საქმიანობა

სათაურიდახარისხების სიმბოლო Grants Staff
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამა
ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგის ხელშეწყობა ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგის ხელშეწყობა
ღია ბიუჯეტის კვლევა 2012-საქართველო ღია ბიუჯეტის კვლევა 2012-საქართველო
ქონებრივი უფლებები მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida) გია გვილავა
ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ინფორმირებულ მოქალაქეობას და ანგარიშვალდებულებას ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ინფორმირებულ მოქალაქეობას და ანგარიშვალდებულებას (GMedia)
ქართული ბლოგოსფეროს პოლიტიკური ჩართულობის წახალისება ქართული ბლოგოსფეროს პოლიტიკური ჩართულობის წახალისება ეკა გიგაური
სახელმწიფო რესურსებისა და პოლიტიკური ფინანსების ბოროტად გამოყენების მონიტორინგი 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ლევან ნატროშვილი
საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა ერეკლე ურუშაძე
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი ეკა გიგაური
საქართველოს მიერ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ეკონომიკური რეკომენდაციების განხორციელების მონიტორინგი საქართველოს მიერ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის ეკონომიკური რეკომენდაციების განხორციელების მონიტორინგი ეკა გიგაური
საქართველოს კანონშემოქმედების გამჭვირვალობის და კანონშემოქმედთა ანგარიშვალდებულების გაზრდის ხელშეწყობა საქართველოს კანონშემოქმედების გამჭვირვალობის და კანონშემოქმედთა ანგარიშვალდებულების გაზრდის ხელშეწყობა
საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭო და საქართველოს საერთაშორისო ანტიკორუფციული ვალდებულებები მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida) ერეკლე ურუშაძე
საპროცესო შეთანხმების მონიტორინგი საქართველოში საპროცესო შეთანხმების მონიტორინგი საქართველოში ეკა გიგაური
სამართლებრივი დახმარების ცენტრი (ALAC)
საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში საკუთრების უფლების დაცვის ხელშეწყობა ახალ ტურისტულ ზონებში
საზოგადოების ინფორმირება ენერგეტიკის სფეროში განვითარებული მოვლენებისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება ენერგეტიკის სფეროში განვითარებული მოვლენებისა და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ ეკა გიგაური
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (OSGF, OSI-ZUG) ლევან ნატროშვილი
საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს ოფისი პარლამენტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს ოფისი პარლამენტში
რეგიონული კვლევითი პროექტი: ინფორმაციის თავისუფლება სამხრეთ კავკასიაში (მეორე ფაზა) რეგიონული კვლევითი პროექტი: ინფორმაციის თავისუფლება სამხრეთ კავკასიაში (მეორე ფაზა)
პრივატიზაცია და სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობა მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida)
პარტიათა დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა პარტიათა დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
პარლამენტის საქმიანობის მხარდაჭერისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის პროგრამა: ჩემი პარლამენტი მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida)
მთავრობისა და ბიზნესის ურთიერთობები და დასაქმების შემდგომი შეზღუდვის საკანონმდებლო აქტები მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგი (Sida) ერეკლე ურუშაძე
მენტორობა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის მენტორობა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის (სერვისის ხელშეკრულება) ერეკლე ურუშაძე
მაჟორიტარების პროექტი: ინფორმირებული მოქალაქეები და ანგარიშვალდებული მთავრობა მაჟორიტარების პროექტი: ინფორმირებული მოქალაქეები და ანგარიშვალდებული მთავრობა ეკა გიგაური