ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების არასრულად შევსებული დეკლარაციები

15 აპრილი, 2020