ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

მოკლე მიმოხილვა საქართველოს საპატრიარქოს დაფინანსების შესახებ

04 ივლისი, 2013

განახლება, 2 აგვისტო 2013: დაემატა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის მონაცემები.    გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ცდილობს, შეაგროვოს ინფორმაცია სახ

გვერდები