ს "საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს ნაძალადევის ფილიალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>200084755</td>
</tr>

<tr>
<td>ედნარ თავდგირიძე (GEL 38000.00)</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006005756</td>
<td>შპს ხინო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445385495</td>
</tr>

<tr>
<td>ედნარ თავდგირიძე</td>
<td>ხელვაჩაური ს. ახალშენი</td>
<td>61006005756</td>
<td>შპს ხინო</td>
<td>Partner</td>
<td>445385495</td>
</tr>

<tr>
<td>გოგი გულორდავა (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი გლდანი VI მ/რ კორ. 7 ბ. 73</td>
<td>01019020991</td>
<td>შპს All seasons</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404903510</td>
</tr>

<tr>
<td>გოგი გულორდავა</td>
<td>თბილისი გლდანი VI მ/რ კორ. 7 ბ. 73</td>
<td>01019020991</td>
<td>შპს "დაგი-1"</td>
<td>Partner</td>
<td>225385552</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით თათეშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01015002779</td>
<td>შპს კოვერნეტ</td>
<td>Partner</td>
<td>404950068</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით თათეშვილი</td>
<td>None</td>
<td>01015002779</td>
<td>შპს ფათათი</td>
<td>Partner</td>
<td>222720214</td>
</tr>

<tr>
<td>აიატ გარაბაღლი (GEL 16000.00)</td>
<td>მარნეული ნ.ნარიმანოვის VI ჩიხი N 5</td>
<td>28001034953</td>
<td>სს სოკარ ჯორჯია გაზი მარნეული</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>205246955</td>
</tr>

<tr>
<td>აიატ გარაბაღლი</td>
<td>მარნეული ნ.ნარიმანოვის VI ჩიხი N 5</td>
<td>28001034953</td>
<td>სს "მარნეულიგაზი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234159148</td>
</tr>

<tr>
<td>აიატ გარაბაღლი</td>
<td>მარნეული ნ.ნარიმანოვის VI ჩიხი N 5</td>
<td>28001034953</td>
<td>სს "თელავგაზი"</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>231172209</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დევაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01015011187</td>
<td>შპს "საქართველოს სამთამადნო კომპანია"</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>225385525</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი დევაძე</td>
<td>None</td>
<td>01015011187</td>
<td>სს მადნეული</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>225358341</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა გულიკაშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>None</td>
<td>36001004783</td>
<td>შპს სათავე პლუს</td>
<td>Partner</td>
<td>238133881</td>
</tr>

<tr>
<td>პავლე ბათმანაშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td></td>
<td>03001000172</td>
<td>შპს ემპა კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>422717199</td>
</tr>

<tr>
<td>პავლე ბათმანაშვილი</td>
<td></td>
<td>03001000172</td>
<td>შპს ბიარ ვორლდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>424065255</td>
</tr>

<tr>
<td>პავლე ბათმანაშვილი</td>
<td></td>
<td>03001000172</td>
<td>შპს არალი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>222725807</td>
</tr>

<tr>
<td>პავლე ბათმანაშვილი</td>
<td></td>
<td>03001000172</td>
<td>შპს ბიარ ვორლდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>424065255</td>
</tr>

<tr>
<td>პავლე ბათმანაშვილი</td>
<td></td>
<td>03001000172</td>
<td>შპს ბიარ ვორლდი</td>
<td>Partner</td>
<td>424065255</td>
</tr>

<tr>
<td>რევაზ ადამია (GEL 10000.00)</td>
<td>ყაზბეგი ს. გუდაური</td>
<td>01010001956</td>
<td>შპს ელიავა მენეჯმენტ გრუპ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404903529</td>
</tr>

<tr>
<td>რევაზ ადამია</td>
<td>ყაზბეგი ს. გუდაური</td>
<td>01010001956</td>
<td>შპს რებეტა</td>
<td>Partner</td>
<td>400034725</td>
</tr>

<tr>
<td>რევაზ ადამია</td>
<td>ყაზბეგი ს. გუდაური</td>
<td>01010001956</td>
<td>შპს AN-ჯადვარი</td>
<td>Partner</td>
<td>222939195</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე (GEL 50000.00)</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ჯ.ბ.ჯ.</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404900069</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404380629</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს გ.ლ.ბ.</td>
<td>Partner</td>
<td>404923473</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ჯ.ბ.ჯ.</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404900069</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ჯ.ბ.ჯ.</td>
<td>Partner</td>
<td>404900069</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ტექნოლენდი</td>
<td>Partner</td>
<td>401949479</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ქორიძე</td>
<td>ქუთაისი კ.ლესელიძის ქ. N 57</td>
<td>60001000260</td>
<td>შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404380629</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი როჭიკაშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი ირ.ევდოშვილის ქ. N 2/105 ბ. 11</td>
<td>01005013025</td>
<td>შპს საგარეჯოგაზსერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>238144281</td>
</tr>

<tr>
<td>დავითი როჭიკაშვილი</td>
<td>თბილისი ირ.ევდოშვილის ქ. N 2/105 ბ. 11</td>
<td>01005013025</td>
<td>შპს საგარეჯოგაზსერვისი</td>
<td>Partner</td>
<td>238144281</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა მაჭარაძე (GEL 36974.10)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77ვ ბ. 19</td>
<td>01007013008</td>
<td>შპს მელიორა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401946748</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა მაჭარაძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 77ვ ბ. 19</td>
<td>01007013008</td>
<td>შპს მელიორა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401946748</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი გიორგაძე (GEL 30000.00)</td>
<td>გარდაბანი ს. ახალსოფელი</td>
<td>12001017918</td>
<td>შპს ლოჭინი - 2002</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>226530251</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი გიორგაძე</td>
<td>გარდაბანი ს. ახალსოფელი</td>
<td>12001017918</td>
<td>ევრაზია</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>226530402</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი გიორგაძე</td>
<td>გარდაბანი ს. ახალსოფელი</td>
<td>12001017918</td>
<td>ევრაზია</td>
<td>Partner</td>
<td>226530402</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი გიორგაძე</td>
<td>გარდაბანი ს. ახალსოფელი</td>
<td>12001017918</td>
<td>შპს ლოჭინი - 2002</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>226530251</td>
</tr>

<tr>
<td>მერაბი გიორგაძე</td>
<td>გარდაბანი ს. ახალსოფელი</td>
<td>12001017918</td>
<td>შპს ლოჭინი - 2002</td>
<td>Partner</td>
<td>226530251</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით იმერლიშვილი (GEL 58000.00)</td>
<td>გურჯაანი 9 აპრილის ქ. N 27</td>
<td>13001009617</td>
<td>შპს კომუნალური სერვისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>427716064</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით იმერლიშვილი</td>
<td>გურჯაანი 9 აპრილის ქ. N 27</td>
<td>13001009617</td>
<td>შპს სერვისი +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>427716475</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით იმერლიშვილი</td>
<td>გურჯაანი 9 აპრილის ქ. N 27</td>
<td>13001009617</td>
<td>პარტნიორობა რესურსების მდგრადი მართვისათვის</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>404865482</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გიგაური (GEL 8000.00)</td>
<td>თბილისი კიშინოვის ქ. N 6</td>
<td>01020012462</td>
<td>შპს მერიდიანი XXI</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>200091202</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ გიგაური</td>
<td>თბილისი კიშინოვის ქ. N 6</td>
<td>01020012462</td>
<td>შპს მერიდიანი XXI</td>
<td>Partner</td>
<td>200091202</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ივანიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი კალოუბნის ქ. კორ. 36 ბ. 44</td>
<td>01027023038</td>
<td>შპს გალდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406066572</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ივანიშვილი</td>
<td>თბილისი კალოუბნის ქ. კორ. 36 ბ. 44</td>
<td>01027023038</td>
<td>შპს გალდი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406066572</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ მენთეშაშვილი (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 1 ბ. 151</td>
<td>01011024069</td>
<td>შპს ბიოფუდჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404906036</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ მენთეშაშვილი</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 1 ბ. 151</td>
<td>01011024069</td>
<td>შპს ზიმ გრუპ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404874338</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ მენთეშაშვილი</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 1 ბ. 151</td>
<td>01011024069</td>
<td>შპს კრედიტსერვისჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>443855071</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ მენთეშაშვილი</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 1 ბ. 151</td>
<td>01011024069</td>
<td>შპს ბიოფუდჯორჯია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404906036</td>
</tr>

<tr>
<td>ნიკოლოზ მენთეშაშვილი</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 1 ბ. 151</td>
<td>01011024069</td>
<td>შპს ბიოფუდჯორჯია</td>
<td>Partner</td>
<td>404906036</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ხარაბაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>61006009651</td>
<td>შპს ს.მ.მ.</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>400002046</td>
</tr>

<tr>
<td>ბადრი ლომიძე (GEL 3000.00)</td>
<td>ქუთაისი ბ.ბუკიას ქ. N 5 ბ. 35</td>
<td>60001114735</td>
<td>შპს ნიუ ლაინი-2012</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>412683485</td>
</tr>

<tr>
<td>ბადრი ლომიძე</td>
<td>ქუთაისი ბ.ბუკიას ქ. N 5 ბ. 35</td>
<td>60001114735</td>
<td>შპს ნიუ ლაინი-2012</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>412683485</td>
</tr>

<tr>
<td>ბადრი ლომიძე</td>
<td>ქუთაისი ბ.ბუკიას ქ. N 5 ბ. 35</td>
<td>60001114735</td>
<td>შპს ნიუ ლაინი-2012</td>
<td>Partner</td>
<td>412683485</td>
</tr>

<tr>
<td>დევი კიკვაძე (GEL 2000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60002015942</td>
<td>შპს CITY GROUP</td>
<td>Partner</td>
<td>412684689</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ოქროცოვიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 87'ა' ბ. 34</td>
<td>01007010277</td>
<td>შპს ჯი ელექტრონიქსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404901932</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ოქროცოვიძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 87'ა' ბ. 34</td>
<td>01007010277</td>
<td>შპს ჯორჯიან პეტროლიუმ პროდაქტს კომპანი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404879832</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ოქროცოვიძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 87'ა' ბ. 34</td>
<td>01007010277</td>
<td>შპს ჯი ელექტრონიქსი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404901932</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ოქროცოვიძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 87'ა' ბ. 34</td>
<td>01007010277</td>
<td>შპს ჯი ელექტრონიქსი</td>
<td>Partner</td>
<td>404901932</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ოქროცოვიძე</td>
<td>თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 87'ა' ბ. 34</td>
<td>01007010277</td>
<td>შპს ტრანს რეილი</td>
<td>Partner</td>
<td>404877399</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი პაქსაშვილი (GEL 52800.00)</td>
<td>ლაგოდეხი ს. კართუბანი</td>
<td>25001030801</td>
<td>გიორგი პაქსაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>იოსებ დევიძე (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 11 ბ. 19</td>
<td>01031001650</td>
<td>შპს ენტერტა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404380834</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ედიშერაშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>გარდაბანი ს. კუმისი</td>
<td>12001015280</td>
<td>შპს კუმისი ბროილერი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404405185</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ედიშერაშვილი</td>
<td>გარდაბანი ს. კუმისი</td>
<td>12001015280</td>
<td>შპს კუმისი ბროილერი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404405185</td>
</tr>

<tr>
<td>არჩილ კონცელიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017005700</td>
<td>სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>202906427</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ზედელაშვილი (GEL 18000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001000119</td>
<td>შპს Construction Service</td>
<td>Partner</td>
<td>404935647</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან ზედელაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>35001000119</td>
<td>შპს ECO-FOOD GEORGIA</td>
<td>Partner</td>
<td>216403309</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ქაჯაია (GEL 60000.00)</td>
<td>ქუთაისი აკ.წერეთლის ქ. N 147</td>
<td>60002018427</td>
<td>შპს ვესტ სერვის გრუპი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>419617070</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ქაჯაია</td>
<td>ქუთაისი აკ.წერეთლის ქ. N 147</td>
<td>60002018427</td>
<td>შპს ვესტ სერვის გრუპი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>419617070</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა ქაჯაია</td>
<td>ქუთაისი აკ.წერეთლის ქ. N 147</td>
<td>60002018427</td>
<td>შპს ვესტ სერვის გრუპი</td>
<td>Partner</td>
<td>419617070</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა მუჭაური (GEL 60000.00)</td>
<td>გორი თამარ მეფის ქ. V კვ. კორ. 16 ბ. 14</td>
<td>59001012477</td>
<td>შპს ჰორიზონტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217891976</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა მუჭაური</td>
<td>გორი თამარ მეფის ქ. V კვ. კორ. 16 ბ. 14</td>
<td>59001012477</td>
<td>შპს ჰორიზონტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217891976</td>
</tr>

<tr>
<td>ელგუჯა მუჭაური</td>
<td>გორი თამარ მეფის ქ. V კვ. კორ. 16 ბ. 14</td>
<td>59001012477</td>
<td>შპს ჰორიზონტი</td>
<td>Partner</td>
<td>217891976</td>
</tr>

<tr>
<td>ნარიმან ალახვერდიევი (GEL 59997.00)</td>
<td>მარნეული ს. ყიზილაჯლო</td>
<td>28001024376</td>
<td>შპს მამედ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234159683</td>
</tr>

<tr>
<td>ნარიმან ალახვერდიევი</td>
<td>მარნეული ს. ყიზილაჯლო</td>
<td>28001024376</td>
<td>შპს მამედ</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234159683</td>
</tr>

<tr>
<td>ნარიმან ალახვერდიევი</td>
<td>მარნეული ს. ყიზილაჯლო</td>
<td>28001024376</td>
<td>შპს მამედ</td>
<td>Partner</td>
<td>234159683</td>
</tr>

<tr>
<td>გია გამტკიცულაშვილი (GEL 9500.00)</td>
<td>None</td>
<td>20001006033</td>
<td>შპს ნაფარეულის ძველი მარანი</td>
<td>Partner</td>
<td>231260827</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ალანია (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01011010489</td>
<td>შპს ჯორჯიან მანგანეზ გრუპი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>230077378</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი მაღრაძე (GEL 7000.00)</td>
<td>None</td>
<td>35001025203</td>
<td>სს ალგ ინტერნეიშენალ ს.ა. წარმომადგენლობა საქართველოში ალგ ჯორჯია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>205228109</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ დოლიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008001285</td>
<td>ირლანდიური კომპანია თ.მ.თ.-ს ფილიალი ბელუქსი</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>204937417</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი გაბუნია (GEL 7000.00)</td>
<td>None</td>
<td>60001001507</td>
<td>რეგიონალური განვითარების და რეფორმების ცენტრი</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>412679481</td>
</tr>

<tr>
<td>ნათია ჯანჯღავა (GEL 3000.00)</td>
<td>მარტვილი თ.ბაძაღუას ქ. N 6</td>
<td>29001000186</td>
<td>შპს ლაქი ბიზნესი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406051846</td>
</tr>

<tr>
<td>ნათია ჯანჯღავა</td>
<td>მარტვილი თ.ბაძაღუას ქ. N 6</td>
<td>29001000186</td>
<td>შპს ლაქი ბიზნესი</td>
<td>Partner</td>
<td>406051846</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ქუმელაშვილი (GEL 42000.00)</td>
<td>None</td>
<td>59001019796</td>
<td>შპს ფიფქია</td>
<td>Partner</td>
<td>217874334</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა დოლიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008001378</td>
<td>შპს ლუკასი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404898759</td>
</tr>

<tr>
<td>მამუკა დოლიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008001378</td>
<td>შპს ლუკასი</td>
<td>Partner</td>
<td>404898759</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მინდიაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 39 ბ. 23</td>
<td>01024024270</td>
<td>სს საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ ინტერნეიშენალ</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>211358494</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი მინდიაშვილი</td>
<td>თბილისი პეკინის გამზ. N 39 ბ. 23</td>
<td>01024024270</td>
<td>სს ჩემი ოჯახის კლინიკა</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>204488063</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი (GEL 55000.00)</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს მექანიზატორი - 2005</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>228539061</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს მემონტაჟე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>228524255</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს გაერთიანება-97</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>228522088</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს "ოთხი"</td>
<td>Partner</td>
<td>228546641</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს კარიერი</td>
<td>Partner</td>
<td>228540843</td>
</tr>

<tr>
<td>ბიძინა პოპიაშვილი</td>
<td>დედოფლისწყარო ს. ჯაფარიძე</td>
<td>14001005564</td>
<td>შპს გაერთიანება-97</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>228522088</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზი ბაკაშვილი (GEL 58000.00)</td>
<td>სიღნაღი ს. საქობო</td>
<td>40001006133</td>
<td>თამაზი ბაკაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>პაატა გაბოძე (GEL 60000.00)</td>
<td>კასპი მ.ლაშქარაშვილის ქ. N 5</td>
<td>24001009554</td>
<td>შპს იმედი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>232584824</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად აბულაძე (GEL 25000.00)</td>
<td>ხულო ს. ვაშლოვანი</td>
<td>61009000674</td>
<td>შპს ნოვა ტრანსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>400023719</td>
</tr>

<tr>
<td>ზვიად აბულაძე</td>
<td>ხულო ს. ვაშლოვანი</td>
<td>61009000674</td>
<td>შპს ნოვა ტრანსი</td>
<td>Partner</td>
<td>400023719</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი მინდორაშვილი (GEL 16000.00)</td>
<td>რუსთავი ტაშკენტის ქ. N 5 ბ. 51</td>
<td>65002005397</td>
<td>შპს ლომისი+</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>416296289</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი მინდორაშვილი</td>
<td>რუსთავი ტაშკენტის ქ. N 5 ბ. 51</td>
<td>65002005397</td>
<td>შპს "მინდორაშვილი და კომპანია"</td>
<td>ხელმძღვანელი</td>
<td>216454780</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი მინდორაშვილი</td>
<td>რუსთავი ტაშკენტის ქ. N 5 ბ. 51</td>
<td>65002005397</td>
<td>შპს "მინდორაშვილი და კომპანია"</td>
<td>Partner</td>
<td>216454780</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევანი მინდორაშვილი</td>
<td>რუსთავი ტაშკენტის ქ. N 5 ბ. 51</td>
<td>65002005397</td>
<td>შპს სამთა 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>216454682</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი გუჯაბიძე (GEL 15000.00)</td>
<td>ფოთი თ.კაკულიას ქ. N 68</td>
<td>42001011146</td>
<td>შპს გლობალმეტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>415081976</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი გუჯაბიძე</td>
<td>ფოთი თ.კაკულიას ქ. N 68</td>
<td>42001011146</td>
<td>შპს ვილამეტი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>415080094</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი გუჯაბიძე</td>
<td>ფოთი თ.კაკულიას ქ. N 68</td>
<td>42001011146</td>
<td>შპს ვილამეტი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>415080094</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი გუჯაბიძე</td>
<td>ფოთი თ.კაკულიას ქ. N 68</td>
<td>42001011146</td>
<td>შპს ვილამეტი</td>
<td>Partner</td>
<td>415080094</td>
</tr>

<tr>
<td>გერონტი ცვარიანი (GEL 25000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019001866</td>
<td>შპს ბლექ სი აგრო</td>
<td>Partner</td>
<td>404905260</td>
</tr>

<tr>
<td>რამაზ გაჩეჩილაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 18 ბ. 31</td>
<td>01026009362</td>
<td>შპს 4 პეკინი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404883337</td>
</tr>

<tr>
<td>რამაზ გაჩეჩილაძე</td>
<td>თბილისი ზ.ფანასკერტელის ქ. N 18 ბ. 31</td>
<td>01026009362</td>
<td>შპს 4 პეკინი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404883337</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>ს.ს საქ. "სახალხო ბანკის" ასპინძის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>223098190</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>ს.ს საქართველოს სახალხო ბანკის გურჯაანის ფილალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>227716022</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სს კომერციული აგრომრეწვბანკის ლაგოდეხის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>233109775</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>საქართველოს სახალხო ბანკის ტყიბულის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>219631361</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სახალხო ბანკის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>241993795</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სახ.კომერციული აგროსამრეწველო ბანკის დედოფლისწყაროს განყოფილება</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>228518770</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სს საქართველოს სახალხო ბანკი-ს ვანის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>229649547</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სააქციო საზოგადოება "აგრომრეწვბანკი"-ს ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>245392150</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>საქართველოს სახ ბანკის ბათ ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>248047420</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სახალხო ბანკის ხობის განყოფილება</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>244547709</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>საქართველოს სახალხო ბანკის წალენჯიხის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>242728152</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სააქციო-კომერციული ,,აგრომრეწვბანკის" ცაგერის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>242572355</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>საწართველოს სახალხო ბანკის ყვ.ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>241567522</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სააქციო-კომერციული "აგრომრეწვბანკი"-ს ყვარლის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>241555704</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სკბ აგრომრეწვბანკის საჩხერის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>239397906</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>ს.ს.,,საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს სამტრედიის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>238724056</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სახალხო ბანკის საგარეჯოს ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>238107124</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>"სახალხო ბანკი"-ს მარნეულის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>234158979</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სახალხო ბანკი-ს ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>234065622</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სს "სახალხო ბანკი"-ს ლანჩხუთის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>233642225</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>ს.ს. სახალხო ბანკის ზესტაფონის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>230027841</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სააქციო კომერც. ბანკი "აგრომრეწვბანკის" ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>228882411</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>"საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>225358029</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>სააქციო-კომერციული აგრომრეწვბანკის ახმეტის განყოფილება</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>224613292</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>აგრომრეწვბანკის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>224068096</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>საქართველოს ,,სახალხო ბანკის" ახალქალაქის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>223351806</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>"საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს დიდუბის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>202213194</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>ს.ს "საქართველოს სახალხო ბანკი"-ს ნაძალადევის ფილიალი</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>200084755</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ გურგენიძე</td>
<td>None</td>
<td>01008002802</td>
<td>კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება</td>
<td>/მმართველი საბჭოს წევრი;</td>
<td>445410029</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>შპს კრისტალვილი</td>
<td>Partner</td>
<td>426109579</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>შპს იბერია კაპიტალ-ინვესტი</td>
<td>Partner</td>
<td>426518798</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>შპს ვივი</td>
<td>Partner</td>
<td>436031269</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>იბერია XXI</td>
<td>Partner</td>
<td>243889921</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>ალბატროს +</td>
<td>Partner</td>
<td>232540827</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>იბერია 2005, შპს</td>
<td>Partner</td>
<td>230073121</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>შპს იბერკომპანი-რუსთავი</td>
<td>Partner</td>
<td>216401533</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>ა.გ.</td>
<td>Partner</td>
<td>201948991</td>
</tr>

<tr>
<td>გოჩა ენუქიძე</td>
<td>None</td>
<td>01019000860</td>
<td>ფაბრიკა ,ივერია,</td>
<td>Partner</td>
<td>201952084</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ კაპანაძე (GEL 3000.00)</td>
<td>ბორჯომი გ.სააკაძის ქ. N 2</td>
<td>11001010175</td>
<td>შპს მშენებელი 2012</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>426109622</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ კაპანაძე</td>
<td>ბორჯომი გ.სააკაძის ქ. N 2</td>
<td>11001010175</td>
<td>შპს მშენებელი 2012</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>426109622</td>
</tr>

<tr>
<td>ვახტანგ კაპანაძე</td>
<td>ბორჯომი გ.სააკაძის ქ. N 2</td>
<td>11001010175</td>
<td>შპს კარიერი-2010</td>
<td>Partner</td>
<td>426109141</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა მეტრეველი (GEL 2500.00)</td>
<td>თბილისი გ.შავგულიძის ქ. N 7 ბ. 46</td>
<td>01010006051</td>
<td>მეტრეველთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>437976291</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა მეტრეველი</td>
<td>თბილისი გ.შავგულიძის ქ. N 7 ბ. 46</td>
<td>01010006051</td>
<td>მეტრეველთა საგვარეულო კავშირი</td>
<td>თავმჯდომარე, , გამგეობის წევრი</td>
<td>437976291</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ლონდარიძე (GEL 2000.00)</td>
<td>დ. ასპინძა ვარძიის ქ. N 95</td>
<td>05001002822</td>
<td>შპს მექანიზატორი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>223098289</td>
</tr>

<tr>
<td>ნუგზარ ლონდარიძე</td>
<td>დ. ასპინძა ვარძიის ქ. N 95</td>
<td>05001002822</td>
<td>შპს მექანიზატორი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>223098289</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა ნაცვლიშვილი (GEL 10000.00)</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. კორ. 186 ბ. 2</td>
<td>59001016337</td>
<td>შპს ნეთსფეისი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404926005</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა ნაცვლიშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. კორ. 186 ბ. 2</td>
<td>59001016337</td>
<td>შპს ჰერმესი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218039174</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა ნაცვლიშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. კორ. 186 ბ. 2</td>
<td>59001016337</td>
<td>შპს ჰერმესი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>218039174</td>
</tr>

<tr>
<td>ვაჟა ნაცვლიშვილი</td>
<td>გორი მ.გორკის ქ. კორ. 186 ბ. 2</td>
<td>59001016337</td>
<td>შპს ჰერმესი</td>
<td>Partner</td>
<td>218039174</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამ გოგიტიძე (GEL 20000.00)</td>
<td>None</td>
<td>61001000177</td>
<td>შპს მერმისი ინვესტი</td>
<td>Partner</td>
<td>404948214</td>
</tr>

<tr>
<td>ხვიჩა კოხოძე (GEL 4000.00)</td>
<td>ბაღდათი ს. როკითი</td>
<td>09001007320</td>
<td>ხვიჩა კოხოძე</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ისაკაძე (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01023004568</td>
<td>შპს ისეკო</td>
<td>Partner</td>
<td>406027838</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღუღუნიშვილი (GEL 20000.00)</td>
<td>თბილისი რიგის ქ. N 4 ბ. 12</td>
<td>01008009402</td>
<td>შპს ბლექ სი აგრო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404905260</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღუღუნიშვილი</td>
<td>თბილისი რიგის ქ. N 4 ბ. 12</td>
<td>01008009402</td>
<td>შპს კავკასუს ვუდ რესორსის</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>422934196</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღუღუნიშვილი</td>
<td>თბილისი რიგის ქ. N 4 ბ. 12</td>
<td>01008009402</td>
<td>შპს კავკასუს ვუდ რესორსის</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>422934196</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღუღუნიშვილი</td>
<td>თბილისი რიგის ქ. N 4 ბ. 12</td>
<td>01008009402</td>
<td>შპს რუსმეტალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>216406306</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ღუღუნიშვილი</td>
<td>თბილისი რიგის ქ. N 4 ბ. 12</td>
<td>01008009402</td>
<td>შპს რუსმეტალი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>216406306</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ხვედელიძე (GEL 5997.00)</td>
<td>გორი ს. საქაშეთი</td>
<td>59001018086</td>
<td>შპს ალდანუმა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>417877792</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ხვედელიძე</td>
<td>გორი ს. საქაშეთი</td>
<td>59001018086</td>
<td>შპს ალდანუმა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>417877792</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ხვედელიძე</td>
<td>გორი ს. საქაშეთი</td>
<td>59001018086</td>
<td>შპს ალდანუმა</td>
<td>Partner</td>
<td>417877792</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მჟავანაძე (GEL 50000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 34 ნაკვ. 11 ბ. 16</td>
<td>01024024877</td>
<td>შპს ნიუ ვილიჯ ენერჯი (NEW VILLAGE ENERGY)</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404949614</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მჟავანაძე</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 34 ნაკვ. 11 ბ. 16</td>
<td>01024024877</td>
<td>შპს ტექნოლენდი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401949479</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მჟავანაძე</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 34 ნაკვ. 11 ბ. 16</td>
<td>01024024877</td>
<td>შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404380629</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მჟავანაძე</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 34 ნაკვ. 11 ბ. 16</td>
<td>01024024877</td>
<td>შპს ნიუ ვილიჯ ენერჯი (NEW VILLAGE ENERGY)</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404949614</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით მჟავანაძე</td>
<td>თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ. N 34 ნაკვ. 11 ბ. 16</td>
<td>01024024877</td>
<td>შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404380629</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ნინუა (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01008029722</td>
<td>შპს ტექნოინჟინირინგი</td>
<td>Partner</td>
<td>400004295</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი ფავლენიშვილი (GEL 15000.00)</td>
<td>ბოლნისი ს. ბალიჭი</td>
<td>01009011590</td>
<td>შპს თბილისის ტურიზმის ცენტრი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404905910</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი ფავლენიშვილი</td>
<td>ბოლნისი ს. ბალიჭი</td>
<td>01009011590</td>
<td>შპს თბილისის ტურიზმის ცენტრი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404905910</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზი ფავლენიშვილი</td>
<td>ბოლნისი ს. ბალიჭი</td>
<td>01009011590</td>
<td>შპს თბილისის ტურიზმის ცენტრი</td>
<td>Partner</td>
<td>404905910</td>
</tr>

<tr>
<td>გრიგოლ გოგოლაძე (GEL 22100.00)</td>
<td>None</td>
<td>46001001453</td>
<td>სს წყალი მარგებელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>241997158</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი წალენჯიხის შეს. N 12</td>
<td>01011010535</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი</td>
<td>თბილისი წალენჯიხის შეს. N 12</td>
<td>01011010535</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>დირექტორი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი</td>
<td>თბილისი წალენჯიხის შეს. N 12</td>
<td>01011010535</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>Partner</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი</td>
<td>თბილისი წალენჯიხის შეს. N 12</td>
<td>01011010535</td>
<td>შპს ახალგაზი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>423351072</td>
</tr>

<tr>
<td>ჭიაბერ ჭიაბრიშვილი</td>
<td>თბილისი წალენჯიხის შეს. N 12</td>
<td>01011010535</td>
<td>სს საქმშენი-2006</td>
<td>ხელმძღვანელი, შეზღუდული უფლებამოსილება, წედების მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი; სანოტარო</td>
<td>226530652</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბექურიძე (GEL 48000.00)</td>
<td>თბილისი ვარკეთილის მას. II მ/რ კორ. 9 ბ. 7</td>
<td>65002001724</td>
<td>შპს ,,ქართული ღვინის იმპერია"</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>218030208</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბექურიძე</td>
<td>თბილისი ვარკეთილის მას. II მ/რ კორ. 9 ბ. 7</td>
<td>65002001724</td>
<td>შპს ,,ქართული ღვინის იმპერია"</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>218030208</td>
</tr>

<tr>
<td>დავით ბექურიძე</td>
<td>თბილისი ვარკეთილის მას. II მ/რ კორ. 9 ბ. 7</td>
<td>65002001724</td>
<td>შპს ,,ქართული ღვინის იმპერია"</td>
<td>Partner</td>
<td>218030208</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა კეჩხუაშვილი (GEL 54000.00)</td>
<td>გორი თამარ მეფის II ჩიხი N 18</td>
<td>59001010997</td>
<td>შპს გვანსა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>217889710</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა კეჩხუაშვილი</td>
<td>გორი თამარ მეფის II ჩიხი N 18</td>
<td>59001010997</td>
<td>შპს გვანსა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>217889710</td>
</tr>

<tr>
<td>შალვა კეჩხუაშვილი</td>
<td>გორი თამარ მეფის II ჩიხი N 18</td>
<td>59001010997</td>
<td>შპს გვანსა</td>
<td>Partner</td>
<td>217889710</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ფესმანი (GEL 20000.00)</td>
<td>თბილისი პ.უმიკაშვილის ქ. N 3</td>
<td>01018002678</td>
<td>შპს Georgian Fashion Group</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404393786</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ფესმანი</td>
<td>თბილისი პ.უმიკაშვილის ქ. N 3</td>
<td>01018002678</td>
<td>შპს Georgian Fashion Group</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404393786</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ფესმანი</td>
<td>თბილისი პ.უმიკაშვილის ქ. N 3</td>
<td>01018002678</td>
<td>შპს Georgian Fashion Group</td>
<td>Partner</td>
<td>404393786</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი (GEL 8000.00)</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს იტალიური გალერეა Galleria Italiana</td>
<td>Partner</td>
<td>406063049</td>
</tr>

<tr>
<td>ვლადიმერ ნარტყოშვილი</td>
<td>თბილისი ვარკეთილი 3 III მ/რ კორ. 307 ბ. 34</td>
<td>01011037560</td>
<td>შპს ტექინვესტი</td>
<td>Partner</td>
<td>400011312</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ასანიძე (GEL 4700.00)</td>
<td>None</td>
<td>38001000740</td>
<td>სპორტული კლუბი მორკინალი 2011</td>
<td>პრეზიდენტი, , გამგეობის თავმჯდომარე; წარმომადგენელი</td>
<td>400035396</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე (GEL 8000.00)</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს საქართველოს ავტოკლუბი</td>
<td>Partner</td>
<td>416289563</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ავთანდილ გუჯაბიძე</td>
<td>რუსთავი შ.რუსთაველის II გას. კორ. 18 ბ. 1</td>
<td>35001007704</td>
<td>შპს გზატკეცილი +</td>
<td>Partner</td>
<td>216405913</td>
</tr>

<tr>
<td>ბესიკი რობაქიძე (GEL 15000.00)</td>
<td>None</td>
<td>21001000574</td>
<td>შპს იმედი</td>
<td>Partner</td>
<td>401967181</td>
</tr>

<tr>
<td>ალექსანდრე ედიბერიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>65001000147</td>
<td>აგრომომსახურების ასოციაცია</td>
<td>თავმჯდომარე</td>
<td>404864081</td>
</tr>

<tr>
<td>თეიმურაზ ბაზუაშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>ახალგორი რ.ურიდიას ქ. N 18</td>
<td>06001000601</td>
<td>თეიმურაზ ბაზუაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ მაზანიშვილი (GEL 5000.00)</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 7 ბ. 36</td>
<td>01012005034</td>
<td>შპს იბერია+</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406052792</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ მაზანიშვილი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 7 ბ. 36</td>
<td>01012005034</td>
<td>შპს იბერია+</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406052792</td>
</tr>

<tr>
<td>კახაბერ მაზანიშვილი</td>
<td>თბილისი ვაზისუბნის I მ/რ კორ. 7 ბ. 36</td>
<td>01012005034</td>
<td>შპს იბერია+</td>
<td>Partner</td>
<td>406052792</td>
</tr>

<tr>
<td>მარტუნ მკოიან (GEL 60000.00)</td>
<td>ახალქალაქი ერევნის ქ. N 44</td>
<td>07001001210</td>
<td>შპს ენერგია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>223353421</td>
</tr>

<tr>
<td>მარტუნ მკოიან</td>
<td>ახალქალაქი ერევნის ქ. N 44</td>
<td>07001001210</td>
<td>კოოპერატივი. ,,რკ-არაგაცი"</td>
<td>Partner</td>
<td>223352119</td>
</tr>

<tr>
<td>მარტუნ მკოიან</td>
<td>ახალქალაქი ერევნის ქ. N 44</td>
<td>07001001210</td>
<td>შპს კარო</td>
<td>Partner</td>
<td>223353617</td>
</tr>

<tr>
<td>მარტუნ მკოიან</td>
<td>ახალქალაქი ერევნის ქ. N 44</td>
<td>07001001210</td>
<td>შპს ენერგია</td>
<td>Partner</td>
<td>223353421</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ კურტანიძე (GEL 50000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01011046942</td>
<td>შპს კლიმა ვენტი</td>
<td>Partner</td>
<td>400017236</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა თათეშვილი (GEL 4000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01015009608</td>
<td>შპს ფათათი</td>
<td>Partner</td>
<td>222720214</td>
</tr>

<tr>
<td>თამარი შარაშიძე (GEL 6000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01017016348</td>
<td>შპს ენგადი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>242005888</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ ძოწენიძე (GEL 10000.00)</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 26ა ბ. 81</td>
<td>01024005809</td>
<td>შპს დიდუბის მარკეტი</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>401951777</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ ძოწენიძე</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 26ა ბ. 81</td>
<td>01024005809</td>
<td>შპს თბილისის უძრავი ქონება</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404861039</td>
</tr>

<tr>
<td>ვასილ ძოწენიძე</td>
<td>თბილისი საბურთალოს ქ. N 26ა ბ. 81</td>
<td>01024005809</td>
<td>შპს დიდუბის მარკეტი</td>
<td>Partner</td>
<td>401951777</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩიტაშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>თელავი ე.ახვლედიანის ქ. N 9</td>
<td>20001017797</td>
<td>შპს ბონუმი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>406051588</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩიტაშვილი</td>
<td>თელავი ე.ახვლედიანის ქ. N 9</td>
<td>20001017797</td>
<td>შპს ბონუმი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>406051588</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ჩიტაშვილი</td>
<td>თელავი ე.ახვლედიანის ქ. N 9</td>
<td>20001017797</td>
<td>შპს ბონუმი</td>
<td>Partner</td>
<td>406051588</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ჯეირანაშვილი (GEL 3000.00)</td>
<td>თბილისი ალ.წულუკიძის IV შეს. კორ. 5 ბ. 6</td>
<td>01011059914</td>
<td>ზაზა ჯეირანაშვილი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>None</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი (GEL 59000.00)</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს ქცია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>234161821</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გზა 5</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357561</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს მშენებელი-5</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>425357525</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გვიბი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>225363521</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>რკ არასაბანკო სადეპოზიტო საკრედიტო კავშირი ტანძია</td>
<td>გამგეობის წევრი</td>
<td>225373128</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს ქცია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>234161821</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს ქცია</td>
<td>Partner</td>
<td>234161821</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გზა 5</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357561</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გზა 5</td>
<td>Partner</td>
<td>425357561</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს მშენებელი-5</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>425357525</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს მშენებელი-5</td>
<td>Partner</td>
<td>425357525</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გვიბი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>225363521</td>
</tr>

<tr>
<td>გურიელ წიფიანი</td>
<td>ბოლნისი ს. ტანძია</td>
<td>62001005583</td>
<td>შპს გვიბი</td>
<td>Partner</td>
<td>225363521</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ზაზაშვილი (GEL 7000.00)</td>
<td>ახალციხე ასპინძის ქ. კორ. 26 ბ. 13</td>
<td>03001000734</td>
<td>როტაფარმ ლიმიტედის წარმომადგენლობა</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404895486</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ზაზაშვილი</td>
<td>ახალციხე ასპინძის ქ. კორ. 26 ბ. 13</td>
<td>03001000734</td>
<td>ნირვანა 2010</td>
<td>ხელმძღვანელი, ერთპიროვნულად</td>
<td>404855386</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ზაზაშვილი</td>
<td>ახალციხე ასპინძის ქ. კორ. 26 ბ. 13</td>
<td>03001000734</td>
<td>ნირვანა 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>404855386</td>
</tr>

<tr>
<td>ზაზა ზაზაშვილი</td>
<td>ახალციხე ასპინძის ქ. კორ. 26 ბ. 13</td>
<td>03001000734</td>
<td>როტაფარმ ლიმიტედის წარმომადგენლობა</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>404895486</td>
</tr>

<tr>
<td>გურამი სამხარაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>None</td>
<td>18001013723</td>
<td>სს საქკაბელი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>230026888</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დვალიძე (GEL 2000.00)</td>
<td>ქედა ს. პირველი მაისი</td>
<td>61008009710</td>
<td>შპს ელჯი 2010</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445383718</td>
</tr>

<tr>
<td>ზებურ დვალიძე</td>
<td>ქედა ს. პირველი მაისი</td>
<td>61008009710</td>
<td>შპს ელჯი 2010</td>
<td>Partner</td>
<td>445383718</td>
</tr>

<tr>
<td>ილია ჭარელი (GEL 30000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01019052722</td>
<td>უშოლთის სათემო კავშირი</td>
<td>თავმჯდომარის მოადგილე, გამგეობის წევრი</td>
<td>404869399</td>
</tr>

<tr>
<td>როლანდი შულაია (GEL 15000.00)</td>
<td>გულრიფში, მაჭარა, 21, N 40</td>
<td>62004001389</td>
<td>შპს დიოსკურია XXI</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>220363568</td>
</tr>

<tr>
<td>როლანდი შულაია</td>
<td>გულრიფში, მაჭარა, 21, N 40</td>
<td>62004001389</td>
<td>შპს დიოსკურია XXI</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>220363568</td>
</tr>

<tr>
<td>დევი ოვაშვილი (GEL 60000.00)</td>
<td>None</td>
<td>06001000834</td>
<td>შპს ახალგორგაზი</td>
<td>Partner</td>
<td>223236086</td>
</tr>

<tr>
<td>დევი ოვაშვილი</td>
<td>None</td>
<td>06001000834</td>
<td>სს ლილო</td>
<td>Partner</td>
<td>226521467</td>
</tr>

<tr>
<td>თამაზ ჯამაგიძე (GEL 40000.00)</td>
<td>None</td>
<td>65002002237</td>
<td>შპს ქედა</td>
<td>Partner</td>
<td>404919647</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ჭყოიძე (GEL 6000.00)</td>
<td>ხაშური ს. გომი</td>
<td>57001003064</td>
<td>სს გომის სპირტის და არყის კომპანია</td>
<td>წარმომადგენელი</td>
<td>243855958</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ჭყოიძე</td>
<td>ხაშური ს. გომი</td>
<td>57001003064</td>
<td>სს გომის სპირტის და არყის კომპანია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>243855958</td>
</tr>

<tr>
<td>მალხაზ ჭყოიძე</td>
<td>ხაშური ს. გომი</td>
<td>57001003064</td>
<td>სს გომის სპირტის და არყის კომპანია</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>243855958</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო გოგინავა (GEL 2000.00)</td>
<td>თბილისი კ.მარჯანიშვილის ქ. N 2 ბ. 6</td>
<td>62001001816</td>
<td>სს Georgian Renewable Resources Corporation</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404953047</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო გოგინავა</td>
<td>თბილისი კ.მარჯანიშვილის ქ. N 2 ბ. 6</td>
<td>62001001816</td>
<td>სს ვენჯორჯია</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>404885335</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო გოგინავა</td>
<td>თბილისი კ.მარჯანიშვილის ქ. N 2 ბ. 6</td>
<td>62001001816</td>
<td>სს Georgian Renewable Resources Corporation</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404953047</td>
</tr>

<tr>
<td>კარლო გოგინავა</td>
<td>თბილისი კ.მარჯანიშვილის ქ. N 2 ბ. 6</td>
<td>62001001816</td>
<td>სს ვენჯორჯია</td>
<td>გენერალური დირექტორი</td>
<td>404885335</td>
</tr>

<tr>
<td>გიორგი ბახტაძე (GEL 10000.00)</td>
<td>None</td>
<td>01024067298</td>
<td>შპს აი-სი-ი</td>
<td>Partner</td>
<td>400017245</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ალავიძე (GEL 35000.00)</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ I კვ. კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>01010001934</td>
<td>სს დარიალი ენერჯი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>401953061</td>
</tr>

<tr>
<td>ზურაბ ალავიძე</td>
<td>თბილისი შ.ნუცუბიძის ფერდ III მ/რ I კვ. კორ. 8 ბ. 6</td>
<td>01010001934</td>
<td>სს დარიალი ენერჯი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>401953061</td>
</tr>

<tr>
<td>ირაკლი ციხისთავი (GEL 25000.00)</td>
<td>None</td>
<td>20001018110</td>
<td>შპს "აგროსაინჟინრო მომსახურეობა"</td>
<td>Partner</td>
<td>231169473</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე (GEL 5000.00)</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>შპს მეგაპეტროლ საქართველო</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445404937</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>შპს აჭარა პარტნიორი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>445395108</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>პეტროლუქსი</td>
<td>განმცხადებელი</td>
<td>446951095</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>შპს მეგაპეტროლ საქართველო</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445404937</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>შპს მეგაპეტროლ საქართველო</td>
<td>Partner</td>
<td>445404937</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>შპს აჭარა პარტნიორი</td>
<td>დირექტორი</td>
<td>445395108</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>პეტროლუქსი</td>
<td>ხელმძღვანელი, სრული უფლებამოსილება</td>
<td>446951095</td>
</tr>

<tr>
<td>ლევან რომანაძე</td>
<td>ქობულეთი შ.რუსთაველის ქ. N 162ე ბ. 40</td>
<td>61004001524</td>
<td>პეტროლუქსი</td>
<td>Partner</td>
<td>446951095</td>
</tr>

</tbody>
</table>

<br/><strong style="font-size: 13px;">მიღებული შემოწირულობის საერთო თანხა: GEL 10102251.1</strong>

</div>
<br/><br/>

Author: გიორგი ჭანტურია და დერეკ დოლერი
elections