„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG