ბლოგი

კორუფციის რისკები შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში“

 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აგრძელებს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კვლევას.