ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე მიუთითებს

13 მაისი, 2016

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს” დაკვეთით 2016 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ფარგლებში კორუფციასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება შევისწავლეთ. კვლევის შედეგების მიხედვით, 2016

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ხელმძღვანელის გარეშე

11 მაისი, 2016

  2016 წლის 25 აპრილს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირაკლი გეგეშიძე დააკავა. მას ბრალი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდე

რეგიონული მაუწყებლების საეჭვო კონტრაქტები მუნიციპალიტეტებთან

11 მაისი, 2016

  საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებმა 2015 წლის დასაწყისიდან დღემდე რეგიონულ ტელეკომპანიებს თითქმის 1 მლნ. ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები გაუფორმეს. ზოგიერთი ხელშეკრულება ითვალისწინებს ისეთი მომსახურების მიწოდებას (მაგ: საეთერო დროის შ

საგადასახადო ამნისტიით 2 მილიარდი ლარის ჩამოწერა დაუსაბუთებელია

05 მაისი, 2016

  საგადასახადო კოდექსში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება შედის: 1. 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი სისტემა, რაც გადასახადისგან ათავისუფლებს მოგების იმ ნაწილს, რისი რეინვესტირებაც ხდება. ახალი სისტემით, დაიბე

კონკურსის წესით სახელმწიფო შესყიდვები კვლავ დაბალკონკურენტულია

04 მაისი, 2016

  „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, კონკურსი საპროექტო მომსახურების ან შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის ან/და დემონტაჟის შედეგად დარჩენილი ტერიტორიის მასალებისა და ნარჩენებისაგან გათავისუფლების სახელმწიფო შ

სარეზერვო ფონდებიდან ხარჯვა კვლავ სერიოზულ პრობლემად რჩება

03 მაისი, 2016

  საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები იქმნება სახელმწიფო ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად. ამ ფონდებიდან ხარჯვის მიმართულებებს შესაბამისად მთავრობა და პრეზიდენტი განსაზღვრავენ.  შემაშფოთებელია,

გვერდები