ჩვენი დაფინანსება

გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
მედია გარემოს გაძლიერება და მონიტორინგი (MESM) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2016-01-01 - 2018-01-01 146,000 USD
თავისუფალი მედიაგარემოს ხელშეწყობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი USAID-ის მხარდაჭერით (EWMI) 2015-10-15 - 2016-04-15 13,000 USD
განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2015-09-01 - 2017-12-31 12,000,000 SEK
საქართველოში კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2015-05-22 - 2020-04-20 1,352,200 USD
უფრო ძლიერი სასამართლო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში (მომსახურების კონტრაქტი) გაერთიანებული სამეფოს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი, გლობალური გამჭვირვალობის ფონდი 2015-03-01 2,000 USD
ადგილობრივ დონეზე საჯარო სამსახურის რეფორმის წახალისება National Endowment for Democracy (NED) 2015-02-01 - 2015-10-31 43,000 USD
მენტორობა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (სერვისის ხელშეკრულება) OECD 2014-12-01 - 2015-03-31 15,000 EUR
მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის (M-TAG) საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)/USAID 2014-11-01 - 2019-11-01 218,150 USD
საქართველოს სასამართლოების შესაძლებლობების ზრდა საარბიტრაჟ სამართლისა და კონკურენციის სამართლის დავების განხილვაში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 2014-06-01 - 2015-11-30 87,028 EUR
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში (IFES) IFES, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2013-09-15 - 2014-06-25 89,531 GEL