სამუშაო ბარათები
27 მაისი 2014 2014 წლის გაზაფხულის სამუშაო ბარათი
19 მარტი 2014 2014 წლის ზამთრის სამუშაო ბარათი
10 ივნისი 2013 2013 წლის გაზაფხულის სამუშაო ბარათი
27 თებერვალი 2013 2013 წლის ზამთრის სამუშაო ბარათი
17 დეკემბერი 2012 2012 წლის შემოდგომის სამუშაო ბარათი: ახალი მთავრობის პროგრამა და ჩვენი რეკომენდაციები
30 აგვისტო 2012 2012 წლის ზაფხულის სამუშაო ბარათი
29 მაისი 2012 გაზაფხული 2012 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი
28 თებერვალი 2012 ზამთარი 2011-2012 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი
28 სექტემბერი 2011 ზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი
11 მაისი 2011 გაზაფხული 2011 - "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" სამუშაო ბარათი