პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით

21 ნოემბერი, 2018