ENG
ჩვენი დაფინანსება
გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
კვლევა: ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-07-05 to 2018-02-05 19,868 USD
პარლამენტის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის გაძლიერება Tetra Tech ARD 2017-06-06 to 2018-08-08 131,335 GEL
უსაფრთხოების სექტორის თანამედროვე სისტემის შექმნის ადვოკატირება ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF) 2017-03-13 to 2018-03-13 48,650 USD
მედია გარემოს გაძლიერება და მონიტორინგი (MESM) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2016-03-16 to 2018-03-15 146,000 USD
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 2016-02-22 to 2019-02-21 274,914 USD
განვითარებული დემოკრატია და საზოგადოება (ორგანიზაციული მხარდაჭერა) შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 2015-09-01 to 2017-12-31 12,000,000 SEK
საქართველოში კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID 2015-05-25 to 2020-03-31 1,352,200 USD