2015 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
GEO
2015